Kirkens SOS

Kirkens SOS
 
Centralkirken menighet er en del av Kirkens SOS
 
Kirkens SOS er en viktig del av Centralkirken sitt diakonale arbeid. Vi var den første frimenigheten i Bergen som sluttet oss til Kirkens SOS i Bjørgvin, og undertegnede er for tiden leder for representantskapet.
 
Det er viktig at vi som menighet har fokus på å være til for andre enn oss selv, og vi ønsker derfor å være med blant Kirkens SOS sine frivillige medarbeidere i Bjørgvin. Dersom du ønsker å være med i denne tjenesten, kan du henvende deg direkte til Kirkens SOS på telefon 55 32 58 45.
 
Informasjonen under er hentet fra årsmeldinger til Kirkens SOS i Bjørgvin.
 
 Om Kirkens SOS
 Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste

Vi er 13 lokale sentre med 21 svarsteder under paraplyen Kirkens SOS i Norge. I fellesskap driver vi døgnåpen telefon 815 33 300, nettjenesten SOS-melding og SOS-chat på www.kirkens-sos.no.

Kirkens SOS tilbyr anonym og uforpliktende samtale uavhengig av tro, kjønn, rase eller seksuell legning. Verken telefon eller internetthenvendelser kan spores. Vi ønsker å være et tilbud når andre tilbud er stengt, når ens nærmeste ikke er tilgjengelig eller når en rett og slett helst vil snakke med en fremmed.

Livet har forkjørsrett på Kirkens SOS. Vår oppgave er å se, støtte og styrke slik at den som kontakter oss kan snakke sant om sitt liv og finne egne krefter.

Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale arbeid Gjennom denne tjenesten ønsker vi å være en del av Guds omsorg for verden. Dersom den som kontakter oss ber om det, vil våre medarbeidere be for dem, eller samtale også om åndelige spørsmål.

Kirkens SOS er basert på frivillighet
Alle som bemanner krisetjenesten er frivillige medarbeidere.

Organisasjon og ledelse Kirkens SOS i Bjørgvin er organisert med Representantskapet som øverste organ. Det velger styret og er godkjennende organ for regnskap, budsjett og årsmelding. Representantskapet består av Bjørgvin biskop, representanter fra Bjørgvin bispedømmeråd, 33 menigheter i Bjørgvin bispedømme, begge metodistkirkene i Bergen, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norges KFUK/KFUM, Det hvite bånd, Blå Kors, Den indre Sjømannsmisjon, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og Stiftelsen Bergen bydiakoni. Representantskapets leder og diakonikonsulenten i Bjørgvin bispedømme har møterett til styret.
 
 
Selvmord i Norge
Det var 548 registrerte selvmord i Norge i 2010, en reduksjon fra 573 året før. Kirkens SOS i Bjørgvin mottok i 2011 2639 telefonhenvendelser fra personer som fortalte om selvmordstanker. 135 av disse samtalene ble av våre frivillige vurdert som “høy selvmordsfare.” Ved akutt selvmordsfare skaffer vi hjelp dersom innringer eller innskriver er villig til å oppgi sin identitet. AMK (113) ble i 2011 kontaktet 25 ganger fra vårt senter. Året før var tallet 59.
 
Kirkens SOS er en selvmordsforebyggende krisetjeneste!
 
 
Om å være frivillig i Kirkens SOS
 
Opplæring og kvalitetsutvikling
Det kreves ingen formell utdanning for å bli frivillig medarbeider ved Kirkens SOS. En opptas etter en vurdering av egnethet og gjennomgår vårt interne innføringskurs som har fokus på holdninger, rolleforståelse, samtaleferdigheter og kunnskaper. Vi tror at de frivillige allerede er gode å snakke med, gjennom vår kursing blir de enda bedre. Det viktigste er de gode holdningene, å ville den andre vel. Dernest er kunnskap og samtaleferdigheter nyttige tilleggsressurser.
 
Inntaksprosedyrer:
Søknad med to referanser
Inntaksintervju
40 timers innføringskurs + praksis
1 års bindingstid etter innføringskurset
Tjenestekontrakt
Det gis kursbevis, tjenesteattest og sluttattest
 
Videre opplæringsplan:
Alle frivillige medarbeidere får:
Vivat førstehjelpskurs ved selvmordsfare: 14 timer
Vivat Frisk Opp kurs: 3 timer
Nettmøtet, fordypningskurs i å svare på SOS melding: 5 timer
4-5 kurskvelder pr. år som tar for seg aktuelle problemstillinger/ tema
 
Veiledning:
Alle ved Kirkens SOS, både frivillige og lønnede medarbeidere, har rett på og plikt til veiledning så lenge en er i aktiv tjeneste. De ansatte har ekstern veiledning ved veileder Kristin Meyer, som har lang erfaring med veiledning og undervisning ved Senter for relasjonsutvikling ved Diakonissehjemmets Høgskole.
 
Veiledningen for de frivillige skjer i grupper. Den frivillige får individuell samtale etter ett års tjeneste og deretter mer sporadisk eller etter behov. Disse samtalene er det de ansatte som gjennomfører.
 
 
Se også: http://www.kirkens-sos.no/Lokale_SOS_senter/Bj_rgvin/index.html
 
 
Knut Rasmussen