Tekstrekker og forbønn

Tekstrekker og forbønn

Revised common Lectionary.

Metodistkirken i Norge

Forbønn og tekstrekker vårhalvåret 2021

Internasjonale tekstrekker RCL. I år bruker vi rekke B. Her er også liturgisk farge markert.

Bibelselskapets tekstrekker på bibelen.no eller kirken.no.

REVISED COMMON LECTIONARY 2021 – SUNDAYS & SPECIAL DAYS, YEAR B (Advent and Christmas, Year C) * Other Special Sundays to be Determined by Annual Conferences

January 01, 2021 New Year's Day (White or Gold) Eccl 3:1-13, Ps 8 (UMH 743), Rev 21:1-6a, Mt 25:31-46

January 03, 2021 Epiphany Sunday (White or Gold) Isa 60:1-6, Ps 72:1-7, 10-14 (UMH 795), Eph 3:1-12, Mt 2:1-12

January 10, 2021 Baptism of the Lord (White or Gold) Korean American Awareness Day Gen 1:1-5, Ps 29 (UMH 761), Acts 19:1-7, Mk 1:4-11

January 17, 2021 Human Relations Day (Green) 1 Sam 3:1-10, Ps 139:1-6, 13-18 (UMH 854), 1 Cor 6:12-20, Jn 1:43-51

January 24, 2021 3rd Sunday after Epiphany (Green) Jonah 3:1-5, 10, Ps 62:5-12 (UMH 787), 1 Cor 7:29-31, Mk 1:14-

January 31, 2021 4th Sunday after Epiphany (Green) Deut 18:15-20, Ps 111 (UMH 832), 1 Cor 8:1-13, Mk 1:21-28

February 07, 2021 5th Sunday after Epiphany (Green) Black History Month Isa 40:21-31, Ps 147:1-11, 20c (UMH 859), 1 Cor 9:16-23, Mk 1:29-39

February 14, 2021 Transfiguration Sunday (White or Gold) Scouting Sunday, Valentine's Day 2 Kings 2:1-12, Ps 50:1-6 (UMH 783), 2 Cor 4:3-6, Mk 9:2-9 February 17, 2021

Ash Wednesday (Purple or Gray) Joel 2:1-2, 12-17, Ps 51:1-17 (UMH 785), 2 Cor 5:20b-6:10, Mt 6:1-6, 16-21

February 21, 2021 1st Sunday in Lent (Purple) Gen 9:8-17, Ps 25: 1-10 (UMH 756), 1 Pet 3:18-22, Mk 1:9-15

February 28, 2021 2nd Sunday in Lent (Purple) Gen 17:1-7, 15-16, Ps 22:23-31 (UMH 752), Rom 4:13-25, Mk 8:31-38

March 07, 2021 3rd Sunday in Lent (Purple) Women's History Month Ex. 20:1-7, Ps 19 (UMH 750), 1 Cor 1:18-25, Jn 2:13-22

March 14, 2021 4th Sunday in Lent (Purple) Scouting Sunday / UMCOR Sunday / Daylight Savings Starts Num 21:4-9, Ps 107:1-3, 17-22 (UMH 830), Eph 2:1-10, Jn 3:14-

March 21, 2021 5th Sunday in Lent (Purple) Jer 31:31-34, Ps 51:1-12 (UMH785), Heb 5:5-10, Jn 12:20-33

March 28, 2021 Passion/Palm Sunday (Purple or Red) Liturgy of the Palms: Matt. 21:1-11; Ps 118:1-2, 19-29 (UMH 839) Liturgy of the Passion: Isa 50:4-9a; Ps 31:9-16 (UMH 764); Phil 2:5-11; Matt. 26:14-27:66 or Matt. 27:11-54

March 29, 2021 Monday of Holy Week (Purple or Red) Isa 42:1-9, Ps 36:5-11, Heb 9:11-15, Jn 12:1-11 March 30, 2021 Tuesday of Holy Week (Purple or Red) Isa 49:1-7, Ps 71:1-14 (UMH 794), 1 Cor 1:18-31, Jn 12:20-36

March 31, 2021 Wednesday of Holy Week (Purple or Red) Isa 50:4-9a, Ps 70 (UMH 793), Heb 12:1-3, Jn 13:21-32

April 01, 2021 Thursday of Holy Week (Purple or Red) Ex 12:1-4 (5-10) 11-14, Ps 116:1-4, 12-19 (UMH 837), 1 Cor 11:23-26, Jn 13:1-17, 31b-35

April 02, 2021 Friday of Holy Week / Good Friday (No Color) Isa 52:13-53:12, Ps 22 (UMH 752), Heb 10:16-25, Jn 18:1-19:42

April 03, 2021 Holy Saturday / Easter Eve / Easter Vigil (No Color) The number of readings may vary, but Exodus 14 and at least two other readings from the Old Testament should be used in addition to the New Testament readings. Old Testament Readings and Psalms: Gen 1:1-2:4a/Ps 136:1-9, 23-26 or Ps 33 (UMH 767); Gen 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13/Ps 46 (UMH 780); Gen 22:1-18/Ps 16 (UMH 748); Ex 14:10-31; 15:20-21; Ex 15:1b13, 17-18 (UMH 135); Isa 55:1-11/Isa 12:2-6; Ezek 36:24-28/Ps 42 (UMH 777); Ezek 37:1-14/Ps 143 (UMH 856); Second Reading

April 04, 2021 Easter Day (White or Gold) Acts 10:34-43, Ps 118:1-2, 14-24 (UMH 839)1 Cor 15:1-11, Jn 20:1-18 or Mk 16:1-8

April 11, 2021 2nd Sunday of Easter (White or Gold) Acts 4:32-35, Ps 133 (UMH 850), 1 Jn 1:1-2:2, Jn 20:19-31

April 18, 2021 3rd Sunday of Easter (White or Gold) Native American Ministries Sunday Acts 3:12-19, Ps 4 (UMH 741), 1 Jn 3:1-7, Lk 24:36b-48

April 25, 2021 4th Sunday of Easter (White or Gold) World Malaria Day Acts 4:5-12, Ps 23 (UMH 754 or 137), 1 Jn 3:16-24, Jn 10:11-18

May 02, 2021 5th Sunday of Easter (White or Gold) Acts 8:26-40, Ps 22:25-31 (UMH 752), 1 Jn 4:7-21, Jn 15:1-8

May 09, 2021 6th Sunday of Easter (White or Gold) Festival of the Christian Home / Mother's Day Acts 10:44-48, Ps 98 (UMH 818), 1 Jn 5:1-6, Jn 15:9-17

May 16, 2021 7th Sunday of Easter (White or Gold) Ascension Sunday Acts 1:1-11, Ps 47 (UMH 781), Eph 1:15-23, Lk 24:44-53

May 23, 2021 Pentecost (Red) Heritage Sunday Acts 2:1-21, Ps 104:24-34, 35b (UMH 826), Rom 8:22-27, Jn 15:26-27; 16:4b-15

May 30, 2021 Trinity Sunday / Peace with Justice Sunday (White)

June 06, 2021 2nd Sunday after Pentecost ( Green) 1 Sam 8:4-20 (11:14-15), Ps 138, 2 Cor 4:13-5:1, Mk 3:20-35

June 13, 2021 3rd Sunday after Pentecost (Green) 1 Sam 15:34-16:13, Ps 20 or Ps 72 (UMH 795), 2 Cor 5:6-10 (11- 13), 14-17, Mk 4:26-34

June 20, 2021 4th Sunday after Pentecost (Green) Father's Day / 1st Day of Summer 1 Sam 17:(1a, 4-11, 19-23) 32-49, Ps 9:9-20 (UMH 744), 2 Cor 6:1-13, Mk 4:35-41

June 27, 2021 5th Sunday after Pentecost (Green) 2 Sam 1:1, 17-27, Ps 130 (UMH 848), 2 Cor 8:7-15, Mk 5:21-43

July 04, 2021 6th Sunday after Pentecost (Green) US Independence Day 2 Sam 5:1-5, 9-10, Ps 48 (UMH 782), 2 Cor 12:2-10, Mk 6:1-13

July 11, 2021 7th Sunday after Pentecost (Green) 2 Sam 6:1-5, 12b-19, Ps 24 (UMH 755), Eph 1:3-14, Mk 6:14-29

July 18, 2021 8th Sunday after Pentecost (Green) 2 Sam 7:1-14a, Ps 89:20-37 (UMH 807), Eph 2:11-22, Mk 6:30- 34, 53-56

July 25, 2021 9th Sunday after Pentecost (Green) 2 Sam 11:1-15, Ps 14 (UMH 746), Eph 3:14-21, Jn 6:1-21

August 01, 2021 10th Sunday after Pentecost (Green) 2 Sam 11:26-12:13a, Ps 51:1-12 (UMH 785), Eph 4:1-16, Jn 6:24-

August 08, 2021 11th Sunday after Pentecost (Green) 2 Sam 18:5-9, 15, 31-33, Ps 130 (UMH 848), Eph 4:25-5:2, Jn 6:35, 41-51

August 15, 2021 12th Sunday after Pentecost (Green) 1 Kings 2:10-12; 3:3-14, Ps 111 (UMH 832), Eph 5:15-20, Jn 6:51- 58

August 22, 2021 13th Sunday after Pentecost (Green) 1 Kings 8:(1, 6, 10-11) 22-30, 41-43, Ps 84 (UMH 804), Eph 6:10- 20, Jn 6:56-69

August 29, 2021 14th Sunday after Pentecost (Green) Songs 2:8-13, Ps 45:1-2, 6-9 or Ps 72 (UMH 795), Jas 1:17-27, Mk 7:1-8, 14-15, 21-23

September 05, 2021 15th Sunday after Pentecost (Green) Spanish Heritage Month (Sept. 15 - Oct. 15) Prov 22:1-2, 8-9, 22-23, Ps 125 or Ps 124 (UMH 846), Jas 2:1-10 (11-13), 14-17, Mk 7:24-37

September 12, 2021 16th Sunday after Pentecost (Green) Grandparent's Day, Prov 1:20-33, Ps 19 (UMH 750), Jas 3:1-12, Mk 8:27-38

September 19, 2021 17th Sunday after Pentecost (Green) Prov 31:10-31, Ps 1 (UMH 738), Jas 3:13-4:3, 7-8a, Mk 9:30-37

September 26, 2021 18th Sunday after Pentecost (Green) Esth 7:1-6, 9-10; 9:20-22, Ps 124 (UMH 846), Jas 5:13-20, Mk 9:38-50

October 03, 2021 19th Sunday after Pentecost (Green) World Communion Sunday Job 1:1; 2:1-10, Ps 26 or Ps 25 (UMH 756), Heb 1:1-4; 2:5-12, Mk 10:2-16

October 10, 2021 20th Sunday after Pentecost (Green) Job 23:1-9, 16-17, Ps 22:1-15 (UMH 752), Heb 4:12-16, Mk 10:17-31

October 17, 2021 21st Sunday after Pentecost (Green) Laity Sunday / Children's Sabbath Job 38:1-7 (34-41), Ps 104:1-9, 24, 35c (UMH 826), Heb 5:1-10, Mk 10:35-45

October 24, 2021 22nd Sunday after Pentecost (Green) United Nations Day Job 42:1-6, 10-17, Ps 34:1-8 (19-22) (UMH 769), Heb 7:23-28, Mk 10:46-52

October 31, 2021 23rd Sunday after Pentecost (Green) Reformation Sunday / Halloween Ruth 1:1-18, Ps 146 (UMH 858), Heb 9:11-14, Mk 12:28-34

November 01, 2021 All Saints Day (Green) Isa 25:6-9, Ps 24 (UMH 755), Rev 21:1-6a, Jn 11:32-44

November 07, 2021 24th Sunday after Pentecost (Green) Native American Heritage Month / International Bible Week (21- 27) / All Saints Sunday / Daylight Savings Ends Ruth 3:1-5; 4:13-17, Ps 127 or Ps 42 (UMH 777), Heb 9:24-28, Mk 12:38-44

November 14, 2021 25th Sunday after Pentecost (Green) Organ and Tissue Donor Sunday 1 Sam a:4-20, 1 Sam 2:1-10 or Ps 113 (UMH 834), Heb 10:11-14 (15-18), 19-25, Mk 13:1-8

November 21, 2021 26th Sunday after Pentecost (White or Gold) Christ the King / Regin of Christ / Thanksgiving Sunday

November 25, 2021 Thanksgiving Day (Red or White) Joel 2:21-27, Ps 126 (UMH 847), 1 Tim 2:1-7, Mt 6:25-33

November 28, 2021 First Sunday of Advent (Purple or Blue) UM Student day / Hannukkah Begins Jer 33:14-16, Ps 25:1-10 (UMH 756), 1 Thess 3:9-13, Lk 21:25-36

December 05, 2021 2nd Sunday of Advent (Purple or Blue) Mal 3:1-4, Lk 1:68-79 (UMH 208), Phil 1:3-11, Lk 3:1-6

December 12, 2021 3rd Sunday of Advent (Purple or Blue) Zeph 3:14-20, Isa 12:2-6, Phil 4:4-7, Lk 3:7-18

December 19, 2021 4th Sunday of Advent (Purple or Blue) Mic 5:2-5a, Lk 1:47-55 (UMH 199), Heb 10:5-10, Lk 1:39-45

December 24, 2021 Christmas Eve (White or Gold) Isa 9:2-7, Ps 96 (UMH 815), Titus 2:11-14, Lk 2:1-20,

December 25, 2021 Christmas Day (White or Gold) Isa 52:7-10, Ps 98 (UMH 818), Heb 1:1-4 (5-12) Jn 1:1-14

December 26, 2021 1st Sunday after Christmas (White or Gold) 1 Sam 2:18-20, 26, Ps 148 (UMH 861), Col 3:12-17, Lk 2:41-52

December 31, 2021 New Year's Eve / Watch Night (White)

 

DAG I KIRKEÅRET OG DATO

MENIGHET/INSTITUSJON PREST/LEDER

 

Kristi åpenbaringsdag –

Søndag 3. januar 2021

Biskop Christian Alsted

Tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie

 

 2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar

 

Hovedstyrets leder Audun Westad

Hovedkontorets leder Johanna Lundereng og

kontorets ansatte

 

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar

 

Brobyggeren og Andaktsheftet I DAG

Redaktørene Karl Anders Ellingsen og Øystein Brinch

 

4. søndag i åpenbaringstiden –

Søndag 24. januar

(Økumenisk søndag, Felleskirkelig bønneuke)

Tistedal

Prest Beatrice Johansson

 

Såmannssøndag

Bibeldagen

Søndag 31. januar

 

Mysen

Prest Lars-Erik Nordby

 

 

Kristi forklarelsesdag –

Misjonsdagen

Søndag 7. februar

Metodistkirkens Misjonsselskap

Leder Aart Huurnink

Misjonssekretær Øyvind Aske,

Anne Ng, Ragnar Falch

 

 

 

Fastelavnssøndag –

 

Søndag 14. februar

Metodisthjemmet, Bergen

Adm. leder Karianne Magnussen

Diakon Vetle Karlsen Eide

Betanien-institusjonene

Daglig leder: Susanne Kralik (Oslo)

Adm. dir. Per Martin Knutsen (Bergen)

Direktør Terje Danielsen (Skien)

 

1. søndag i fastetiden

Søndag 21. februar

Ålesund

Prest Mariann Stensøe

 

2. søndag i fastetiden -  

Søndag 28. Februar

Sarpsborg, prest Hilde Augensen

Tune, prest Niels Jørgen Aarvik

 

3. søndag i fastetiden -  

Søndag 7. mars

(Verdens kvinnedag)

Metodistkirkens Kvinner

Leder Camilla Gaarn Røed

 

4. søndag i fastetiden -  

Søndag 14. mars

Hammerfest

Prest Per Bradley

 

Maria budskapsdag -  

Søndag 21. mars

(Fasteaksjon Kirkens Nødhjelp)

Tromsø

Prest Kristin Odén Halvorsen

Diakon Solfrid Johansen

 

Palmesøndag -  

Søndag 28. mars

Harstad/Narvik og Skånland

Diakon Helen Byholt Lovelace

 

Skjærtorsdag – 1. april

 

 

Langfredag – 2. april

 

 

1. påskedag –

Søndag 4. april

Svolvær

Prest Gunnar Andersen

 

2. søndag i påsketiden –

Søndag 11. april

Bodø

Diakon Helen Byholt Lovelace

 

 

3. søndag i påsketiden –

Søndag 18. april

Molde

Prest Mariann Stensøe

 

4. søndag i påsketiden –

Søndag 25. april

Trondheim

Prest Christina Thaarup

 

5. søndag i påsketiden –

Søndag 1. mai

Centralkirken Bergen

Prest Dag Martin Østevold

Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta Marie Olafsson

 

6. søndag i påsketiden

Søndag 9. Mai

Finnsnes 

Prest Roy Frode Løvland

 

Kristi himmelfartsdag –

Torsdag 13. mai

 

 

Søndag før pinse –

 Søndag 16. mai

Sotra 

Prest Tom G. Johnsen

Diakon Vetle Karlsen Eide

 

Pinsedag –

Søndag 23. mai

Haugesund

Prest Tove Synnøve Tveit

 

2 Pinsedag

Søndag 24.Mai

Aldersgatedagen

Den verdensvide metodismen. World Methodist Council.

 

Treenighetssøndag –

Søndag 30. Mai

Stavanger

Prestene Torgeir Tveter og Marit H. Bjørnevik

 

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. juni

Sandnes

Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles Jourdan

 

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. juni

Egersund

Prest Victor Sekyere

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. juni

Flekkefjord 

Prest Einar Chr. Drange

 

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. juni

Årskonferansen

 

 

6. søndag i treenighetstiden – Aposteldagen

 Søndag 4. juli

Kristiansand og Lista

Prest Solveig A. Skaara

 

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. juli

Kongsvinger

Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. juli

Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen

Prest Tom G. Johnsen

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. juli

Sommerfesten på Fredtun, Stavern

 

 

10. søndag i treenighetstiden

Søndag 1. august

Bjølsen, Oslo

Prest Steinar Hjerpseth

11. søndag i treenighetstiden

Søndag 8. august

Centralkirken, Oslo

Prestene Ola Westad og Marianne Munz

12. Søndag i treenighetstiden

Søndag 15. august

Grünerløkka, Oslo og IMCO

Prest Terje Nilsen

13. søndag i treenighetstiden

Søndag 22. August

Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret

Studentene.

Rektor Hilde Marie Øgreid Movafagh

Lærerne Roar G. Fotland og Hilde Sanden-Bjønness

 

 

         

Litt om kirkeåret og kirkeårets farger:

  • Fiolett – symboliserer forberedelse, oppgjør og sorg. (Advent, fastetida.)
    Hvit – symboliserer glede, fest og renhet. (Jul, påske.)
    Rød – symboliserer Ånden (ild) og offer (blod). (Pinse og martyrdagene.)
    Grønn – symboliserer vekst og liv. (Det alminnelige kirkeåret.)

Hovedperioder i kirkeåret:

Adventstiden - fiolett
Juletiden (Julaften - nyttårsdag/Jesu navnedag) - hvitt
Kristi åpenbaringsdag - hvitt
Åpenbaringstiden (– Søndag før faste/Fastelavnssøndag) - grønt
Fastetiden (Askeonsdag – Påskeaften) - fiolett
Påsketiden (Påskenatt – Søndag før pinse) - hvitt
Pinse (Pinsedag – Andre pinsedag) - rødt
Treenighetssøndag - hvitt
Treenighetstiden - grønt

Farger på spesielle dager
Hvitt: Maria budskapsdag, Sankthans (Jonsok), Mikkelsmess, Allehelgensdag
Rødt: Stefanusdagen (Andre juledag), Aposteldagen (6. søndag i treenighetstiden), Olavsdagen (Olsok)
Fiolett: Bots- og bønnedag
Grønt: Høsttakkefest, Skaperverkets dag 

 

 

 

MERKEDAGER, Våren 2021

Januar

24. januar:                        Økumenisk søndag, slutten på felleskirkelig bønneuke

27. januar:                        Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust: Kirkelig makering mot antisemittisme.

 

Februar

6. februar:                         Samefolkets dag (Kan markeres søndag 7. februar)

7. februar:                         Misjonsdagen

14. februar:                      Fastelavnssøndag

20. februar:                      Verdens dag for sosial rettferdighet

22. februar:                       Tenkedagen (for speiderbevegelsen)

Mars

8. mars:                             Verdens kvinnedag (markeres på nærmeste søndag)

27. mars:                           Earth Hour, WWF (Kl. 20.30-21.30)

21-23. mars:                     Fasteaksjonen, Kirkens nødhjelp

28. mars:                           Palmesøndag

April

- Den stille uke-

4. april:                              Første påskedag

5. april:                              Andre påskedag

23. april:                            St. Georgs dag (for speiderbevegelsen)

Mai

1. mai:                                Arbeidernes internasjonale dag

8. mai:                                Frigjøringsdagen

15. mai:                             Internasjonal familiedag

17. mai:                             Nasjonaldagen

21. mai:                             Internasjonal dag for kulturelt mangfold

(denne dagen kan flyte noe, alt etter kommunen menigheten ligger i)

13. mai:                             Kristi himmelfartsdag

23. mai:                             Første pinsedag

24. mai:                             Andre pinsedag

Juni

5. juni:                                Miljøverndagen (Kan markeres som skaperverkets dag)

12. juni:                             Verdens dag mot barnearbeid

26. juni:                             Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika