Bruk av kirken

 

KIRKEROMMET / KAPELL / CENTRAL HALL 

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER 2019-2020

- Hver søndag: Shalom Covenant church har Central hall fra 1330 - 1700

- Hver tirsdag kl. 15.00 - 19.00 for organistens elever, orgelskolen Ferdinand øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00; sangkorets øvelser i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme  har sine samlinger i Central Hall

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet har møte i kapellet. (se plan under Voksne på forsiden)

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen/Centralen live/Fredagsklubben i Central Hall

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning i kapellet (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste i kirkesalen

 

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirken eventuelt kan settes av til dette.


Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er kirken opptatt følgende datoer:                                                                                                          

2019

Mandag 9.desember kl. 1900 - 2200: Speiderne har kapellet

Fredag 13. desember kl 9-11 Adventssamling Christi krybbe (kirken)

2.juledag kl. 10-17: Shalom covenant church har Central hall

Fredag 27.desember kl. 16-19: Shalom i Central hall

Lørdag 28.desember kl. 10-17: Shalom i Central hall

Mandag 30.desember kl. 16-19 Shalom i Central hall

Tirsdag 31.desember kl. 16-21: Shalom i Central hall

 

2020

Torsdag 2. Januar kl. 16-19: Shalom i Central hall

Mandag 20.januar kl.1900-22.00: Speiderne har kapellet

Lørdag 2. mai: Hele dagen (rigging fredag): Haugland har reservert til konfirmasjonsfeiring