Abonner på kalenderen

Kalender


05

okt 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 09:55

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

05

okt 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

08

okt 2023

Gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

Bjarte Notnæs forkynner Guds ord.

10

okt 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

12

okt 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

15

okt 2023

Høstoffer-gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

Nattverd. Høstoffer til menighetens arbeid. "5 investeringsfond med garantert avkastning"

17

okt 2023

Formiddagstreffet

, tirsdag kl 11:30

Dagens gjest: Museumsdirektør, Ivar Gubberud. Tema: "Gamle vossebanen. Politikk og jernbanen."

17

okt 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

18

okt 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

18

okt 2023

"Var Paulus kristen?" Først seminar med Den norske Israelsmisjonen

, onsdag kl 19:00

Seminar med Kristoffer Eknes fra Den Norske Israelsmisjon. Vi fortsetter suksessen fra i fjor, og arrangerer også i år "Først-seminar" i Centralkirken. Bibelundervisning med fokus på vår jøde-kristne arv. simpel servering i pausen.

19

okt 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 10:00

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

19

okt 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

22

okt 2023

Gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

Sverre Olai Knardal forkynner.

24

okt 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

26

okt 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

29

okt 2023

Gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

31

okt 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

01

nov 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

02

nov 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 09:25

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

02

nov 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

05

nov 2023

Allehelgensdags-gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

Tema: "Sorg." Dialogpreken. Vi feirer nattverd.

07

nov 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

09

nov 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

12

nov 2023

Gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

14

nov 2023

Menighetsrådsmøte

, tirsdag kl 16:00

14

nov 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

15

nov 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

16

nov 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 09:55

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

16

nov 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

18

nov 2023

Oldkirkelig forum

kirkesalen, lørdag kl 10:30

søster Hanne-Maria Berentzen, fra Maria nonnekloster på Tautra underviser om "bønn i Oldkirken." Oldkirkelig forum er et ekumenisk fellesskap for alle troende som er interessert i oldkirkens lære og praksiser

19

nov 2023

Gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

Pastor Per Braaten forkynner

21

nov 2023

Formiddagstreffet

, tirsdag kl 11:30

Dagens gjest: Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Tema: "Et barn i asyl."

21

nov 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

23

nov 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

26

nov 2023

Gudstjeneste og barnekirke

, søndag kl 11:00

Nattverd

28

nov 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

29

nov 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

30

nov 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 09:35

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

30

nov 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

03

des 2023

Ingen gudstjeneste i dag

, søndag kl 11:00

03

des 2023

Sangkorets adventskonsert

, søndag kl 18:00

05

des 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

07

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

10

des 2023

Gudstjeneste og barnekirke, 2.søndag i advent

, søndag kl 11:00

offer til menighetens misjonsprosjekt med bibeloversettelse

12

des 2023

Formiddagstreffet

, tirsdag kl 11:30

Adventsmøte. Pensjonsistorkesteret spiller, ledet av dirigent Inge Fjørtoft. Centralkirkens sangkor synger. Centralkirkens turgruppe deltar.

12

des 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

13

des 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

14

des 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 10:00

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

14

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

17

des 2023

Gudstjeneste og barnekirke, 3.søndag i advent

, søndag kl 11:00

Nattverd.

21

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

24

des 2023

Julaftens gudstjeneste kl.15.00

, søndag kl 15:00

25

des 2023

Høytidsgudstjeneste kl.12.00

, mandag kl 12:00

ingen barnekirke denne søndagen.

31

des 2023

Gudstjeneste

, søndag kl 11:00

ingen barnekirke

10

jan 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

24

jan 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

26

jan 2024

07

feb 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

21

feb 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

06

mar 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

09

mar 2024

Oldkirkelig forum - forfølgelse og kirkevekst i Oldkirken

kirkesalen, lørdag kl 10:30

Stig-Magne Heitmann foreleser. Hjertelig velkommen til alle som er interessert i den kristne kirkens røtter !

20

mar 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

28

apr 2024

Konfirmasjons-gudstjeneste

, søndag kl 11:00

30

apr 2024

Konfirmantundervisning

, tirsdag kl 17:00

01

mai 2024

Konfirmantene samles

kirkesalen/kapellet, onsdag kl 17:00