Centralkirkens sangkor

Centralkirkens sangkor
Sangkorets motto: ”Synger for Gud, lover Herren!”

- er du godt voksen og liker å synge?
Liker du klassisk og moderne kor- og kirkemusikk?
-Har du hørt at KORSANG ER BRA FOR HELSEN?
-Savner du et positivt, sosialt og inkluderende miljø?
DA ER CENTRALKIRKENS SANGKOR
KANSKJE NOE FOR DEG?
Vi har ”beina på jorda”, men
”Synger for Gud” og ”Lover Herren”!
- og vi ønsker flere medlemmer – damer og herrer - i tillegg til
dagens ca 25-30 sangere.
Øvinger høsten 2020: tirsdager kl 19.00– 21.00
og vi synger bl.a. ved gudstjenester ca 1-2 ganger pr måned.
Vi vil svært gjerne ha DEG med! - Tar du utfordringen?
Flere opplysn. v korets leder Karin A. Nilsen mob. 41428570 eller dirigent Inge Fjørtoft 92834485.
Øvelser tirsdager kl. 1830-2100 i kirken!
Gamle og nye sanger er alltid velkommen!!

LITT om oss:
CENTRALKIRKENS SANGKOR - grunnlagt i 1890 - Sangkoret er koret for de voksne. Koret har lange og solide tradisjoner i menigheten og kan skilte med at det faktisk er noen måneder eldre enn selve menigheten. Vi er en glad gjeng med voksne damer og herrer, ca. 25 sangere som øver - som hovedregel - hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.15 i kirkesalen - inkludert en kort kaffepause. Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! Vi synger ved menighetens gudstjenester flere søndager i måneden, samt ved andakter på alders- og sykehjem. En årlig tur på våren hører også med.
Repertoar: "Åndelig bruksmusikk”.

Sangkorets aktivitet for høsten 2020 (det kan bli endringer)

Program  for  Centralkirkens Sangkor 2. halvår 2020  
Ukedag Dato Sted Program Tid  
Tirsdag 18.aug Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  23.aug Centralkirken Gudstjeneste 11:00  
Tirsdag  25.aug Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 01.sep Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  06.sep Centralkirken Konfimasjonsgudstjeneste 11:00  
Tirsdag 08.sep Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 15.sep Centralkirken Sangøvelse/årsmøte 18:30  
Tirsdag 22.sep Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 29.sep Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  04.okt Centralkirken Gudstjeneste 11:00  
Tirsdag 06.okt Ingen øvelse/høstf.      
Tirsdag 13.okt Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  18.okt Centralkirken Gudstjeneste  (høstoffer) 11:00  
Tirsdag 20.okt Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 27.okt Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  01.nov Centralkirken Gudstjeneste (Allehelgen) 11.00  
Tirsdag 03.nov Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  08.nov Aldershjemmet ??      
Tirsdag 10.nov Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 17.nov Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 24.nov Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  29.nov Centralkirken Gudstjeneste ?? 11:00  
Tirsdag 01.des Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Tirsdag 08.des Centralkirken Sangøvelse 18:30  
Søndag  13.des Centralkirken Gudstjeneste/Sangkoret 12:00? "Advent-snart jul"
Tirsdag 15.des Centralkirken Sangøvelse/juleavsluting 18:30  
1.juledag 25.des Centralkirken Gudstjeneste 12:00?  
           
           
 
         
           
           
           
 
         
           
Abonner på kalenderen

Sangkorets kalender