Tekstrekker og forbønn

Tekstrekker og forbønn

Revised common Lectionary. Til bruk i den offentlige gudstjenesten.

Metodistkirken i Norge; Tekstrekke og  Forbønn sommer og høst 2018

Internasjonale tekster hentes f.eks. fra: http://www.gbod.org/worship/lectionary-calendar
eller  http://lectionary.library.vanderbilt.edu/lections.php?year=B&season=Epiphany 
(2018 er det år B i tekstrekkene fra Revised Common Lectionary. Fra advent er det år C). 
Det kan forekomme forskyving i vers fra engelsk bibelhenvisning til norsk oversettelse. 

 
DAG I KIRKEÅRET OG DATO  -  MENIGHET/INSTITUSJON PREST/LEDER 
11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august
Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret  Rektor Hilde Marie Øgreid Movafagh Lærerne Roar G. Fotland og Hilde Sanden-Bjønness
12. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. august
Bjølsen, Oslo Prest Steinar Hjerpseth
13. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. august
Centralkirken, Oslo Prestene Ola Westad og Maria Pedersen
14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august
Grünerløkka, Oslo IMCO og Furuhuset Prest Terje Nilsen
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september
Moss Prest Anne Berthling
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september
Fredrikstad Prest Ole Martin Andreassen
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september
Petrikirken, Kjølberg Prest Svein J. Veland Diakon Marit Kristine Danielsen
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september
Porsgrunn Prest Vidar S. Bjerkseth
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september
Larvik Prest Idar Halvorsen
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober
Diakoniens dag Vi ber om at: - høstens herre driver arbeidere ut for å høste inn grøden hans, for høsten er stor (Luk.10,2) - det dannes nye trosfellesskap og grupper med et utadvendt fokus
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober
Hoten Prest Hilde Sanden-Bjønness 
22. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. oktober
Hvittingfoss og Skien Prest Andreas Kjernald
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. oktober
Øståsen Prest Christina Thaarup Diakon Olav Øgreid
Alle helgens søndag –  Søndag 4. november
Hønefoss og Kongsberg Prest Kjell A. Johansen
25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november
Drammen Prest Anne Grete Spæren Rørvik
26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Metodistkirkens Speiderkorps Leder Stephanie Buadu Sekretær Christel Otterlei Bjerkeseth Korpsleder Vegar Gulli MBU-dagen 
27. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. november
Lillestrøm Prest Steinar Hjerpseth
1. søndag i advent –  Søndag 2. desember
Kragerø og Bamble Prest Harald Olsen
1. søndag i advent –  Søndag 9. desember
Tistedal Prest Ray Svanberg
1. søndag i advent –  Søndag 16. desember
Arendal Prestene Stig-Johnny Jørstad og Leif S. Jacobsen
4. søndag i advent –  Søndag 23. desember 
 
Metodisthjemmet, Bergen Adm. leder Liv Berit Pilskog Diakon Vetle Karlsen Eide Julaften 
1. Juledag 
1. søndag etter jul –  Søndag 30. desember Nyttårsaften
 Nyttårsdag / Jesu navnedag – Tirsdag 1. januar 2019
 
Kristi åpenbaringsdag –  Søndag 6. januar
Biskop Christian Alsted Tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie

 

 

 

 

         Søndag 14.-20. august

A:                1 Mos 45:1-15                                 Sal 133                                             Rom 11:1-2a, 29-32                      Matt 15:(10-20) 21-28
B:                1 Kong 2:10-12; 3:3-14                 Sal 111                                             Ef 5:15-20                                        Joh 6:51-58

C:                Jes 5:1-7                                          Sal 80:1-2, 8-19                              Hebr 11:29-12:2                             Luk 12:49-56

 

 

         Søndag 21.-27. august

A:                2 Mos 1:8-2:10                                Sal 124                                             Rom 12:1-8                                     Matt 16:13-20
B:                1 Kong 8:1,6,22-30,41-43            Sal 84                                               Ef 6:10-20                                        Joh 6:56-69

C:                Jer 1:4-10                                        Sal 71:1-6                                        Hebr 12:18-29                                 Luk 13:10-17

 

 

         Søndag 28. august-3. september

A:                2 Mos 3:1-15                                   Sal 105:1-6, 23-26, 45c                Rom 12:9-21                                   Matt 16:21-28
B:                Høys 2:8-13                                     Sal 45:1-2, 6-9/Sal 72                   Jak 1:17-27                                     Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

C:                Jer 2:4-13                                        Sal 81:1, 10-16                               Hebr 13:1-8, 15-16                        Luk 14:1, 7-14

 

 

         Søndag 4.-10. september

A:                2 Mos 12:1-14                                 Sal 149/Sal 148                              Rom 13:8-14                                   Matt 18:15-20
B:                Ordsp 22:1-2, 8-9, 22-23              Sal 125 Sal 124                              Jak 2:1-10, (11-13), 14-17           Mark 7:24-37
C:                Jer 18:1-11                                      Sal 139:1-6, 13-18                         Filem 1-21                                        Luk 14:25-33

 

 

         Søndag 11.-17. september

A:                2 Mos 14:19-31                              2 Mos 15:1b-11, 20-21                  Rom 14:1-12                                   Matt 18:21-35

B:                Ordsp 1:20-33                                 Sal 19                                               Jak 3:1-12                                        Mark 8:27-38

C:                Jer 4:11-12, 22-28                         Sal 14                                               1 Tim 1:12-17                                  Luk 15:1-10

 

         Søndag 18.-24. september

A:                2 Mos 16:2-15                                 Sal 105:1-6, 37-45/Sal 78            Fil 1:21-30                                        Matt 20:1-16

B:                Ordsp 31:10-31                              Sal 1                                                  Jak 3:13-4:3, 7-8a                          Mark 9:30-37

C:                Jer 8:18-9:1                                     Sal 79:1-9/Sal 4                              1 Tim 2:1-7                                      Luk 16:1-13

 

 

         Søndag 25. september-1. oktober

A:                2 Mos 17:1-7                                   Sal 78:1-4, 12-16                           Fil 2:1-13                                          Matt 21:23-32

B:                Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22                Sal 124                                             Jak 5:13-20                                     Mark 9:38-50

C:                Jer 32:1-3a, 6-15                            Sal 91:1-6, 14-16                           1 Tim 6:6-19                                    Luk 16:19-31

 

 

         Mikkelsmesse* (29. september; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                2 Mos 23:20-22                                                                                         Hebr 1:5-14                                     Matt 18:1-6, 10-11

B:                Sal 91:1-2.9-16                                                                                          Åp 12:1-10                                       Luk 10:1-2, 16-20

C:                1 Mos 28:10-19a                                                                                       Hebr 2:4-10                                     Joh 1:47-51

 

 

         Søndag 2.-8. oktober

A:                2 Mos 20:1-4, 7-9, 12-20              Sal 19                                               Fil 3:4b-14                                        Matt 21:33-46

B:                Job 1:1; 2:1-10                                Sal 26/Sal 25                                   Hebr 1:1-4; 2:5-12                          Mark 10:2-16

C:                Klag 1:1-6                                        Sal 137                                             2 Tim 1:1-14                                    Luk 17:5-10

 

 

         Søndag 9.-15. oktober

A:                2 Mos 32:1-14                                 Sal 106:1-6, 19-23                         Fil 4:1-9                                            Matt 22:1-14

B:                Job 23:1-9, 16-17                           Sal 22:1-15                                      Hebr 4:12-16                                   Mark 10:17-31
C:                Jer 29:1, 4-7                                    Sal 66:1-12                                      2 Tim 2:8-15                                    Luk 17:11-19

 

 

         Søndag 16.-22. oktober

A:                2 Mos 33:12-23                              Sal 99                                               1 Tess 1:1-10                                  Matt 22:15-22

B:                Job 38:1-7 (34-41)                         Sal 104:1-9, 24, 35c                      Hebr 5:1-10                                     Mark 10:35-45

C:                Jer 31:27-34                                    Sal 119:97-104/Sal 19                  2 Tim 3:14-4:5                                 Luk 18:1-8

 

 

         Søndag 23.-29. oktober

A:                5 Mos 34:1-12                                 Sal 90:1-6, 13-17                           1 Tess 2:1-8                                    Matt 22:34-46

B:                Job 42:1-6, 10-17                           Sal 34:1-8 (19-22)                          Hebr 7:23-28                                   Mark 10:46-52

C:                Joel 2:23-32                                    Sal 65                                               2 Tim 4:6-8, 16-18                         Luk 18:9-14

 

 

         Høsttakkefest/Høstofferdag* (disse tekstene kan erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                5 Mos 26:1-11                                                                                            1 Tess 5:15-24                                Luk 12:13-21

B:                Sal 65:10-14                                                                                               Ef 5:15-20                                        Luk 17:11-19

C:                Sal 104:24-30                                                                                            Jak 1:17-18                                     Luk 11:3

 

 

         Søndag 30. oktober-5. november (hvis første søndag i november, se Allehelgensdag)

A:                Jos 3:7-17                                        Sal 107:1-7, 33-37                         1 Tess 2:9-13                                  Matt 23:1-12

B:                Rut 1:1-18                                        Sal 146                                             Hebr 9:11-14                                   Mark 12:28-34

C:                Hab 1:1-4, 2:1-4                             Sal 119:137-144                             2 Tess 1:1-4, 11-12                        Luk 19:1-10

 

 

         Allehelgensdag (første søndag i november)

A:                Åp 7:9-17                                         Sal 34:1-10, 22                               1 Joh 3:1-13                                    Matt 5:1-12

B:                Jes 25:6-9                                        Sal 24                                               Åp 21:1-6a                                       Joh 11:32-44

C:                Dan 7:1-3, 15-18                            Sal 149/Sal 150                              Ef 1:11-23                                        Luk 6:20-31

 

 

         Søndag 6.-12. november (hvis første søndag i november, se Allehelgensdag)

A:                Jos 24:1-3a, 14-25                         Sal 78:1-7                                        1 Tess 4:13-18                                Matt 25:1-13

B:                Rut 3:1-5; 4:13-17                          Sal 127/Sal 42                                Hebr 9:24-28                                   Mark 12:38-44

C:                Hag 1:15b-2:9                                 Sal 145:1-5, 17-21                         2 Tess 2:1-5, 13-17                       Luk 20:27-38

 

 

         Søndag 13.-19. november

A:                Dom 4:1-7                                        Sal 123/Sal 76                                1 Tess 5:1-11                                  Matt 25:14-30

B:                1 Sam 1:4-20                                  1 Sam 2:1-10/Sal 113                   Hebr 10:11-14 (15-18) 19-25       Mark 13:1-8

C:                Jes 65:17-25                                   Sal 12/Sal 118                                2 Tess 3:6-13                                  Luk 21:5-19

 

 

         Kristi kongedag (søndag 20.-26. november)

A:                Esek 34:11-16, 20-24                    Sal 100                                             Ef 1:15-23                                        Matt 25:31-46

B:                2 Sam 23:1-7                                  Sal 132:1-12                                    Åp 1:4b-8                                         Joh 18:33-37

C:                Jer 23:1-6                                        Luk 1:68-79                                     Kol 1:11-20                                      Luk 23:33-43

 

 

Tekstrekkene bygger på Revised Common Lectionary og er tilrettelagt for Metodistkirken. Kirkeårsdager merket * følger Den norske kirke.

År A: Advent 2010, 2013, 2016, osv. År B: Advent 2011, 2014, 2017, osv. År C: Advent 2012, 2015, 2018, osv.

Gjeldende liturgisk farge er angitt.

 

 
 
http://www.gbod.org/worship/lectionary-calendar

http://lectionary.library.vanderbilt.edu/lections.php?year=B&season=Epiphany

KIRKEÅRETS FARGER:
·        Fiolett - symboliserer kamp, oppgjør og sorg
·        Hvitt - symboliserer glede, fest og renhet
·        Rødt - symboliserer Ånden (ild) og offer (blod)
·        Grønt - symboliserer liv og vekst