Fast givertjeneste

Ønsker du å bli med i fast givertjeneste til Centralkirken, som også gir mulighet for skattefradrag på inntil 40.000.- i 2018 ? Her er en mulighet:

Fastgivertjeneste2017

Vil du i 2018 bli med i Centralkirkens faste givertjeneste?

En god nyhet er at beløpsgrensen for gaver med skattefritak er øket til kr 40.000 per år! Det er fullt mulig å gi større gaver, men det er maks 40.000 kr man kan få fratrekk i skatt for.

Centralkirken driver mye spennende og godt arbeid. Særlig ønsker vi å satse på arbeidet blant våre barn og ungdommer. Arbeidet koster penger og vi er avhengige av gaver for å drive vårt arbeid. Kan du tenke deg å bidra? Om du ikke ønsker å gi et fast beløp hver måned så tas alle gaver imot med stor takk. Dersom du vil gi en engangsgave til menigheten kan du bruke kontonummeret som står inne i bladet, nederst på side 3.

Det er to måter å komme i gang med fast giver ordning som gir skattefritak:

  1. Man henvender seg til Metodistkirkens hovedkontor og får et KID nummer. Dette skriver man inn ved belastning av nettbank, og pengene sendes til kirkens hovedkonto; 8220.02.83747. Hver måned oversendes pengene til Centralkirkens konto.

Kontakt telefon 23 33 27 00 eller send en mail til hovedkontoret@metodistkirken.no

  1. Man kan fylle ut skjemaet om avtalegiro (se arkets bakside), så foretar banken automatiske månedstrekk.  Skjemaet sendes til: Metodistkirkens hovedkontor. Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO.

KID nummeret sikrer korrekt registrering og skattefradrag. Ved årets slutt blir hver giver elektronisk registrert med gavestørrelse hos Skattekontoret, slik at man ved skatteberegning får igjen 28 % av beløpet.

 

Centralkirken anbefaler alle våre medlemmer fast givertjeneste!

Centralkirken behøver deg i fast givertjeneste!

Centralkirken takker deg for trofasthet i din givertjeneste!