Bruk av kirken


KIRKEROMMET / KAPELL / CENTRAL HALL 

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

UKENTLIGE FASTE AKTIVITETER VÅR OG HØST

- Hver mandag kl. 15.00 - 17.30; for organistens elever, orgelskolen Ferdinand øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 15.00 - 19.00 for organistens elever, orgelskolen Ferdinand øver i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 19.30 - 22.00; sangkorets øvelser i kirkesalen

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen/Centralen live/Fredagsklubben i Central Hall

- Annen hver fredag fra 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning i kapellet.

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste i kirkesalen

- Hver fjerde onsdag i måneden fra kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

-Hver torsdag fra og med 4.januar - torsdag 12.april 2018 fra kl. 20.00-21.15; Bibelundervisning i kapellet


Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med pastor Dag Martin: dagmartin@centralkirken.no    slik at kirken eventuelt kan settes av til dette.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om til høyre på hjemmesidens forside; KALENDER - er kirken opptatt følgende datoer:                                                                                                         

2017:

Mandag 16.oktober kl. 18.30 -21.00 Lovsangerne øver (LH). kirkesal opptatt

Mandag 23.oktober kl. 18.30 - 21.00 Lovsangerne øver (LH). kirkesal opptatt

Onsdag 25.oktober kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

Onsdag 1. november kl 18.00 - 20.30: Øvelse til julekonsert (LHØ)

Mandag 6. november kl 18.00 - 20.30: Øvelse til julekonsert? (LHØ)

Onsdag 8. november kl 16.00-22.00: Kreativ samling for kunstnere i Bergen, med lovsang. Kirkerommet og kapellet (Anne-Linda)

Mandag 13.november kl. 18.00-21-00: Speiderpatruljen har kapellet

Mandag 20.november kl. 1830 - 21.30 Lovsangerne øver (LH) kirkesal opptatt

Onsdag 22.november kl. 20.00 - 21.1.5: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

Lørdag 25. november kl 12.00-15.00:  Øvelse julekonserten i kirkesalen (LHØ)

Mandag 27. november kl 18.00-21.30: Øvelse til julekonsert i kirkesalen (LHØ)

Onsdag 29. november kl 18.00-21.30: Øvelse til julekonsert i kirkesalen (LHØ) NB! MR møte i kapellet.

Torsdag 30.november: Turgruppen har kapell og kjøkken fra kl. 10.00 - 16.00

Lørdag / Søndag 2.-3.desember: kirkesal opptatt ifm julekonserter

Mandag 11.desember kl. 18.00 - 21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Søndag 17.desember: Syng julen inn med venner og menighet kl. 19.00; kirkesal

Onsdag 27.desember kl. 20.00 - 21.15: Menighetens bønnemøte i kirkesalen

 

2018

Lørdag 13.januar: Sangkoret disponerer kirkesal og kapell.

Mandag 22.januar kl. 18.00 - 21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Fredag 16.-Lørdag 17.februar: Gospel CK/MetSo kirkesal og kapell opptatt

jubileumsmarkering for kirkebygget TIRSDAG 13.MARS - SØNDAG 18.MARS. HELE KIRKEN OPPTATT