Bruk av kirken

 

KIRKEROMMET / KAPELL / CENTRAL HALL 

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER 2020

- Hver søndag: Shalom Covenant church har Central hall fra 1330 - 1700

- Hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00; sangkorets øvelser i kirkesalen

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme  har sine samlinger i Central Hall

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet har møte i kapellet. (se plan under Voksne på forsiden)

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen/Centralen live/Fredagsklubben i Central Hall

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning i kapellet (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste i kirkesalen

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirken eventuelt kan settes av til dette.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er kirken opptatt følgende datoer:                    2020

Onsdag 10.juni: 18-21: Anne L. Lovsangsøvelse.

Torsdag 11.juni fra kl.1300 - 1700 Turgruppen har kapellet

Mandag 24.august kl. 18.30-21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Mandag 21.september kl. 18.30-21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Torsdag 24. september i Bergen kl. 10.00 – 15.30: Fagdag for kyrkjemusikarar i Bjørgvin

Mandag 16.november kl. 18.30-21.00: Speiderpatruljen har kapellet

Mandag 7.desember kl. 18.30-21.00: Speiderpatruljen har kapellet.

2021

Mandag 18.januar kl. 18.00: Speiderpatruljen har kapellet.