Bønnesamlinger

Bønnesamlinger

"Søk mitt ansikt!"
"Be, og dere skal få"
"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)

  1. HVER TIRSDAG OG TORSDAG MORGEN har vi bønn i kirkerommet. åpent fra kl. 07.00 - 08.30
  2. HVER ONSDAG FORMIDDAG (juli/august unntatt) fra kl. 13.00 - 14.00 har vi bønn i Mariannes galleri, gatekapellet, som ligger til venstre - rett ved siden av inngangspartiet til Centralkirken.
  3. ÈN TORSDAG KVELD per måned høsten 2018 har vi tidebønn i kirkerommet. Det vil også være rikelig plass til fri bønn og personlig forbønn. Følgende datoer kl. 20.00-21.00: torsdag 23.august, torsdag 20.september, torsdag 4.oktober (den datoen er det felles ekumenisk bønnesamling i Tabernaklet kl. 19.00), torsdag 15.november, torsdag 13.desember

Du er hjertelig velkommen til å være med i bønn for byen, for menigheten og for konkrete behov. Du kan også få personlig forbønn.
Har du forbønnsemner vi kan være med å be for? Ta kontakt med Diakon Anne-Linda på tlf 916 31 261 eller pastor Dag Martin, tlf 912 44 063.

"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)