Abonner på kalenderen

Kalender


29

jan 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

31

jan 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

02

feb 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

03

feb 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

05

feb 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

07

feb 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

09

feb 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 10:25

Tur: Kjerrgardåsen-Åsebø. Askøy Oppmøte: Bergen Busstasjon per.F kl.10.25. Buss nr.499 Kl.10.30

09

feb 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

12

feb 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

14

feb 2023

Menighetsrådsmøte

tirsdag kl 16:00

med menighetens regnskap 2022

14

feb 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

15

feb 2023

Menighetsmøte

kapellet, onsdag kl 18:00

Møte for medlemmer. Orientering om veivalget som skal tas tirsdag 28.mars. alle spørsmål er velkommen!

16

feb 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

17

feb 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

19

feb 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

21

feb 2023

Formiddagstreffet

kapellet, tirsdag kl 11:30

Gjest: Kjell Sandvik Jensen. Tema: Møte med en frivillig. På alle formiddagstreff har vi godt fellesskap og god servering - og alle er hjertelig velkommen!

21

feb 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

23

feb 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 09:25

Tur: Birkelandsvatnet-Apeltunvatnet-Lagunen. Oppmøte: Byparken kl.09.25. Bane nr.1 kl.09.30 og buss nr.71 kl.10.06 fra Nesttun terminal

23

feb 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

26

feb 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

02

mar 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

03

mar 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

05

mar 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

07

mar 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

09

mar 2023

Turgruppen på rusletur

torsdag kl 10:00

Tur: Dolvik-Storrinden-Skranevatnet-Sandsli. Oppmøte: Bergen Busstasjon per.E kl.10.00. Buss nr.50E Kl.10.05

09

mar 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

12

mar 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

14

mar 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

16

mar 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

17

mar 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

19

mar 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

21

mar 2023

Formiddagstreffet

kapellet, tirsdag kl 11:30

Gjest: Anita Nybø. Tema: Fløibanens utvikling gjennom årene. På alle formiddagstreff har vi godt fellesskap og god servering - og alle er hjertelig velkommen!

21

mar 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

23

mar 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 09:45

Tur: Hetleflåten-Søfteland. Os Oppmøte: Byparken kl.09.45. Bane nr.1 kl.09.50. Buss nr.610 fra Nesttun per.C kl.10.22

23

mar 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

26

mar 2023

28

mar 2023

30

mar 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

31

mar 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

02

apr 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

06

apr 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

07

apr 2023

Pasjonsgudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, fredag

09

apr 2023

Høytidsgudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

ingen barnekirke denne søndagen

11

apr 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

13

apr 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 10:30

Tur: Ytre Arna-Breistein-Travparken. Oppmøte: Åsane terminal per.D kl.10.30 Buss nr.91 kl.10.35

13

apr 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

14

apr 2023

Konfirmanttur

London, fredag

16

apr 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

18

apr 2023

Formiddagstreffet

kapellet, tirsdag kl 11:30

Gjest: Arne Martin Engelsen. Tema: Gulltransporten 1940 På alle formiddagstreff har vi godt fellesskap og god servering - og alle er hjertelig velkommen!

20

apr 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 10:00

Tur: Fløyen-Skomakerdiket-Knatten-Bellevue. Oppmøte: Fløibanen nedre stasjon kl.10.00. Bane kl.10.15

20

apr 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

22

apr 2023

Oldkirkelig forum - fra evangelium til det ble trosbekjennelse

Centralkirken, lørdag kl 10:30

Foredragsholder er Fr. John Behr, prest i Den ortodokse kirke og en av de fremste patristikere (kjennere av Oldkirken) Tema: SCRIPTURE - GOSPEL - CREED FROM JOHN THE EVANGELIST TO ST. IRENAEUS Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary. Foredraget vil ta for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca 200 e.Kr) og de tidligste kirkefedre som var involvert. Dette er et veldig viktig tema! Fr. Behr er en av de av de fremste med kunnskap om dette emnet. Foredraget vil foregå på engelsk. Det vil være en pause i foredraget med enkel bevertning

23

apr 2023

Våroffer-gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

pastor Tom Gottferd Johnsen forkynner Guds ord.

25

apr 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

27

apr 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

30

apr 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

02

mai 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

04

mai 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 10:16

Tur: Frank Mohn, Hjertås - Brakstad - Fløksand - Smugleitet. Oppmøte: Åsane terminal per.D Buss nr.300 kl.10.16 og buss nr.310 fra Flatøy terminal B kl.10.39. (Retur buss nr.310 fra Smugleitet Kl.13.44)

04

mai 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

07

mai 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

09

mai 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

11

mai 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

14

mai 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

18

mai 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

21

mai 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

23

mai 2023

Formiddagstreffet

kapellet, tirsdag kl 11:30

Gjest: Olav Tombre, stabssjef for sysselmannen på Svalbard. Tema: Om arbeidet på Svalbard. På alle formiddagstreff har vi godt fellesskap og god servering - og alle er hjertelig velkommen!

23

mai 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

25

mai 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 10:00

Tur: Eidsvåg-Kongleveien-Eidsvågskogen-Tømmervågen-Eidsvågneset. Oppmøte: Gamle Kommunehuset i Eidsvåg kl.10.00

25

mai 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

28

mai 2023

Høytidsgudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

30

mai 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

01

jun 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

04

jun 2023

05

jun 2023

06

jun 2023

08

jun 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

11

jun 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

med offer til Wycliffe og vårt bibelmisjonsarbeid i Senegal

15

jun 2023

Rusletur med turgruppen

torsdag kl 10:10

Tur: Øygarden-Hellesøy ( muligens mot Fedje) Oppmøte: Bergen busstasjon perrong G kl.10.10. Buss nr.460 kl.10.15 og videre fra Ågotnes med buss nr.479

18

jun 2023

Alle-sammen gudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

Trosopplærer i MBU, Lina Blikstad taler.

25

jun 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

19

sep 2023

Formiddagstreffet

tirsdag kl 11:30

17

okt 2023

Formiddagstreffet

tirsdag kl 11:30

21

nov 2023

Formiddagstreffet

tirsdag kl 11:30

12

des 2023

Formiddagstreffet

tirsdag kl 11:30