Bruk av kirken

 

CENTRAL HALL - KAPELLET - KIRKESALEN

ER I BRUK PÅ ETTERMIDDAG OG KVELDSTID:

FASTE AKTIVITETER Central hall 2020

- Hver søndag kl. 10.00 - 1230: Barnekirken CK

- Hver søndag: kl.1300 - 1800: Shalom Covenant Church

- Hver tirsdag kl. 1830 - 21.00: Narkomane Anonyme  

- Hver onsdag fra kl. 1600 - 2100 Shalom covenant church

- Hver torsdag kl. 1100 - 1300 Shalom Covenant Church

- Hver torsdag fra 1700 - 1900 Shalom Covenant Church

- Hver fredag kl.11.00 - 1300: Shalom Covenant Church  

- Hver fredag fra 17.00 - 22.00: Centralen//Fredagsklubben 

- Hver lørdag kl.1630 - 1930: Narkomane Anonyme 

FASTE AKTIVITETER Kapellet i kirken 2020:

- Annen hver onsdag fra 1700 - 1900: Studenter (se kalender på hjemmesidens forside)

- Annen hver fredag kl. 17.30 - 19.00: Konfirmantundervisning (se hjemmesiden/Ungdom/konfirmanter for datoer)

- En tirsdag i måneden: Formiddagstreffet. (se plan under Voksne på forsiden)

FASTE AKTIVITETER I Kirkesalen 2020

- Hver søndag kl. 11.00 - 14.00; Menighetens offentlige gudstjeneste

- Hver tirsdag kl.07.00 - 08.30: Bønn

- Hver onsdag kl. 13.00 - 14.00: Bønn 

- Hver onsdag kl. 14.00 - 22.00: Bønnehuset

- Hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00; Centralkirken sangkor øver

Alle åpne aktiviteter står skrevet på hjemmesidens kalender (se forsiden til høyre)

NB: Dersom du ønsker å forhøre deg om muligheten til å disponere kirkerommet til øvelse eller kapell til annet høvelig formål, ta kontakt med kontoret: post @centralkirken.no   slik at kirken eventuelt kan settes av til dette.

Foruten de faste aktivitetene i vår egen menighet, som du kan lese om nederst på hjemmesidens forside; KALENDER - er kirke/kapell opptatt følgende datoer:            

2021

Mandag 22.mars kl.1900 - 2130: Kirkesalen opptatt for Menighetsmøte.

Lørdag 27.mars kl.1030-1130: Orgeløving - i kirkesalen opptatt. Deretter bruk av AnneLinda frem til kl.18.00

Lørdag 20.november kl.1030 - 1400: Olkirkelig forum - kirkesalen opptatt (pastor)