Personvernerklæring

Vi tar personvern alvorlig.
Her kan du lese Centralkirkens personvernerklæring.

Personvernerklæring for Centralkirken menighet, Bergen.

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, venner og andre som har en tilknytning til vår menighet.

Behandlingsansvarlig i menigheten er daglig leder/pastor om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger gjøres til pastor.

Hvilke personopplysninger samler menigheten inn.

 Personopplysninger som blir samlet inn er:

·        Navn

·        Fødselsdato/dødsdato

·        Adresse

·        Telefonnummer

·        Epostadresse

·        Medlemskap

·        Valg som tillitspersoner

·        Navn i forbindelse med valg til råd og utvalg og i referater fra lignende
 Hva menigheten bruker personopplysninger til:

Menigheten samler inn personopplysninger kun til formål som er knyttet til menighetens aktiviteter for å kommunisere med menighetens medlemmer og venner og i forhold til krav fra myndigheter om kirkebokprotokoll ( f.eks. innmeldte medlemmer over 15 år, medlemmer av døpte barn, inngåelse av ekteskap).

Menigheten distribuerer personopplysninger verken til kommersielle formål, eller andre formål utenfor menighetens kjernevirksomhet.

For personer med medlemskap:

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for føring av Kirkeboken og for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av menigheten jfr. «Lov om trudomssamfunn og ymsist anna.»

Vi benytter kontaktinformasjonen til medlemmene også for å kunne gi tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.  Når man melder seg inn i menigheten samtykker man til hvert enkelt område man tillater at menigheten bruker personopplysninger til:

·        Innføring i kirkebokprotokoll over medlemmer og menighetsbarn

·         adresseliste for menighetsblad/ nyhetsbrev,

·         invitasjon til arrangementer,

·         at navn, tlf.nr. epostadresse fremkommer i elektronisk tilgjengelig
 registre for oversikt over tillitsvalgte i menigheten, gudstjenesteplaner og i referat fra ulike utvalg, råd og grupper i menighetens arbeid,

·        Mulighet for å delta i lukkede Facebook-grupper i menigheten, krever likevel egen forespørsel/egen godkjennelse til administrator av Facebook-gruppen(e)

·         ved avsluttet medlemskap vil personopplysninger oppført i kirkeboken fortsatt bli stående og registreres at vedkommende er "utmeldt" av hensyn til regler om kirkebokføring.  Øvrige oppføringer utenom kirkebokprotokollen av personopplysninger slettes - slik som adresselister, epostlister o.l. - når den utmeldte anmoder om det.  Opplysninger om navn o.l. i referater fra gjennomførte møter blir ikke slettet.

Rutiner ved bruk av e-post:

Som medlem vil du bli spurt om å oppgi epostadressen din. Denne blir ikke ført i Kirkeboken.  Menigheten benytter epostadresser til å sende ut tilbud om menighetens aktiviteter, møter og invitasjon til menighetssamlinger, kurs  og planer for arbeidet.

Du kan sende e-post til oss, men husk at også vår menighet - som alle andre organisasjoner og virksomheter - er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, slikt som personnummer. Slike opplysninger bør formidles direkte til den i menigheten som har behov for det i sitt arbeid eller for å utføre tjenester for deg. Om vi mottar en e-post med sensitive personopplysninger, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter straks de sensitive opplysningene. For venner av menigheten er det ønskelig å få registrert epost-adresse.  Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å formidle aktiviteter i menigheten og invitasjoner til menighetens arrangementer og møter. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten og epostadressen din vil bli slettet.

Nyhetsbrev for “venner” av menigheten:

Med «venn» mener vi personer som har en eller anen tilhørighet til menigheten, men som ikke er opptatt som medlem. Som venn av menigheten kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev og annen informasjon om ting som skjer i menigheten. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Bruk av informasjonskapsler (cookies):

Nettstedet vårt Centralkirken.no bruker informasjonskapsler for å kartlegge bruken av våre forskjellige faner. Dette gjør vi for å eventuelt tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke noen personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Påmelding kurs og arrangementer:

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Bruk av bilder:

Bruk av bilder fra menighetenes offentlige og åpne aktiviteter i forbindelse med publikasjoner vil kunne benyttes. Der det er påkrevd, vil samtykke bli innhentet før bilder publiseres.