Life-grupper

Vi har to grupper for ungdom mellom 15-16 og 17-19 som annenhver uke møtes. Gruppen for de yngste møtes i kirken med middag annenhver mandag kl.16-18. Gruppen for de eldste ungdommene møtes i private hjem, annen hver torsdag.
I gruppene leser vi Bibelen og samtaler om tro og liv og ber sammen. Ta kontakt med pastor for mer info! Ungdom er velkommen til å bli med!