Barnekirken

Barnekirken

Barnekirken i Centralkirken: For alle barn - på søndager kl. 11.00 på søndager i skoleåret.

Søndagsskolen i Centralkirken

«Barnekirken er samlebetegnelsen på Centralkirkens søndagsskoletilbud.

Barnekirken er delt inn i følgende grupper:


Søndagsklubben 0-8 år 

Teens 7. klasse og oppover.

 

Her kan du se barnas misjonsprosjekt: Barnasmisjonsprosjekt2017

(se de andre fanene)

Alle disse samlingene blir ledet av voksne som brenner for at barn og ungdom skal bli kjent med Jesus og Hans store kjærlighet til menneskene, og lære hvordan Bibelen og dens fortellinger er relevant for våre liv.

Man møter til gudstjeneste kl. 11.00. Der starter vi felles med resten av menigheten med blant annet sang og «barnas stund». Deretter går alle gruppene i Barnekirken til sine egne lokaler i kirken.  

Tilbudet følger i utgangspunktet skoleåret, men vi tar ikke høstferie og vinterferie.
Alle barn og ungdommer er hjertelig velkommen til Centralkirken!»

 

 

 

DSC_5628

barnefesten,-21.2.2016-trude-m