Bruk av kirken

 

CENTRAL HALL - KAPELLET - KIRKESALEN

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER Central hall 2023

- Hver søndag kl. 10.00 - 1230: Barnekirken CK

- Hver søndag: kl.1300 - 1800: Shalom Covenant Church

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme    

- Hver lørdag kl.1630 - 1930: Narkomane Anonyme 

FASTE AKTIVITETER Kapellet 2023:

-Hver mandag fra 15.30 - 19.00: Sangundervisning i kirken (Elias)

En mandag i måneden: Patruljemøte for seniorspeidere (se kalender)

- Hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00: Sangkorets øvelse

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet. (se plan under Voksne på forsiden)

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

FASTE AKTIVITETER I Kirkesalen 2023

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste

 - Hver mandag kl.16-18: Orgelelev med Harald Holtet øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00: Sangkoret (kirkesal/kapell)

- Hver torsdag kl. 08.00 - 22.00: Bønnehuset/Bønnemøte CK

- 2.hver fredag: kl.16.30-17.15: Sangundervisning i kirken (Elias) 

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirkerom/kapell eventuelt kan settes av til dette. Se under.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er CENTRAL HALL/ KIRKESAL /KAPELL opptatt følgende datoer:            

2023

Fredag 26.mai kl. 17-19: Etiopisk menighet - Central Hall

Lørdag 27.mai: kl. 11-18: Etiopisk menighet har Kapellet

Søndag 28.mai kl. 11-18: Etiopisk menighet har Central Hall

Onsdag 31. mai kl 19.30-22: Salmeprosjekt i kirkesalen (Anne-Linda)

Tirsdag 6.juni kl.11.00 - 21:00: Sangkor har kapell og kirkesal

Fre.9.juni: kl.13-15 + kl.19-22: Bønnehusets arr. og samling

Lørdag 10.juni kl. 12-19: Kirkesalen opptatt (bønnehuset)

Søndag 11.juni kl.18-21.30: Salmeprosjekt i kirkesalen (Anne-L)

Onsdag 14.juni kl.19.30: Salmeprosjekt i kirkesalen (Anne-L)

Mandag 4.september kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet kl. 

Lørdag 18.november kl.1030 - 1330: Oldkirkelig forum i kirkesal/kapell

2024

Lørdag 16.mars kl.10.30 - 1330: Oldkirkelig forum i kirkesalen