Informasjon

Ønsker du å motta informasjon fra Centralkirken?
Da kan du få nyhetsmail

Registrer deg i dag
Abonner på kalenderen

Kalender


28

apr 2024

Gudstjeneste kl. 11.00

, søndag kl 11:00

28

apr 2024

Konfirmasjons-gudstjeneste

, søndag kl 11:00

02

mai 2024

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 09:50

Tur: Brakvatn–Valestrandsfossen, Osterøy. Oppmøte Bergen busstasjon per.0 kl.09.50. avgang med Buss nr.925 kl.09.55 og buss nr.910 fra Herland kl.10.31

05

mai 2024

Gudstjeneste kl. 11.00

, søndag kl 11:00

12

mai 2024

Gudstjeneste kl. 11.00

, søndag kl 11:00

Siste nytt


FORMIDDAGSTREFFET

En gang i måneden er det Formiddagstreff i kirken på tirsdager kl.11.30. Sist hadde vi besøk av professor Dr. L.M. Irgens. Neste gang, tirsdag 14. mai får vi besøk av barn fra Christikrybbe skole og skuespiller Ragnhild Gulbrandsen. Vi synger sammen, hører Guds ord og får god bevertning.


MENIGHETSKONFERANSEN 9. april

Etter at rapportene og regnskapene raskt ble gjennomgått, ble det meste av tiden brukt på å se fremover. Menighetsrådet ved sin leder Karen Kristine Rasmussen kunne orientere om at det arbeides med å videreutvikle menigheten og at det i tillegg til en prest i 100% vil menigheten også lyse ut tre andre stillinger: Administrativ leder, Musikalsk leder og en Barne- og ungdomsarbeider. Det er ikke snakk om fulle stillinger, men de kan kombineres. Menighetsrådet presenterte også litt om hvordan vi tenker å profilere oss fremover, og det arbeides allerede med ny hjemmeside.