Bønnens time

Bønnens time

"Søk mitt ansikt!"
"Be, og dere skal få"
"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)

HVER TORSDAG kl. 13.00 - 14.15 har vi  bønn i kirkesalen hvor vi ber Bibelens bønner og hvor pastor/leder leser høyt fra lengre avsnitt i  Bibelen. Vi ber også frie bønner.

Du er hjertelig velkommen til å være med i bønn for byen, for menigheten og for konkrete behov. Du kan også få personlig forbønn.
Har du forbønnsemner vi kan være med å be for? Ta kontakt med pastor Dag Martin, tlf 912 44 063.

"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)