Barnekirke

Barnekirke

på søndager kl. 11.00..

Søndagsskolen i Centralkirken

«Barnekirken er samlebetegnelsen på Centralkirkens søndagsskoletilbud.

Barnekirken er delt inn i følgende grupper:


Søndagsklubben 0-8 år

BeTweens 4.-7. klasse

Teens 8. klasse og oppover.

 

Her kan du se barnas misjonsprosjekt: Barnasmisjonsprosjekt2017

(se de andre fanene)

Alle disse samlingene blir ledet av voksne som brenner for at barn og ungdom skal bli kjent med Jesus og Hans store kjærlighet til menneskene, og lære hvordan Bibelen og dens fortellinger er relevant for våre liv.

Man møter til gudstjeneste kl. 11.00. Der starter vi felles med resten av menigheten med blant annet sang og «barnas stund». Deretter går alle gruppene i Barnekirken til sine egne lokaler i kirken.  

Tilbudet følger i utgangspunktet skoleåret, men vi tar ikke høstferie og vinterferie.
Alle barn og ungdommer er hjertelig velkommen til Centralkirken!»

 

LEDERLISTE FOR BARNEKIRKEN CK, VÅREN 2017

 

DATO

SØNDAGSKLUBBEN

BETWEENS

TEENS

BARNAS 

KIRKEKAFFE

8.1.

BIRGIT

RAGNHILD OG PER OLAV

 

SOLFRID

ELISABETH OG BJARTE

HILDE-KRISTIN

ELISABETH OG

BJARTE

15.1.

TORUNN OG THOMAS

ØRJAN

SILJE OG BJØRN OLAV

MATILDE

SIV

HEGE OG ØRJAN

22.1.

MARIANNE OG CHRISTIAN

CAROELLA

ÅSTA OG SUMAN

 

MIRJAM

SOLFRID OG 

BREDE

29.1.

BIRGIT OG HARALD

LINE OG MORTEN

ANN KATRIN OG LARS

 

HILDE-KRISTIN

BIRGIT OG 

HARALD

5.2.

TRUDE OG STIG

 

SOLFRID OG BREDE

ELISABETH OG BJARTE

SIV

MARIANNE OG 

CHRISTIAN

12.2.

KINO:

SILJE OG BJØRN OLAV

RAGNHILD OG PER OLAV

KINO:

SILJE OG BJØRN OLAV

RAGNHILD OG PER OLAV

MIRJAM

MIRJAM OG 

BJØRN

19.2.

GENERASJONS-GUDSTJENESTE

GENERASJONS-GUDSTJENESTE

GENERASJONS-GUDSTJENESTE

BARNEFEST!!!

26.2.

TORUNN OG THOMAS

 

ANN KATRIN OG LARS

MATILDE

HILDE-KRISTIN

TRUDE OG STIG

5.3.

TRUDE OG STIG

CAROELLA

 

ÅSTA OG SUMAN

SILJE OG MAGNUS

SIV

SILJE OG 

MAGNUS

12.3.

BIRGIT OG HARALD

LINE OG MORTEN

 

SILJE OG BJØRN OLAV

 

MIRJAM

ANN KATRIN OG 

LARS

19.3.

PÅSKEGØY:

RAGNHILD OG PER OLAV

PÅSKEGØY:

RAGNHILD OG PER OLAV

PÅSKEGØY:

RAGNHILD OG PER OLAV

TORUNN OG 

THOMAS

26.3.

MARIANNE OG CHRISTIAN

CAROELLA

SOLFRID OG BREDE

ELISABETH OG BJARTE

HILDE-KRISTIN

SILJE OG 

BJØRN OLAV

2.4.

GENERASJONS-GUDSTJENESTE

GENERASJONS-GUDSTJENESTE

GENERASJONS-GUDSTJENESTE

KORGFEST

9.4.

TRUDE OG STIG

 

ANN KATRIN OG LARS

MATILDE

SIV

SIV

16.4.

1. PÅSKEDAG

1. PÅSKEDAG

1. PÅSKEDAG

1. PÅSKEDAG

23.4.

MARIANNE OG CHRISTIAN

 

ÅSTA OG SUMAN

MATILDE

MIRJAM

LINE OG MORTEN

30.4.

KINO:

SOLFRID OG BREDE

RAGNHILD OG PER OLAV

KINO:

SOLFRID OG BREDE

RAGNHILD OG PER OLAV

HILDE-KRISTIN

ASTRID OG 

BJARTE

7.5.

BIRGIT OG HARALD

LINE OG MORTEN

SILJE OG BJØRN OLAV

ELISABETH OG BJARTE

KONFIRMASJON

ÅSTA OG SUMAN

14.5.

TORUNN OG THOMAS

 

ÅSTA OG SUMAN

SILJE OG MAGNUS

SIV

RAGNHILD OG 

PER OLAV

21.5.

TRUDE OG STIG

CAROELLA

ANN KATRIN OG LARS

MATILDE

MIRJAM

ISPINNER

28.5.

TORUNN OG THOMAS

ØRJAN

SOLFRID OG BREDE

ELISABETH OG BJARTE

HILDE-KRISTIN

ISPINNER

4.6.

UTELEK ELLER KINO:

SILJE OG BJØRN OLAV

RAGNHILD OG PER OLAV

 

UTELEK ELLER KINO:

SILJE OG BJØRN OLAV

RAGNHILD OG PER OLAV

 

SIV

ISPINNER

11.6.

MENIGHETSTUR

MENIGHETSTUR

MENIGHETSTUR

MENIGHETSTUR

18.6.

TRUDE OG STIG

CAROELLA

 

ÅSTA OG SUMAN

SILJE OG MAGNUS

MIRJAM

ISPINNER

 

DSC_5628

barnefesten,-21.2.2016-trude-m