Informasjon

Ønsker du å motta informasjon fra Centralkirken?
Da kan du få nyhetsmail

Registrer deg i dag
Abonner på kalenderen

Kalender


31

mar 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

02

apr 2023

Palmesøndags gudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

ingen barnekirke denne søndag.

06

apr 2023

Bønn, høytlesning fra Bibelen, nattverd på Skjærtorsdag

kirkesalen, torsdag kl 13:00

Velkommen til ukens pusterom. Vi ber Bibelens bønner sammen fra GT og NT, samt frie bønner. Lengre sammenhengende høytlesning fra Bibelen.

07

apr 2023

Pasjonsgudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, fredag

09

apr 2023

Høytidsgudstjeneste kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

ingen barnekirke denne søndagen

Siste nytt


Metodistkirkens sommerfest

Here kan du lese mer om sommerfesten for alle aldersgrupper


Velkommen til påskehøytidens gudstjenester

Palmesøndag kl.11.00. Skjærtorsdag kl.13.00. Bønn, skriftlesning, brødsbrytelse. Langfredag kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste. 1.Påskedag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd. Pastor Dag Martin forkynner i høytidens gudstjenester. Ingen søndagsskole for de minste i høytiden.


Velkommen til oldkirkelig forum, lørdag 22.april kl. 10.30 - 13.30

SCRIPTURE - GOSPEL - CREED FROM JOHN THE EVANGELIST TO ST. IRENAEUS Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary. Foredraget vil ta for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca 200 e.Kr) og de tidligste kirkefedre som var involvert. Dette er et veldig viktig tema! Fr. Behr er en av de av de fremste med kunnskap om dette emnet. Foredraget vil foregå på engelsk. Det vil være en pause i foredraget med enkel bevertning.