Sangkoret

Sangkoret
Synger for Gud - lover Herren!

CENTRALKIRKENS SANGKOR

- grunnlagt i 1890 -
 
Sangkoret er koret for de voksne. Koret har lange og solide tradisjoner i menigheten og kan skilte med at det faktisk er noen måneder eldre enn selve menigheten.
 
Vi er en glad gjeng med voksne damer og herrer, ca 25 sangere som øver - som hovedregel - hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.15 i kirkesalen - innkludert en kort kaffepause. Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!!
 
Vi synger ved menighetens gudstjenester som regel annenhver søndag, samt ved andakter på alders- og sykehjem. En årlig tur på våren hører også med.

  • Repertoar: "Åndelig bruksmusikk”.   
  • Motto: ”Synger for Gud, lover Herren”!
PROGRAM FOR CENTRALKIRKENS SANGKOR 2.HALVÅR 2017              
Tirsdag 15.aug Centralkirken Øvelse 19:00-21:15              
Søndag 20.aug Centralkirken Gudstjeneste 11:00              
Tirsdag 22.aug Centralkirken Øvelse 19:00-21:15              
Lørdag 26.aug Centralkrken Seminar 10:00-15:00              
Søndag 27.aug Centralkirken Gudstjeneste 11:00              
Tirsdag 29.aug Centralkirken Øvelse 19:00-21:15              
Tirsdag 05.sep Centralkirken Øvelse 19:00-21:15   Styret for Centralkirkens Sangkor:        
Tirsdag 12.sep Centralkirken Øvelse 19:00-21:15              
Søndag 17.sep Centralkirken Gudstjeneste 11:00   Leder Karin Nilsen        
Tirsdag 19.sep (ingen øvelse) (på grunn av sykkel VM)       Eidsvågvegen 23D 5101 EIDSVÅGNESET    
Tirsdag 26.sep Centralkirken Øvelse 19:00-21:15     Tlf:  41428570 karin.angerman.nilsen@gmail.com    
Søndag 01.okt Centralkirken Gudstjeneste 11:00              
Tirsdag 03.okt Centralkirken Øvelse 19:00-21:15   Nestleder Else-Marie Rasmussen        
Tirsdag 10.okt Ingen øvelse (høstferie)       Tømmervågen 37 5101  EIDSVÅGNESET    
Tirsdag 17.okt Centralkirken Øvelse 19:00-21:15     Tlf: 95913175 emra1938@gmail.com      
Søndag 22.okt Centralkirken Gudstjeneste 11:00              
Tirsdag 24.okt Centralkirken Øvelse 19:00-21:15 . Sekretær Svein Myhre Johansen        
Tirsdag 31.okt Centralkirken Øvelse 19:00-21:15     Alvøveien 33 5179 GODVIK      
Søndag 05.nov Centralkirken Gudstjeneste 11:00     Tlf: 55923162  (90044614) sv-joh5@online.no      
Tirsdag 07.nov Centralkirken Øvelse 19:00-21:15              
Tirsdag 14.nov Centralkirken Øvelse 19:00-21:15   Kasserer Mona E. Lunke        
Søndag 19.nov Centralkirken Gudstjeneste 11:00     Pyttergrenden 8 5036  BERGEN      
Tirsdag 21.nov Centralkirken Øvelse 19:00-21:15     Tlf: 91600805 monalunke@gmail.com    
Tirsdag 28.nov Centralkirken Øvelse 19:00-21:15              
Søndag 03.des Centralkirken Julekonsert ?   Noteforvalter Rune Nilsen        
Tirsdag 05.des Centralkirken Øvelse 19:00-21:15     Eidsvågsvegen 23D 5101 EIDSVÅGNESET    
Tirsdag 12.des Centralkirken Øvelse 19:00-21:15 *   Tlf:  90896116 (run-ni6@hjemme.no)      
Søndag 17.des Centralkirken Vi synger julen inn m/Sangkoret 19:00              
Tirsdag 19.des Centralkirken Øvelse/juleavslutning 19.00-21:15   Pianist Kari Fjørtoft        
1.juledag 25.des Centralkirken Gudstjeneste 12:00     Gimleveien 42 5052  BERGEN      
Tirsdag 09.jan Centralkirken Øvelse 19:00-21:15     Tlf: 93452873 (karifjoe@online.no)      
Lørdag 13.jan Centralkirken Årsfest 19:00              
Søndag 14.jan Centralkirken Gudstjeneste 11:00   Dirigent Inge Fjørtoft        
              Gimleveien 42 5052 BERGEN      
              Tlf: 92834485 (ingefjoe@online.no)      
    Merk: Ny øvelsestid fra 19:00- 21:15                  
                       
  NB! Det kan bli endringer i det oppsatte program!   Bankforbindelse:  Sparebanken  Vest kto:  3625 87 25837    

 

 

Abonner på kalenderen

Sangkorets kalender