Bruk av kirken

 

CENTRAL HALL - KAPELLET - KIRKESALEN

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER Central hall 2023

- Hver søndag kl. 10.00 - 1230: Barnekirken CK

- Hver søndag: kl.1300 - 1800: Shalom Covenant Church

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme    

- Hver lørdag kl.1630 - 1930: Narkomane Anonyme 

FASTE AKTIVITETER Kapellet 2023:

-Hver mandag fra 15.30 - 19.00: Sangundervisning i kirken (Elias)

En mandag i måneden: Patruljemøte for seniorspeidere (se kalender)

- Hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00: Sangkorets øvelse

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet. (se plan under Voksne på forsiden)

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

FASTE AKTIVITETER I Kirkesalen 2023

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste

 - Hver mandag kl.16-18: Orgelelev med Harald Holtet øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 18.00 - 20.00: Sangkoret (kirkesal/kapell)

- Hver torsdag kl. 08.00 - 22.00: Bønnehuset/Bønnemøte CK

- 2.hver fredag: kl.16.30-17.15: Sangundervisning i kirken (Elias) 

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirkerom/kapell eventuelt kan settes av til dette. Se under.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er CENTRAL HALL/ KIRKESAL /KAPELL opptatt følgende datoer:            

2023

Fredag 10.februar kl.12.30 - 22: Tertnes og Grenland brass øver i kirkesal

Mandag 20.mars: Seniorspeiderne har kapellet

Lørdag 22.april kl.10.30-14.00: Oldkirkelig forum i kirkesalen       

Mandag 24.april: Seniorspeiderne har kapellet

Mandag 22.mai: Seniorspeiderne har kapellet

Mandag 4.september: Seniorspeiderne har kapellet kl.