Bruk av kirken

 

KIRKEROMMET / KAPELL / CENTRAL HALL 

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

UKENTLIGE FASTE AKTIVITETER HØSTEN 2018

- Hver mandag kl. 15.00 - 17.30; for organistens elever, orgelskolen Ferdinand øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 15.00 - 19.00 for organistens elever, orgelskolen Ferdinand øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00; sangkorets øvelser i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: NA har sine samlinger i Central Hall

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen/Centralen live/Fredagsklubben i Central Hall

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning i kapellet 

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste i kirkesalen

- Hver fjerde torsdag i måneden fra kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

 

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med pastor Dag Martin: dagmartin@centralkirken.no    slik at kirken eventuelt kan settes av til dette.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om til høyre på hjemmesidens forside; KALENDER - er kirken opptatt følgende datoer:                                                                                                         

2018

HVER ONSDAG KL. 18.00 - 20.00 I NOVEMBER (samt 31. oktober), SAMT LØRDAGER FRA 11.00 - 1330: reservert forberedelser Julekonsertene (LHØ)

Torsdag 15.november kl.20.00-21.00:    Bønnemøte i kirkerommet

Mandag 19.november kl.1800-21.00:     Speiderpatruljen har kapellet

Onsdag 24.oktober kl. 12.00 - 22.00 og torsdag 25.oktober kl. 09.00 - 17.00 Kirkesal og kapell opptatt for fagdag kirkemusikere

Torsdag 13.desember kl.20.00-21.00:    Bønnemøte i kirkerommet

 

2019

Mandag 21.januar kl. 1800 - 21.00:      Speiderpatruljen har kapellet