Dokumenter

https://1drv.ms/u/s!AoCobp9UlX0-hYt94Z39dpfetRq4mA

PROSEDYRER

Her søker du om politiattest for tjeneste i barne-og ungdomsarbeid:Politiattest - søk på nett – Politiet.no

/file/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm.pdf

/file/soknad-om-politiattest-signert.pdf

/file/egenerklering-fra-barne-og-ungdomsledere-centralkirken-menighet.pdf

/file/centralkirkens-beredskapsplan-ved-mistanke-om-seksuelle-krenkelser-2021.pdf

SMITTEVERN

/file/smittevernveileder-nkr-02022022-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger-1.pdf

/file/smittevernveileder-nkr-21012022-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf

/file/smittevernveileder-nkr-14012022-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf

/file/smittevernveileder-nkr-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger-14-12-2021.pdf

/file/12021-12-08-smittevernveileder-for-metodistkirken-i-norge.pdf

/file/1smittevernveileder-metodistkirken-i-norge-08-07-2021.pdf

/file/1smittevernveileder-metodistkirken-i-norge-21-06-2021.pdf

/file/smittevernveileder-metodistkirken-i-norge-27-05-2021.pdf

/file/1smittevernveileder-metodistkirken-i-norge-16-04-2021.pdf

/file/smittevernveiledermetodistkirkeninorge25-03-2021.pdf

/file/1smittevernveileder-metodistkirken-i-norge-av-2222021.pdf

/file/oppgaver-for-smittevernansvarlig-under-gudstjenesten-i-ck.doc

MÅL OG STRATEGI:

Mål og strategiplan CK 2018-2022: /file/mal-og-strategi-for-centralkirken-bergen-2018-2022.pdf

HISTORISKE JUBILEUMSHEFTER FOR CENTRALKIRKEN MENIGHET:

/file/centralkirken25aar.pdf

/file/centralkirkens-menighet60aar.pdf

/file/centralkirkens-menighet100aar.pdf

FILER TIL TEOLOGI OG PREKENER:

/file/1nadegavene-komplett-leif-s-jacobsen.pdf

/file/metodistkirken-i-norge-sin-horingsuttalelse-om-ekteskapsloven-2007.pdf

/file/det-moralske-og-det-kosmologiske-argumentet-for-guds-eksistens.pptx

/file/vi-vil-gjerne-se-jesus-av-tilsynsprest-ingull-grefslie.docx

ARV OG TESTAMENTE:

/file/arv-og-testament-mal.pdf

MENIGHETSMØTER

/file/notater-fra-menighetsmotet-2232021.pdf

 

/file/sporsmal-og-svar-fra-menighetsmote-14052019-om-namuundersokelsen.docx

Menighetsmøte21.92016