Menighetsbladet

Ønsker du å motta informasjon fra Centralkirken? Da kan du få menighetsbladet!

Registrer deg i dag
Abonner på kalenderen

Kalender


23

okt 2018

Bønnemøte i kirkesalen

tirsdag kl 07:00

23

okt 2018

Sangkoret øver i kirken

tirsdag kl 19:00

24

okt 2018

Bønnens time

onsdag kl 13:00

25

okt 2018

Bønnemøte i kirkesalen

torsdag kl 07:00

28

okt 2018

Gudstjeneste og barnekirke

søndag kl 11:00

Siste nyttEn stor takk til alle som har bidratt på Kron Ham 2018!

23. juni ble det skrevet historie i Bergen by! En historie som peker mer fremover mot det som skal komme, enn å se bakover på det som har vært. Mellom 1500 og 2000 mennesker var innom Bergenhus festning på det som blir beskrevet som tidenes største utendørs, tverrkirkelige bønnemøte i Bergen! Mellom 250-300 frivillige fra de fleste Bergen og omegn sine menigheter var med å bidra med alt fra musikk og bønn til vakthold og praktisk gjennomføring da Kron Ham 2018 ble gjennomført. Det er kanskje første gang i Bergens historie at man har samlet troende fra alle kirkesamfunn generasjoner og nasjoner til lovsang og bønn for Bergen på denne måten.


En stor dag med medlemsopptakelse

Det var en stor dag for hele vår menighet da vi kunne ønske velkommen nye medlemmer i gudstjenesten 19.november


Våre konfirmanter

Våre tre gode konfirmanter ble presentert i gudstjenesten 10.september og fikk utdelt bibel! Husk på dem i dine bønner og oppmuntringer!


Åpen kirke med bønn hver tirsdag og torsdag fra kl 07-0830!

Fra og med tirsdag 24. april vil kirken være åpen hver tirsdag og torsdag fra kl 0700-0830. Alle som vil inviteres til å komme i kirken for å be før man reiser på jobb eller skole. Kom innom en halv time eller lenger om du kan. Ønsker du mer av Guds nærvær? Vil du forandre en by? Din menighet? Ditt liv og din tjeneste? Det starter ved at vi begynner å be! Bønn er nøkkelen til all forandring. Kirkerommet vil være åpent i dette tidsrommet. Be alene eller sammen med andre, eller bare kom for å være i Guds nærvær!