Menighetskontoret

Menighetskontoret

Menighetskontoret er betjent av pastor Tom G. Johnsen hver tirsdag kl.08.00 -15.00 og etter avtale. Tlf. 97 07 89 11

Pastor Johnsen er ansatt som menighetens hovedpastor i en 75% stilling fram til 1. august. Han har fri hver onsdag.

Kontakt oss dersom du ønsker samtale med menighetens pastor.

Der er en ringeklokke til Pastor/Kontor, til venstre, utenfor, ved kirkens hovedinngang. Denne kan du benytte om døren inn til kirken skulle være låst.

image

Vetrlidsallmenningen 8