Centralkirkens sangkor

Centralkirkens sangkor
Sangkorets motto: ”Synger for Gud, lover Herren!”

Øvelser tirsdager fra kl. 19.00 - 21.15 i Centralkirken.
Gamle og nye sanger er alltid velkommen!!
CENTRALKIRKENS SANGKOR - grunnlagt i 1890 - Sangkoret er koret for de voksne. Koret har lange og solide tradisjoner i menigheten og kan skilte med at det faktisk er noen måneder eldre enn selve menigheten. Vi er en glad gjeng med voksne damer og herrer, ca. 25 sangere som øver - som hovedregel - hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.15 i kirkesalen - inkludert en kort kaffepause. Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! Vi synger ved menighetens gudstjenester flere søndager i måneden, samt ved andakter på alders- og sykehjem. En årlig tur på våren hører også med.
Repertoar: "Åndelig bruksmusikk”.

PROGRAM FOR HØSTEN 2018

Dag Dato Sted Program Klokkeslett
Tirsdag 14.aug Centralkirken Øvelse 19:00
Søndag 19.aug Centralkirken Gudstjeneste 11:00
Tirsdag 21.aug Centralkirken Øvelse 19:00
Tirsdag  28.aug Centralkirken Øvelse 19:00
Søndag 02.sep Centralkirken Gudstjeneste 11:00
Tirsdag 04.sep Centralkirken Øvelse 19:00
Tirsdag 11.sep Centralkirken Øvelse 19:00
Tirsdag 18.sep Centralkirken Øvelse 19:00
Søndag 23.sep Centralkirken Gudstjeneste 11:00
Tirsdag 25.sep Centralkirken Øvelse 19:00
Tirsdag 02.okt Centralkirken Øvelse 11:00
Søndag 07.okt Centralkirken Gudstjeneste 19:00
Tirsdag 09.okt Centralkirken Øvelse 19:00
Tirsdag 16.okt Centralkirken Øvelse 19:00
Søndag 21.okt Centralkirken Gudstjeneste (høstoff) 11:00
Tirsdag 23.okt Centralkirken Forlenget øvelse 18:00-21:15
Tirsdag 30.okt Centralkirken Øvelse  19:00
Søndag 04.nov Centralkirken Gudstjeneste 11:00
Tirsdag 06.nov Centralkirken Øvelse 19:00
Søndag 11.nov Aldershjemmet? Gudstjeneste 11:00
Tirsdag 13.nov Centralkirken Ingen øvelse  
Tirsdag 20.nov Centralkirken Øvelse 19:00
Tirsdag 27.nov Centralkirken Øvelse 19.00
Søndag 02.des Centralkirken Julekonserter  
Tirsdag 04.des Centralkirken Forlenget øvelse 18:00-21:15
Søndag 09.des Centralkirken Gudstjeneste  11:00
Tirsdag 11.des Centralkirken Forlenget øvelse 18:00-21:15
Søndag 16.des Centralkirken Vi synger julen inn/Sangkoret m/fl 19:00
Tirsdag 18.des Centralkirken Øvelse 19.00
1. juledag 25.des Centralkirken Gudstjeneste 12:00
Tirsdag 08.jan Centralkirken Øvelse 19:00
Abonner på kalenderen

Sangkorets kalender