Centralkirkens sangkor

Fra august 2022 starter Sangkoret opp sitt fellesskap og sangøvelser i kirkesalen på TIRSDAGER KL.18.00 - 19.45.
Nye sangere er aller hjerteligst velkommen!

 

Sangøvelser og program  for  Centralkirkens Sangkor 2. halvår 2022
Ukedag Dato Sted Program Tid Dagens ord Kaffekoking/besp.
Tirsdag 23.aug Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Karin Nilsen Else- Marie Rasmussen
Tirsdag 30.aug   Ingen øvelse      
Søndag 04.sep Centralkirken Gudstjeneste 11:00    
Tirsdag 06.sep Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Bjørn Østevold Gunvor Østevold
Tirsdag 13.sep Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Hans Kr. Rygg Solveig Rygg
Søndag 18.sep Centralkirken Gudstjeneste 11:00    
Tirsdag 20.sep Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Jan Lillevik Vigdis Lillevik
Tirsdag 27.sep Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Rune Nilsen Karin Nilsen
Tirsdag 04.okt Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Mona E. Lunke Brit E. Aagaard
Tirsdag 11.okt Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Harald Monsen Guri Johansen
Søndag 16.okt Centralkirken Gudstjeneste 11:00    
Tirsdag 18.okt Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Solveig Rygg Kari Fjørtoft
Søndag 23.okt Centralkirken Gudstj/Høstoffer 11:00    
Tirsdag 25.okt Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Else-Marie Rasmussen Mona E. Lunke
Tirsdag 01.nov Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Gunvor Østevold Else-Marie Rasmussen
Søndag 06.nov Centralkirken Gudstj(Alle helgen) 11:00    
Tirsdag 08.nov Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Svein Fæø Vigis Lillevik
Tirsdag 15.nov Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Svein M. Johansen Marilyn A. Ryes
Tirsdag 22.nov Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Kari Fjørtoft Brit E. Aagaard
Søndag 27.nov Centralkirken Gudstj/1.sønd adv.) 11:00    
Tirsdag 29.nov Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Bjørn Østevold Gunvor Østevol
Tirsdag 06.des Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Hans Kr. Rygg Solveig Rygg
Tirsdag 13.des Centralkirken Samling/øvelse 18:00 Karin Nilsen Rune Nilsen
Søndag 18.des Centralkirken Gudstjeneste 11:00 NB! Passer ikke den oppsatte dagen??  

Abonner på kalenderen

Sangkorets kalender