Centralkirkens sangkor

Centralkirkens sangkor
Sangkorets motto: ”Synger for Gud, lover Herren!”

Fra høsten 2021 vil vi endre på korets tradisjon hvor øving har vært hver tirsdagskveld. Til høsten starter vi opp med en åpen, sosial samling/”cafe” hver onsdag kl.11.30!
Der vil vi servere kaffe / te og litt å bite i.
Koret har hatt tradisjon for å ha en pause med “noget attåt” i løpet av øvingen, men pausetiden opplevdes ofte for kort. Derfor utvider denne tiden i starten av øvingen slik at kormedlemmene får være sammen som en vennegjeng. Dette fellesskapet utvider vi gjerne med å ønske velkommen de som måtte ønske å være sammen med oss!
Koret har ca. 20 medlemmer, samtlige er nå pensjonister. Derfor har vi mulighet til å være sammen på formiddagstid.
Kl.12.15 tar vi en kort samling med noen ord til ettertanke/andakt før vi starter opp med øving kl.13.00. Det er ingen forpliktelse til å være med i koret. De som vil, kan sitte å lytte til øvingen, nynne med eller bli med å synge. Vi tar mer enn gjerne imot nye medlemmer!
Koret synger vanligvis på 1-2 gudstjenester i måneden i tillegg til noen sangoppdrag på forespørsel fra andre utenom vår egen kirke. Vi synes det er greit å komme ut å synge for andre - i tillegg til at det blir et sosialt fellesskap for oss i koret.

Rent historisk kan det nevnes at Centralkirkens Sangkor er et “gammelt kor” – ja, faktisk eldre en menigheten som blir startet i 1890. Denne lange tradisjonen har vi ønsket å ta vare på, men mange tradisjonelle kor sliter nok med rekrutteringen i våre dager. Slik er det også for oss. Men vi som er med, opplever at vi har det kjekt sammen! Derfor velger vi nå å gjøre denne endringen og samtidig tilby andre å få kjennskap til og kanskje bli en del av det fellesskapet som vi setter stor pris på.
Velkommen til å bli med oss dersom du har lyst og mulighet!

Abonner på kalenderen

Sangkorets kalender