Bruk av kirken

 

CENTRAL HALL - KAPELLET - KIRKESALEN

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER Central hall 2022

- Hver søndag kl. 10.00 - 1230: Barnekirken CK

- Hver søndag: kl.1300 - 1800: Shalom Covenant Church

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme  

- Hver onsdag fra kl. 1600 - 2100 Shalom covenant church

- Hver torsdag kl. 1100 - 1300 Shalom Covenant Church

- Hver torsdag fra 1700 - 1900 Shalom Covenant Church

- Hver fredag kl.11.00 - 1300: Shalom Covenant Church  

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen//Fredagsklubben 

- Hver lørdag kl.1630 - 1930: Narkomane Anonyme 

FASTE AKTIVITETER Kapellet i kirken 2022:

- Hver onsdag fra 11.00 - 14.00: Sangkoret

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet. (se plan under Voksne på forsiden)

FASTE AKTIVITETER I Kirkesalen 2022

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste

 - Hver mandag kl.16-18: Orgelelever med kantor Harald øver i kirkesalen

- Hver onsdag kl. 11.00 - 14.00: Sangkoret (kirkesal/kapell)

- Hver torsdag kl. 08.00 - 22.00: Bønnehuset/Bønnemøte CK

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirkerom/kapell eventuelt kan settes av til dette. Se under.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er KIRKE/KAPELL opptatt følgende datoer:            

2022

Lørdag 29.Januar: kapellet opptatt, privat arr.

Mandag 21.februar kl. 12.00 - 14.00: Speiderpatruljen har kapellet.

Mandag 21.mars kl. 12.00 - 14.00: Speiderpatruljen har kapellet.

Lørdag 26.mars kl. 10.00 - 14.00: Oldkirkelig forum har kirkesal og kapell

Mandag 20.juni kl. 12.00 - 14.00: Speiderpatruljen har kapellet.

Mandag 22.august kl. 12.00 - 14.00: Speiderpatruljen har kapellet.