Menighetskonferansen

/file/1protokoll-ekstraordiner-menighetskonferanse-ck-1892023signert.pdf
/file/1informasjon-til-menighetsbarn-om-menighetskonferanse-180923.pdf
/file/brev-til-bekj-medlemmer-menkonfsept-2023.pdf
/file/protokoll-ordiner-menighetskonferanse-ck-562023.pdf
/file/rapporthefte-samlet-menighetskonferansen-centralkirken-2023.pdf
/file/protokoll-fra-menighetskonferansen-1152022.pdf
/file/1rapporthefte-menighetskonferansen-2022.pdf
/file/informasjon-fra-kabinettet-til-menighetene-om-kirkens-situasjon-og-fremtid-okt-2021.pdf
/file/protokoll-menighetskonferansen-underskrevet-2021.pdf
/file/rapporthefte-menighetskonferansen-2021.pdf
/file/protokoll-signert-pastoratkonferansen-2942020.pdf
/file/pastoratkonferansens-rapporthefte-2020-samlet.pdf
/file/nummerert-brev-nr-1-centralkirken-i-bergen-fra-revisor-endelig-rapport-20200423.pdf
/file/3revisors-uttalelse-2018-centralkirken.pdf
/file/1revisors-rapport-for-2017.pdf
/file/revisors-uttalelse-arsregnskap-2016.pdf
Protokoll menighetskonferanse 2019 underskrevet
Protokoll menighetskonferanse 2018 underskrevet
Rapporthefte menighetskonferanse 2019
RapporthefteMenighetskonferansen2018,versjon0,9
ReferatMenighetskonferansen2017UnderskrevetTS
ValgavTillitspersoner (valgt på Menighetskonferansen 31.5.2017 for konferanseåret 2017-18))
Menighetskonferansen2017CKMetSo samlet rapporthefte
Valgavtillitspersoner (valgt på Menighetskonferansen 20.4.16 for konferanseåret 2016-17)
Menighetskonferansen20.4.2016CKMetSo samlet rapporthefte
Referatekstraordinærmenighetskonferanse 25.2.2016
Ekstraordinærmenighetskonferanse 25.2.2016
Fellesrapport Menighetsrådet Menighetskonferansen 2015
Menighetskonferansen2015samlet
/centralkirken/vedlegg/Samlet-rapport-til-Menighetskonferansen-7.mai--2014.pdf
/centralkirken/vedlegg/Ekstraordiner-menighetskonferanse-9.01.2013--sakspapirer.pdf innkalling
/file/vedtak-i-centralkirken-menighetskonferanse-den-08012013-ang-sotra.docx
/file/1menighetskonferansen-rapporthefte-2013.pdf
/centralkirken/vedlegg/Fellesrapport-2012--siste-versjon.doc 
/file/1menighetskonferansen-ck-11april-2012-med-valg.pdf
/centralkirken/vedlegg/Fellesrapport-2011--versjon-3.doc
/file/menighetskonferanse-1342011-referat.pdf
/file/vedtekter-metodistkirken-i-norge-centralkirkens-menighet-signert-rett-kopi.pdf, 2011
/