Menighetskontoret

Menighetskontoret

Menighetskontoret er betjent av pastor etter avtale. Tlf. 55 31 65 80. bruk tastevalg.

Kontakt oss dersom du ønsker samtale med menighetens pastor.

Der er en ringeklokke til Pastor/Kontor, til venstre, utenfor, ved kirkens hovedinngang. Denne kan du benytte om døren inn til kirken skulle være låst.

image

Vetrlidsallmenningen 8