Informasjon

Ønsker du å motta informasjon fra Centralkirken?
Da kan du få nyhetsmail

Registrer deg i dag
Abonner på kalenderen

Kalender


29

jan 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

31

jan 2023

Sangkoret - fellesskap og øvelse

kapell og kirkesal, tirsdag kl 18:00

02

feb 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

torsdag kl 13:00

Hver torsdag fra kl.13.00-14.15 ber vi Bibelens bønner og det blir lest høyt og sammenhengende fra Guds ord. Vi ber også frie bønner. Velkommen til en kraftkilde i hverdagen!

03

feb 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, fredag kl 17:30

05

feb 2023

Gudstjeneste og barnekirke kl.11.00

kirkesalen, søndag kl 11:00

Siste nytt


Velkommen til oldkirkelig forum, lørdag 22.april kl. 10.30 - 13.30

SCRIPTURE - GOSPEL - CREED FROM JOHN THE EVANGELIST TO ST. IRENAEUS Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary. Foredraget vil ta for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca 200 e.Kr) og de tidligste kirkefedre som var involvert. Dette er et veldig viktig tema! Fr. Behr er en av de av de fremste med kunnskap om dette emnet. Foredraget vil foregå på engelsk. Det vil være en pause i foredraget med enkel bevertning.