Tekstrekker og forbønn

Tekstrekker og forbønn

Revised common Lectionary. Til bruk i den offentlige gudstjenesten.

Metodistkirken i Norge Forbønn vårhalvåret 2018

DAG I KIRKEÅRET OG DATO MENIGHET/INSTITUSJON    PREST/LEDER

Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar: Metodistkirkens Misjonsselskap  Leder Aart Huurnink  Misjonssekretær Øyvind Aske Misjonsdagen

Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar Brobyggere og Andaktsheftet I DAG Redaktørene  Karl Anders Ellingsen  Øystein Brinch

1. søndag i fastetiden - Søndag 18. februar  Ålesund Prest Mariann Stensøe
2. søndag i fastetiden - Søndag 25. februar Sarpsborg, prest Hilde Augensen Tune, prest Niels Jørgen Aarvik
3. søndag i fastetiden - Søndag 4. mars  Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid (MNA) Leder Leif S. Jacobsen  Evangeliseringens dag 4. søndag i fastetiden - Søndag 11. mars  Halden Prest Albert A. Gjøstøl                             Maria budskapsdag – Søndag 18. mars Hammerfest Prest Per Bradley 

Palmesøndag – Søndag 25. mars Tromsø  Prest Ole Jakob Vestvik  Diakon Solfrid Johansen

Skjærtorsdag – Torsdag 29. mars  Langfredag – Fredag 30. mars Harstad/Narvik Prest Ole Jakob Vestvik Diakon Helen Byholt Lovelace 

Påskedag – Søndag 1. april  Finnsnes   Roy Frode Løvland 

2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april  Svolvær og Skånland  Prest Gunnar Andersen
3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april  Metodistkirkens Kvinneforbund Leder Helene Benedikte Granum-Aanestad
4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april Bodø Diakon Helen Byholt Lovelace 
5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april Molde  Prest Sigurd Heiervang 
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai  Trondheim  Prest Kjell Werner Rødder Menighetsrådgiver Jon Løvland Kristi himmelfartsdag – Torsdag 10. mai  Søndag før pinse – Søndag 13. mai Centralkirken Bergen  Prest Dag Martin Østevold  Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta Marie Olafsson 

Pinsedag – Søndag 20. mai Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen  Prest Yngvar Ruud Menighetsrådgiver Jon Løvland

Treenighetssøndag – Søndag 27. mai Sotra   Prest Tom G. Johnsen  Diakon Vetle Karlsen Eide 

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni  Haugesund  Prest Marit Bjørnevik
3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni  Stavanger  Prestene Torgeir Tveter og Victor Sekyere

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni Årskonferansen
5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni  Sandnes  Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles Jourdan
6. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli  Flekkefjord   Prestene Einar Chr. Drange og Jan R. Madsen Egersund  Prestene Jan R. Madsen og Victor Sekyere

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. juli  Kristiansand og Lista  Prest Solveig A. Skaara
8. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. juli  Kongsvinger  Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. juli Sommerfesten på Fredtun, Stavern 
10. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. juli Hamar   Prest Jorunn Wendel  Elverum  Prest Øystein Brinch
11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret  Rektor Hilde Marie Øgreid Movafagh Lærerne Roar G. Fotland og Hilde Sanden-Bjønness
 
 

Tekstene hentes fra f.eks.: http://www.gbod.org/worship/lectionary-calendar
eller http://lectionary.library.vanderbilt.edu/lections.php?year=B&season=Epiphany 
(2018er det år B i tekstrekkene fra Revised Common Lectionary.) Det kan forekomme forskyving i vers fra engelsk bibelhenvisning til norsk oversettelse. Det hender at metodist-siden http://www.gbod.org/worship/lectionary-calendar  har noen få søndager med egne tekster, men tekstlisten på denne siden er aldri oppdatert langt fram i tid.

KIRKEÅRETS farger • Fiolett - symboliserer kamp, oppgjør og sorg • Hvitt - symboliserer glede, fest og renhet • Rødt - symboliserer Ånden (ild) og offer (blod) • Grønt - symboliserer vekst og liv
 
Jul, liturgisk farge: Hvit Åpenbaringstiden, liturgisk farge: Grønn Fastetiden, liturgisk farge: Fiolett
Påsketiden, liturgisk farge: Hvit Treenighetstiden, liturgisk farge: Grønn Advent, liturgisk farge: fiolett
 
Andre dager:
Rød stola – Julaften, kirkejubileer, ordinasjoner, Olsok, Fra pinsedag t.o.m. 3. søndag i august. Hvit stola – Maria budskapsdag. Lilla stola – Bots- og bededag, begravelse. Ved vigsel, dåp og konfirmasjon skal man bruke den fargen som hører kirkeårstiden til.
 

Tekstrekke - The revised common lectionary

 Tekstrekke B fra og med 1.søndag i advent 2017 - frem til og med Kristi kongedag 2018                        

 

 

         1. søndag i adventstiden

A:                Jes 2:1-5                                          Sal 122                                             Rom 13:11-14                                 Matt 24:36-44

B:                Jes 64:1-9                                        Sal 80:1-7, 17-19                           1 Kor 1:3-9                                       Mark 13:24-37

C:               Jer 33:14-16                                    Sal 25:1-10                                      1 Tess 3:9-13                                  Luk 21:25-36

 

 

         2. søndag i adventstiden

A:                Jes 11:1-10                                     Sal 72:1-7, 18-19                           Rom 15:4-13                                   Matt 3:1-12

B:                Jes 40:1-11                                     Sal 85:1-2, 8-13                              2 Pet 3:8-15a                                  Mark 1:1-8

C:               Mal 3:1-4                                          Luk 1:68-79                                     Fil 1:3-11                                          Luk 3:1-6

 

 

         3. søndag i adventstiden

A:                Jes 35:1-10                                     Luk 1:47-55                                     Jak 5:7-10                                        Matt 11:2-11

B:                Jes 61:1-4, 8-11                             Sal 126                                             1 Tess 5:16-24                                Joh 1:6-8, 19-28

C:               Sef 3:14-20                                      Jes 12:2-6                                        Fil 4:4-7                                            Luk 3:7-18

 

 

         4. søndag i adventstiden

A:                Jes 7:10-16                                     Sal 80:1-7, 17-19                           Rom 1:1-7                                        Matt 1:18-25

B:                2 Sam 7:1-11, 16                           Luk 1:47-55                                     Rom 16:25-27                                 Luk 1:26-38

C:               Mi 5:2-5a                                          Luk 1:47-55                                     Hebr 10:5-10                                   Luk 1:39-45

 

 

JUL     

                                                                                                                     

 

         Julaften

A-C:           Jes 9:2-7                                          Sal 96                                               Tit 2:11-14                                        Luk 2:1-20

 

 

         Juledag

A-C:            Jes 52:7-10                                     Sal 98                                               Hebr 1:1-4 (5-12)                           Joh 1:1-14

 

 

         2. juledag*

A:                Jer 31:15-17                                                                                               Apg 7:52-60                                     Matt 2:16-23

B:                Sal 86:11-17                                                                                               Apg 6:8-15                                       Matt 10:16-22

C:               Klag 3:52-57                                                                                               Fil 1:27-30                                        Joh 16:1-4a

 

 

         Romjulssøndag

A:                Jes 63:7-9                                        Sal 148                                             Hebr 2:10-18                                   Matt 2:13-23

B:                Jes 61:10-62:3                                Sal 148                                             Gal 4:4-7                                          Luk 2:22-40

C:                1 Sam 2:18-20, 26                         Sal 148                                             Kol 3:12-17                                      Luk 2:41-52

 

 

         Nyttårsaften*

A:                Fork 3:1-13                                                                                                 1 Pet 1:22-25                                   Luk 13:6-9

B:                Jer 29:10-14                                                                                               2 Pet 3:13-15a, 17-18                   Joh 14:27

C:               Klag 3:22-26                                                                                               1 Joh 1:5-7                                      Matt 11:25-30

 

 

         Nyttårsdag*

A:                4 Mos 6:22-27                                                                                            Fil 2:5-11                                          Luk 2:15-21

B:                Sal 103:13-18                                                                                             Apg 4:8-12                                       Matt 1:20b-21

C:               Sal 72:17-19                                                                                               Rom 10:8b-13                                 Matt 18:19-20

 

 

åpenbaringstiden                                   

 

 

         Kristi åpenbaringsdag* (første søndag i januar)

A:                Jes 60:1-6                                        Sal 72:1-7, 10-14                           Ef 3:1-12                                          Matt 2:1-12

B:                Jes 49:1-7                                                                                                   Rom 15:4-6                                      Luk 2:40-52

C:                Jes 51:4-8                                                                                                   2 Kor 4:1-6                                       Joh 12:42-47

 

 

         2. søndag i åpenbaringstiden (7.-13. januar)

A:                Jes 42:1-9                                        Sal 29                                               Apg 10:34-43                                  Matt 3:13-17

B:                1 Mos 1:1-5                                     Sal 29                                               Apg 19:1-7                                       Mark 1:4-11

C:                Jes 43:1-7                                        Sal 29                                               Apg 8:14-17                                     Luk 3:15-17, 21-22

 

 

         3. søndag i åpenbaringstiden (14.-20. januar)

A:                Jes 49:1-7                                        Sal 40:1-11                                      1 Kor 1:1-9                                       Joh 1:29-42

B:                1 Sam 3:1-10 (11-20)                    Sal 139:1-6, 13-18                         1 Kor 6:12-20                                  Joh 1:43-51

C:                Jes 62:1-5                                        Sal 36:5-10                                      1 Kor 12:1-11                                  Joh 2:1-11

 

 

         4. søndag i åpenbaringstiden (21.-27. januar)

A:                Jes 9:1-4                                          Sal 27:1, 4-9                                    1 Kor 1:10-18                                  Matt 4:12-23

B:                Jona 3:1-5, 10                                 Sal 62:5-12                                      1 Kor 7:29-31                                  Mark 1:14-20

C:                Neh 8:1-3, 5-6, 8-10                      Sal 19                                               1 Kor 12:12-31a                             Luk 4:14-21

 

 

         5. søndag i åpenbaringstiden (28. januar-3. februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag)

A:                Mi 6:1-8                                            Sal 15                                               1 Kor 1:18-31                                  Matt 5:1-12

B:                5 Mos 18:15-20                              Sal 111                                             1 Kor 8:1-13                                    Mark 1:21-28

C:                Jer 1:4-10                                        Sal 71:1-6                                        1 Kor 13:1-13                                  Luk 4:21-30

 

 

         Kyndelsmesse (2. februar; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A-C:            Mal 3:1-4                                          Sal 24                                               Hebr 2:14-18                                   Luk 2:22-40

 

 

         6. søndag i åpenbaringstiden (4.-10. februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag)

A:                Jes 58:1-9a (9b-12)                       Sal 112:1-10                                    1 Kor 2:1-12 (13-16)                      Matt 5:13-20

B:                Jes 40:21-31                                   Sal 147:1-11, 20c                           1 Kor 9:16-23                                  Mark 1:29-39

C:                Jes 6:1-8 (9-13)                              Sal 138                                             1 Kor 15:1-11                                  Luk 5:1-11

 

 

         Samefolkets dag* (6. februar; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                1 Mos 2:4b-25                                                                                            Gal 3:26-29                                     Matt 5:13-16

B:                Sal 126:1-6                                                                                                 Fil 4:4-9                                            Matt 22:34-40

C:                2 Mos 3:1-6                                                                                                Apg 2:1-12                                       Joh 21:9-13

 

 

         7. søndag i åpenbaringstiden (11.-17. februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag)

A:                5 Mos 30:15-20                              Sal 119:1-8                                      1 Kor 3:1-9                                       Matt 5:21-37

B:                2 Kong 5:1-14                                 Sal 30                                               1 Kor 9:24-27                                  Mark 1:40-45

C:                Jer 17:5-10                                      Sal 1                                                  1 Kor 15:12-20                                Luk 6:17-26

 

 

         8. søndag i åpenbaringstiden (18.-24. februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag)

A:                3 Mos 19:1-2, 9-18                        Sal 119:33-40                                 1 Kor 3:10-11, 16-23                     Matt 5:38-48

B:                Jes 43:18-25                                   Sal 41                                               2 Kor 1:18-22                                  Mark 2:1-12

C:                1 Mos 45:3-11, 15                          Sal 37:1-11, 39-40                         1 Kor 15:35-38, 42-50                   Luk 6:27-38

 

 

         9. søndag i åpenbaringstiden (25.-29. februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag)

A:                Jes 49:8-16a                                   Sal 131 eller Sal 62:5-12              1 Kor 4:1-5                                       Matt 6:24-34

B:                Hos 2:14-20                                     Sal 103:1-13, 22                             2 Kor 3:1-6                                       Mark 2:13-22

C:                Jes 55:10-13                                   Sal 92:1-4, 12-15                           1 Kor 15:51-58                                Luk 6:39-49

 

 

         Kristi forklarelsesdag (Fastelavnssøndag) (siste søndag i åpenbaringstiden)

A:                2 Mos 24:12-18                              Sal 99                                               2 Pet 1:16-21                                  Matt 17:1-9

B:                2 Kong 2:1-12                                 Sal 50:1-6                                        2 Kor 4:3-6                                       Mark 9:2-9

C:                2 Mos 34:29-35                              Sal 99                                               2 Kor 3:12-4:2                                 Luk 9:28-36

 

 

FASTETIDEN  

 

 

         Askeonsdag

A-C:            Joel 2:1-2, 12-17                            Sal 51:1-17                                      2 Kor 5:20b-6:10                            Matt 6:1-6, 16-21

 

 

         1. søndag i fastetiden

A:                1 Mos 2:15-17; 3:1-7                     Sal 32                                               Rom 5:12-19                                   Matt 4:1-11
B:                1 Mos 9:8-17                                   Sal 25:1-10                                      1 Pet 3:18-22                                  Mark 1:9-15
C:                5 Mos 26:1-11                                 Sal 91:1-2, 9-16                              Rom 10:8b-13                                 Luk 4:1-13

 

 

         2. søndag i fastetiden

A:                1 Mos 12:1-4a                                 Sal 121                                             Rom 4:1-5, 13-17                           Joh 3:1-17
B:                1 Mos 17:1-7, 15-16                      Sal 22:23-31                                    Rom 4:13-25                                   Mark 8:31-38
C:                1 Mos 15:1-12, 17-18                    Sal 27                                               Fil 3:17-4:1                                       Luk 13:31-35

 

 

         3. søndag i fastetiden

A:                2 Mos 17:1-7                                   Sal 95                                               Rom 5:1-11                                      Joh 4:5-42
B:                2 Mos 20:1-17                                 Sal 19                                               1 Kor 1:18-25                                  Joh 2:13-22
C:                Jes 55:1-9                                        Sal 63:1-8                                        1 Kor 10:1-13                                  Luk 13:1-9

 

         4. søndag i fastetiden

A:                1 Sam 16:1-13                                Sal 23                                               Ef 5:8-14                                          Joh 9:1-41
B:                4 Mos 21:4-9                                   Sal 107:1-3, 17-22                         Ef 2:1-10                                          Joh 3:14-21
C:                Jos 5:9-12                                        Sal 32                                               2 Kor 5:16-21                                  Luk 15:1-3, 11b-32

 

 

         Maria budskapsdag*

A:                Jes 7:10-14                                                                                                Gal 4:4-7                                          Luk 1:26-38
B:                Jer 33:14-17                                                                                               Ef 1:3-6                                             Luk 1:46-55

C:                1 Sam 1:21-28                                                                                           Apg 16:12-15                                  Luk 1:39-45

 

 

         Palmesøndag

A:                Jes 50:4-9a                                     Sal 118:1-2, 19-29                         Fil 2:5-11                                          Matt 21:1-11

B:                Jes 50:4-9a                                     Sal 118:1-2, 19-29                         Fil 2:5-11                                          Mark 11:1-11

C:                Jes 50:4-9a                                     Sal 118:1-2, 19-29                         Fil 2:5-11                                          Luk 19:28-40

 

 

         Mandag i Den stille uke

A-C:            Jes 42:1-9                                        Sal 36:5-11                                      Hebr 9:11-15                                   Joh 12:1-11

 

 

         Tirsdag i Den stille uke

A-C:            Jes 49:1-7                                        Sal 71:1-14                                      1 Kor 1:18-31                                  Joh 12:20-36

 

 

         Onsdag i Den stille uke

A-C:            Jes 50:4-9a                                     Sal 70                                               Hebr 12:1-3                                     Joh 13:21-32

 

 

         Skjærtorsdag

A-C:            2 Mos 12:1-4 (5-10) 11-14           Sal 116:1-4, 12-19                         1 Kor 11:23-26                                Joh 13:1-17, 31b-35/

[Matt 26:17-30/Luk 22:39-53] 

 

 

         Langfredag

A-C:            Jes 52:13-53:12                             Sal 22                                               Hebr 10:16-25                                 Joh 18:1-19:42

 

 

PÅSKETIDEN 

 

 

         Påskenatt

A:                2 Mos 14:10-31, 15:20-21            Sal 114                                             Rom 6:3-11                                      Matt 28:1-10

B:                2 Mos 14:10-31, 15:20-21            Sal 114                                             Rom 6:3-11                                      Mark 16:1-8

C:                2 Mos 14:10-31, 15:20-21            Sal 114                                             Rom 6:3-11                                      Luk 24:1-12

 

 

         Påskedag

A:                Apg 10:34-43                                  Sal 118:1-2, 14-24                         Kol 3:1-4                                           Joh 20:1-18/Matt 28:1-10
B:                Apg 10:34-43                                  Sal 118:1-2, 14-24                         1 Kor 15:1-11                                  Joh 20:1-18/Mark 16:1-8
C:                Apg 10:34-43                                  Sal 118:1-2, 14-24                         1 Kor 15:19-26                                Joh 20:1-18/Luk 24:1-12

 

 

         2. påskedag*

A:                Jona 2:1-11                                                                                                Apg 13:32-35                                  Luk 24:13-35

B:                1 Mos 45:1-15                                                                                            1 Pet 1:18-23                                  Luk 24:36-45

C:               Jer 31:9-13                                                                                                 2 Kor 5:14-19                                  Joh 20:11-18

 

 

         2. søndag i påsketiden

A:                Apg 2:14a, 22-32                           Sal 16                                               1 Pet 1:3-9                                       Joh 20:19-31
B:                Apg 4:32-35                                     Sal 133                                             1 Joh 1:1-2:2                                   Joh 20:19-31
C:                Apg 5:27-32                                     Sal 150                                             Åp 1:4-8                                            Joh 20:19-31

 

 

         3. søndag i påsketiden

A:                Apg 2:14a, 36-41                           Sal 116:1-4, 12-19                         1 Pet 1:17-23                                  Luk 24:13-35
B:                Apg 3:12-19                                     Sal 4                                                  1 Joh 3:1-7                                      Luk 24:36b-48
C:                Apg 9:1-6 (7-20)                             Sal 30                                               Åp 5:11-14                                       Joh 21:1-19

 

 

         4. søndag i påsketiden

A:                Apg 2:42-47                                     Sal 23                                               1 Pet 2:19-25                                  Joh 10:1-10
B:                Apg 4:5-12                                       Sal 23                                               1 Joh 3:16-24                                  Joh 10:11-18
C:                Apg 9:36-43                                     Sal 23                                               Åp 7:9-17                                         Joh 10:22-30

 

 

         5. søndag i påsketiden

A:                Apg 7:55-60                                     Sal 31:1-5, 15-16                           1 Pet 2:2-10                                     Joh 14:1-14
B:                Apg 8:26-40                                     Sal 22:25-31                                    1 Joh 4:7-21                                    Joh 15:1-8
C:                Apg 11:1-18                                     Sal 148                                             Åp 21:1-6                                         Joh 13:31-35

 

         6. søndag i påsketiden

A:                Apg 17:22-31                                  Sal 66:8-20                                      1 Pet 3:13-22                                  Joh 14:15-21
B:                Apg 10:44-48                                  Sal 98                                               1 Joh 5:1-6                                      Joh 15:9-17
C:                Apg 16:9-15                                     Sal 67                                               Åp 21:10, 22-22:5                          Joh 14:23-29

 

 

         Kristi himmelfartsdag

A-C:            Apg 1:1-11                                       Sal 47                                               Ef 1:15-23                                        Luk 24:44-53

 

 

         7. søndag i påsketiden

A:                Apg 1:6-14                                       Sal 68:1-10, 32-35                         1 Pet 4:12-14; 5:6-11                    Joh 17:1-11
B:                Apg 1:15-17, 21-26                        Sal 1                                                  1 Joh 5:9-13                                    Joh 17:6-19
C:                Apg 16:16-34                                  Sal 97                                               Åp 22:12-14, 16-17, 20-21           Joh 17:20-26

 

 

         Pinsedag

A:                Apg 2:1-21                                       Sal 104:24-34, 35b                        1 Kor 12:3b-13                                Joh 7:37-39
B:                Apg 2:1-21                                       Sal 104:24-34, 35b                        Rom 8:22-27                                   Joh 15:26-27; 16:4b-15
C:                Apg 2:1-21                                       Sal 104:24-34, 35b                        Rom 8:14-17                                   Joh 14:8-17 (25-27)

 

 

         2. pinsedag*

A:                Joel 3:1-2                                                                                                    Apg 10:34-48                                  Joh 16:5-11

B:                Jes 44:3-5                                                                                                   Apg 11:19-26                                  Joh 6:44-47

C:                2 Mos 17:1-7                                                                                              Apg 15:1-11                                     Joh 7:37-39

 

 

         1. mai* (hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                Jes 58:6-10                                                                                                1 Joh 4:16-21                                  Luk 6:31-36

B:                Am 8:4-7                                                                                                      Jak 2:1-9                                          Luk 14:12-14

C:                2 Mos 2:23-25, 3:7-10                                                                              Jak 5:1-6                                          Matt 20:25-28

 

 

         17. mai* (hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                Sal 127:1-3                                                                                                 Apg 17:22-25, 26-31                     Luk 1:50-53

B:                1 Krøn 29:10-14                                                                                        1 Tim 2:1-4                                      Matt 22:17-22

C:                5 Mos 8:11-14                                                                                            1 Kor 4:7                                          Luk 17:11-19

 

 

TREENIGHETSTIDEN [søndagene benevnes X. søndag i treenighetstiden med Treenighetssøndag som 1. søndag i treenighetstiden]

 

 

         Treenighetssøndag

A:                1 Mos 1:1-2:4a                                Sal 8                                                  2 Kor 13:11-13                                Matt 28:16-20

B:                Jes 6:1-8                                          Sal 29                                               Rom 8:12-17                                   Joh 3:1-17
C:                Ordsp 8:1-4, 22-31                        Sal 8                                                  Rom 5:1-5                                        Joh 16:12-15

 

 

         Søndag 29. mai-4. juni (hvis etter Treenighetssøndag)

A:                1 Mos 6:11-22; 7:24; 8:14-19      Sal 46                                               Rom 1:16-17; 3:22b-31                 Matt 7:21-29
B:                1 Sam 3:1-10 (11-20)                    Sal 139:1-6, 13-18                         2 Kor 4:5-12                                    Mark 2:23-3:6

C:                1 Kong 18:20-39                             Sal 96                                               Gal 1:1-12                                        Luk 7:1-10

 

 

         Søndag 5.-11. juni (hvis etter Treenighetssøndag)

A:                1 Mos 12:1-9                                   Sal 33:1-12                                      Rom 4:13-25                                   Matt 9:9-13, 18-26
B:                1 Sam 8:4-20 (11:14-15)              Sal 138                                             2 Kor 4:13-5:1                                 Mark 3:20-35

C:                1 Kong 17:8-24                               Sal 146                                             Gal 1:11-24                                     Luk 7:11-17

 

 

         Søndag 12.-18. juni (hvis etter Treenighetssøndag)

A:                1 Mos 18:1-15                                 Sal 116:1-2, 12-19                         Rom 5:1-8                                        Matt 9:35-10:8 (9-23)

B:                1 Sam 15:34-16:13                        Sal 20/Sal 72/Sal 92                      2 Kor 5:6-10 (11-13) 14-17          Mark 4:26-34

C:                1 Kong 21:1-21a                             Sal 5:1-8                                           Gal 2:15-21                                     Luk 7:36-8:3

 

 

         Søndag 19.-25. juni (hvis etter Treenighetssøndag)

A:                1 Mos 21:8-21                                 Sal 86:1-10, 16-17/Sal 17            Rom 6:1b-11                                   Matt 10:24-39

B:                1 Sam 17:4-11,19-23,32-49         Sal 9:9-20                                        2 Kor 6:1-13                                    Mark 4:35-41

C:                1 Kong 19:1-15a                             Sal 42                                               Gal 3:23-29                                     Luk 8:26-39

 

 

         Jonsok* (25. juni; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                Dom 13:2-7, 24-25                                                                                    Hebr 11:1-2, 32b-34, 38-40         Luk 1:5-17

B:                Mal 4:5-6                                                                                                     Apg 13:16-26                                  Matt 11:7-14

C:                1 Mos 1:11-19                                                                                            Apg 14:8-18                                     Joh 1:1-8

 

 

 

 

         Søndag 26. juni-2. juli

A:                1 Mos 22:1-14                                 Sal 13                                               Rom 6:12-23                                   Matt 10:40-42
B:                2 Sam 1:1, 17-27                           Sal 130                                             2 Kor 8:7-15                                    Mark 5:21-43

C:                2 Kong 2:1-2, 6-14                         Sal 77:1-2, 11-20                           Gal 5:1, 13-25                                 Luk 9:51-62

 

 

         Aposteldagen* (kan markeres 6. søndag i treenighetstiden eller 29. juni som i Den katolske kirke)

A:                1 Mos 12:1-4                                                                                              Rom 1:1-7                                        Luk 5:1-11

B:                Jer 1:4-10                                                                                                   Apg 20:24-32                                  Matt 16:13-20

C:                Jes 66:18-19                                                                                              Apg 9:1-19                                       Mark 3:13-19

 

 

         Søndag 3.-9. juli

A:                1 Mos 24:34-38, 42-49, 58-67     Sal 45:10-17/Sal 72                       Rom 7:15-25a                                 Matt 11:16-19, 25-30

B:                2 Sam 5:1-5, 9-10                          Sal 48                                               2 Kor 12:2-10                                  Mark 6:1-13

C:                2 Kong 5:1-14                                 Sal 30                                               Gal 6:(1-6) 7-16                              Luk 10:1-11, 16-20

 

 

         Søndag 10.-16. juli

A:                1 Mos 25:19-34                              Sal 119:105-112/Sal 25                Rom 8:1-11                                      Matt 13:1-9, 18-23
B:                2 Sam 6:1-5, 12b-19                     Sal 24                                               Ef 1:3-14                                          Mark 6:14-29

C:                Am 7:7-17                                        Sal 82                                               Kol 1:1-14                                        Luk 10:25-37

 

 

         Søndag 17.-23. juli

A:                1 Mos 28:10-19a                            Sal 139:1-12, 23-24                       Rom 8:12-25                                   Matt 13:24-30, 36-43

B:                2 Sam 7:1-14a                                Sal 89:20-37                                    Ef 2:11-22                                        Mark 6:30-34, 53-56

C:                Am 8:1-12                                        Sal 52/Sal 82                                   Kol 1:15-28                                      Luk 10:38-42

 

 

         Søndag 24.-30. juli

A:                1 Mos 29:15-28                              Sal 105:1-11, 45b                           Rom 8:26-39                                   Matt 13:31-33, 44-52

B:                2 Sam 11:1-15                                Sal 14                                               Ef 3:14-21                                        Joh 6:1-21

C:                Hos 1:2-10                                       Sal 85                                               Kol 2:6-15 [16-19]                           Luk 11:1-13

 

 

         Olsok* (29. juli; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                Jer 1:17-19                                                                                                 Åp 12:10-11                                     Joh 12:24-26

B:                5 Mos 30:19-20a                                                                                       2 Kor 4:6-11                                    Luk 9:23-26

C:                2 Sam 23:1-4                                                                                             Apg 20:17-24                                  Luk 22:24-27

 

 

         Søndag 31. juli-6. august

A:                1 Mos 32:22-31                              Sal 17:1-7, 15                                 Rom 9:1-5                                        Matt 14:13-21

B:                2 Sam 11:26-12:13a                      Sal 51:1-12                                      Ef 4:1-16                                          Joh 6:24-35

C:                Hos 11:1-11                                     Sal 107:1-9, 43                               Kol 3:1-11                                         Luk 12:13-21

 

 

         Søndag 7.-13. august

A:                1 Mos 37:1-4, 12-28                      Sal 105:1-6, 16-22, 45b                Rom 10:5-15                                   Matt 14:22-33

B:                2 Sam 18:5-9, 15, 31-33               Sal 130                                             Ef 4:25-5:2                                       Joh 6:35, 41-51

C:                Jes 1:1, 10-20                                 Sal 50:1-8, 22-23                           Hebr 11:1-3, 8-16                           Luk 12:32-40

 

 

         Søndag 14.-20. august

A:                1 Mos 45:1-15                                 Sal 133                                             Rom 11:1-2a, 29-32                      Matt 15:(10-20) 21-28
B:                1 Kong 2:10-12; 3:3-14                 Sal 111                                             Ef 5:15-20                                        Joh 6:51-58

C:                Jes 5:1-7                                          Sal 80:1-2, 8-19                              Hebr 11:29-12:2                             Luk 12:49-56

 

 

         Søndag 21.-27. august

A:                2 Mos 1:8-2:10                                Sal 124                                             Rom 12:1-8                                     Matt 16:13-20
B:                1 Kong 8:1,6,22-30,41-43            Sal 84                                               Ef 6:10-20                                        Joh 6:56-69

C:                Jer 1:4-10                                        Sal 71:1-6                                        Hebr 12:18-29                                 Luk 13:10-17

 

 

         Søndag 28. august-3. september

A:                2 Mos 3:1-15                                   Sal 105:1-6, 23-26, 45c                Rom 12:9-21                                   Matt 16:21-28
B:                Høys 2:8-13                                     Sal 45:1-2, 6-9/Sal 72                   Jak 1:17-27                                     Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

C:                Jer 2:4-13                                        Sal 81:1, 10-16                               Hebr 13:1-8, 15-16                        Luk 14:1, 7-14

 

 

         Søndag 4.-10. september

A:                2 Mos 12:1-14                                 Sal 149/Sal 148                              Rom 13:8-14                                   Matt 18:15-20
B:                Ordsp 22:1-2, 8-9, 22-23              Sal 125 Sal 124                              Jak 2:1-10, (11-13), 14-17           Mark 7:24-37
C:                Jer 18:1-11                                      Sal 139:1-6, 13-18                         Filem 1-21                                        Luk 14:25-33

 

 

         Søndag 11.-17. september

A:                2 Mos 14:19-31                              2 Mos 15:1b-11, 20-21                  Rom 14:1-12                                   Matt 18:21-35

B:                Ordsp 1:20-33                                 Sal 19                                               Jak 3:1-12                                        Mark 8:27-38

C:                Jer 4:11-12, 22-28                         Sal 14                                               1 Tim 1:12-17                                  Luk 15:1-10

 

         Søndag 18.-24. september

A:                2 Mos 16:2-15                                 Sal 105:1-6, 37-45/Sal 78            Fil 1:21-30                                        Matt 20:1-16

B:                Ordsp 31:10-31                              Sal 1                                                  Jak 3:13-4:3, 7-8a                          Mark 9:30-37

C:                Jer 8:18-9:1                                     Sal 79:1-9/Sal 4                              1 Tim 2:1-7                                      Luk 16:1-13

 

 

         Søndag 25. september-1. oktober

A:                2 Mos 17:1-7                                   Sal 78:1-4, 12-16                           Fil 2:1-13                                          Matt 21:23-32

B:                Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22                Sal 124                                             Jak 5:13-20                                     Mark 9:38-50

C:                Jer 32:1-3a, 6-15                            Sal 91:1-6, 14-16                           1 Tim 6:6-19                                    Luk 16:19-31

 

 

         Mikkelsmesse* (29. september; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                2 Mos 23:20-22                                                                                         Hebr 1:5-14                                     Matt 18:1-6, 10-11

B:                Sal 91:1-2.9-16                                                                                          Åp 12:1-10                                       Luk 10:1-2, 16-20

C:                1 Mos 28:10-19a                                                                                       Hebr 2:4-10                                     Joh 1:47-51

 

 

         Søndag 2.-8. oktober

A:                2 Mos 20:1-4, 7-9, 12-20              Sal 19                                               Fil 3:4b-14                                        Matt 21:33-46

B:                Job 1:1; 2:1-10                                Sal 26/Sal 25                                   Hebr 1:1-4; 2:5-12                          Mark 10:2-16

C:                Klag 1:1-6                                        Sal 137                                             2 Tim 1:1-14                                    Luk 17:5-10

 

 

         Søndag 9.-15. oktober

A:                2 Mos 32:1-14                                 Sal 106:1-6, 19-23                         Fil 4:1-9                                            Matt 22:1-14

B:                Job 23:1-9, 16-17                           Sal 22:1-15                                      Hebr 4:12-16                                   Mark 10:17-31
C:                Jer 29:1, 4-7                                    Sal 66:1-12                                      2 Tim 2:8-15                                    Luk 17:11-19

 

 

         Søndag 16.-22. oktober

A:                2 Mos 33:12-23                              Sal 99                                               1 Tess 1:1-10                                  Matt 22:15-22

B:                Job 38:1-7 (34-41)                         Sal 104:1-9, 24, 35c                      Hebr 5:1-10                                     Mark 10:35-45

C:                Jer 31:27-34                                    Sal 119:97-104/Sal 19                  2 Tim 3:14-4:5                                 Luk 18:1-8

 

 

         Søndag 23.-29. oktober

A:                5 Mos 34:1-12                                 Sal 90:1-6, 13-17                           1 Tess 2:1-8                                    Matt 22:34-46

B:                Job 42:1-6, 10-17                           Sal 34:1-8 (19-22)                          Hebr 7:23-28                                   Mark 10:46-52

C:                Joel 2:23-32                                    Sal 65                                               2 Tim 4:6-8, 16-18                         Luk 18:9-14

 

 

         Høsttakkefest/Høstofferdag* (disse tekstene kan erstatte tekstene for den aktuelle søndagen)

A:                5 Mos 26:1-11                                                                                            1 Tess 5:15-24                                Luk 12:13-21

B:                Sal 65:10-14                                                                                               Ef 5:15-20                                        Luk 17:11-19

C:                Sal 104:24-30                                                                                            Jak 1:17-18                                     Luk 11:3

 

 

         Søndag 30. oktober-5. november (hvis første søndag i november, se Allehelgensdag)

A:                Jos 3:7-17                                        Sal 107:1-7, 33-37                         1 Tess 2:9-13                                  Matt 23:1-12

B:                Rut 1:1-18                                        Sal 146                                             Hebr 9:11-14                                   Mark 12:28-34

C:                Hab 1:1-4, 2:1-4                             Sal 119:137-144                             2 Tess 1:1-4, 11-12                        Luk 19:1-10

 

 

         Allehelgensdag (første søndag i november)

A:                Åp 7:9-17                                         Sal 34:1-10, 22                               1 Joh 3:1-13                                    Matt 5:1-12

B:                Jes 25:6-9                                        Sal 24                                               Åp 21:1-6a                                       Joh 11:32-44

C:                Dan 7:1-3, 15-18                            Sal 149/Sal 150                              Ef 1:11-23                                        Luk 6:20-31

 

 

         Søndag 6.-12. november (hvis første søndag i november, se Allehelgensdag)

A:                Jos 24:1-3a, 14-25                         Sal 78:1-7                                        1 Tess 4:13-18                                Matt 25:1-13

B:                Rut 3:1-5; 4:13-17                          Sal 127/Sal 42                                Hebr 9:24-28                                   Mark 12:38-44

C:                Hag 1:15b-2:9                                 Sal 145:1-5, 17-21                         2 Tess 2:1-5, 13-17                       Luk 20:27-38

 

 

         Søndag 13.-19. november

A:                Dom 4:1-7                                        Sal 123/Sal 76                                1 Tess 5:1-11                                  Matt 25:14-30

B:                1 Sam 1:4-20                                  1 Sam 2:1-10/Sal 113                   Hebr 10:11-14 (15-18) 19-25       Mark 13:1-8

C:                Jes 65:17-25                                   Sal 12/Sal 118                                2 Tess 3:6-13                                  Luk 21:5-19

 

 

         Kristi kongedag (søndag 20.-26. november)

A:                Esek 34:11-16, 20-24                    Sal 100                                             Ef 1:15-23                                        Matt 25:31-46

B:                2 Sam 23:1-7                                  Sal 132:1-12                                    Åp 1:4b-8                                         Joh 18:33-37

C:                Jer 23:1-6                                        Luk 1:68-79                                     Kol 1:11-20                                      Luk 23:33-43

 

 

Tekstrekkene bygger på Revised Common Lectionary og er tilrettelagt for Metodistkirken. Kirkeårsdager merket * følger Den norske kirke.

År A: Advent 2010, 2013, 2016, osv. År B: Advent 2011, 2014, 2017, osv. År C: Advent 2012, 2015, 2018, osv.

Gjeldende liturgisk farge er angitt.

 

 
 
http://www.gbod.org/worship/lectionary-calendar

http://lectionary.library.vanderbilt.edu/lections.php?year=B&season=Epiphany

KIRKEÅRETS FARGER:
·        Fiolett - symboliserer kamp, oppgjør og sorg
·        Hvitt - symboliserer glede, fest og renhet
·        Rødt - symboliserer Ånden (ild) og offer (blod)
·        Grønt - symboliserer liv og vekst