Bruk av kirken


KIRKEROMMET/KAPELL/CENTRAL HALL ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

UKENTLIGE FASTE AKTIVITETER VÅR OG HØST

- Hver tirsdag kl. 15.00 - 19.00 for organistens elever, orgelskolen Ferdinand i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 19.30 - 22.00; sangkorets øvelser i kirkesalen

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen/Centralen live/Fredagsklubben i Central Hall

- Annen hver fredag fra 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning i kapellet.

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste i kirkesalen

- Hver fjerde onsdag i måneden fra kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen


Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med pastor Dag Martin: dagmartin@centralkirken.no    slik at kirken eventuelt kan settes av til dette.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om til høyre på hjemmesidens forside; KALENDER - er kirken opptatt følgende datoer:                                                                                                         

2017:

Onsdag 21.juni kl. 18.00 - 22.00: Metodistkirkens hovedstyre har kapellet

Onsdag 23.august kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

Lørdag 26.august hele dagen: Sangkorets seminardag. Kirkesalen opptatt

Mandag 25.september kl. 18.00 -21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Onsdag 27.september kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

Fredag 6.oktober: Speiderspatruljen har kapellet. 30 års jubileum

Onsdag 25.oktober kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

Mandag 13.november kl. 18.00-21-00: Speiderpatruljen har kapellet

Onsdag 22.november kl. 20.00 - 21.1.5: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

Mandag 11.desember kl. 18.00 - 21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Onsdag 27.desember kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

 

 

2018

Mandag 22/1 kl. 18.00 - 21.00: Speiderpatruljen har kapellet

jubileumsmarkering for kirkebygget TIRSDAG 13.MARS - SØNDAG 18.MARS. HELE KIRKEN OPPTATT