Formiddagstreff

Formiddagstreff

Formiddagstreffene er Centralkirkens møtepunkt på dagtid. En tirsdag i måneden fra kl 11.30-13.30 fylles kapellet med mennesker og vi samles til hyggelig felleskap og prat over en kaffekopp og god servering. Hver tirsdag er det andakt/tale og mye sang og musikk. Alle er hjertelig velkommen! Ledere for treffet er Ingebjørg Lohne (ingebjorg.lohne@gmail.com) og Gunnar Hammerstad (gunn-ham@online.no). For mer informasjon kan du også kontakte pastor eller diakon.

FORMIDDAGSTREFFET I CENTRALKIRKEN VÅREN 2018

Tirsdag 16. januar kl.11.30:

Dagens gjest: John Hardang

Tema: P7 Kristen riksradio, et spennende prosjekt

Gunnar Hammerstad leder

 

Tirsdag 13 .februar kl.11.30:

Dagens gjest: John Steffensen

Tema: Min far skomakeren

Ingebjørg Lohne leder

 

Tirsdag 13. mars kl.11.30:

Tema: 100 års-jubileet for kirkebygget

Gunnar Hammerstad leder

 

Tirsdag 17.april kl.11.30:

Dagens gjester:  Thor Brekkeflat

Tema: Den første gatepresten i Bergen

Ingebjørg Lohne leder

 

Tirsdag 29. mai

Tur til Osterøy museum med omvisning og deretter middag og sosialt samvær for formiddagstreffet

 

På alle formiddagstreffene har vi andakt, sang og god

servering!