Samtale

Har du behov for noen å samtale fortrolig med? Om kristen tro eller om andre personlige ting?
Kontakt pastor Dag Martin Østevold, 912 44 063, dersom du ønsker å gjøre en avtale om en fortrolig samtale eller skriftemål.