Bruk av kirken

 

CENTRAL HALL - KAPELLET - KIRKESALEN

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER Central hall 2023

- Hver søndag kl. 10.00 - 1230: Barnekirken CK

- Hver søndag: kl.1300 - 1800: Shalom Covenant Church

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme    

- Hver lørdag kl.1630 - 1930: Narkomane Anonyme 

FASTE AKTIVITETER Kapellet 2023:

-Hver mandag fra 15.30 - 19.00: Sangundervisning i kirken (Elias)

En mandag i måneden fra kl.12-14: Patruljemøte for seniorspeidere (se kalender)

- Hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00: Sangkorets øvelse

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet. (se plan under Voksne på forsiden)

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

FASTE AKTIVITETER I Kirkesalen 2023

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste

- Hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00: Sangkoret (kirkesal/kapell)

- Hver onsdag: kl.15.00- 1800: Sangundervisning i kirken (Elias) 

- Hver torsdag kl. 08.00 - 22.00: Bønnehuset/Bønnemøte CK

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirkerom/kapell eventuelt kan settes av til dette. Se under.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er CENTRAL HALL/ KIRKESAL /KAPELL opptatt følgende datoer:            

2023

Fredag 15.september: lovsangsøvelse kl. 18-21 i kirkesal (A-L)

Mandag 18.september: Menighetskonferanse i kirkesal kl.17 - 21

Mandag 2.oktober kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet.

Onsdag 4.oktober kl.1700-2100: Turgruppen har kjøkken/kapell

Mandag 6.november kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet

Lørdag 18.november kl.1030 - 1330: Oldkirkelig forum i kirkesal/kapell

Mandag 4.desember kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet

2024

Mandag 8.januar kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet

Mandag 5.februar kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet.

Fredag 9. februar kl. 12.30-19.00: Tertnes brass har kirkesalen.

Lørdag 10. februar kl. 12.00-18.00. Tertnes brass har kirkesalen

Mandag 4.mars: kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet

Lørdag 16.mars kl.10.30 - 1330: Oldkirkelig forum i kirkesalen

Mandag 8.april kl.12-14: Seniorspeiderne har kapellet