Life-grupper

Vi har to grupper for ungdom mellom 15-16 og 17-19 som annenhver uke møtes i hjemmene. Her leser vi Bibelen og samtaler om tro og liv og ber sammen. Ta kontakt med pastor for mer info!