Bønnesamlinger

Bønnesamlinger

"Søk mitt ansikt!"
"Be, og dere skal få"
"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)

  1. HVER TIRSDAG morgen har vi bønn i kirkerommet. åpent fra kl. 07.00 - 08.30 (deler av juli/august unnatt - se hjemmesidens kalender)
  2. HVER ONSDAG FORMIDDAG (juli/august unntatt - se hjemmesidens kalender) fra kl. 13.00 - 14.00 har vi bønn i kirkesalen

Du er hjertelig velkommen til å være med i bønn for byen, for menigheten og for konkrete behov. Du kan også få personlig forbønn.
Har du forbønnsemner vi kan være med å be for? Ta kontakt med pastor Dag Martin, tlf 912 44 063.

"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)