Bønn i gatekapellet

Bønn i gatekapellet

Hver onsdag (juli/august unntatt) fra kl. 13.00 - 14.00 har vi bønn i Mariannes galleri, gatekapellet, som ligger til venstre - rett ved siden av inngangspartiet til Centralkirken.

Du er hjertelig velkommen til å være med i bønn for byen, for menigheten og for konkrete behov. Du kan også få personlig forbønn.
Har du forbønnsemner vi kan være med å be for? Ta kontakt med Diakon Anne-Linda på tlf 916 31 261 eller pastor Dag Martin, tlf 912 44 063.

"Fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner, påkallelser og takksigelser for alle mennesker.." (1.Tim.2,1)