Givertjenesten

Givertjenesten

Ønsker du å bli fast giver til vårt menighetsarbeid?
Den gode nyheten er at beløpsgrensen for gaver med skattefritak i 2018 er på kr 40.000 per år! Det er fullt mulig å gi større gaver gjennom denne ordningen, men det er maks 40.000 kr man kan få fratrekk i skatt for.

Vil du bli med i Centralkirkens faste givertjeneste?

Centralkirken driver mye spennende og godt arbeid. Særlig ønsker vi å satse på menighetsarbeidet blant våre barn og ungdommer. Arbeidet koster penger og vi er avhengige av gaver for å drive vårt arbeid. Kan du tenke deg å bidra? Om du ikke ønsker å gi et fast beløp hver måned, så tas alle gaver imot med stor takk! Dersom du vil gi en engangsgave eller fast til menigheten, kan du bruke kontonummeret til Centralkirkens menighets gavekonto: 3000.28.48542

Det er andre måter å komme i gang med fast giver ordning også - som vi anbefaler

  1. Man henvender seg til Metodistkirkens hovedkontor og får et KID nummer. Dette skriver man inn ved belastning av nettbank, og pengene sendes til kirkens hovedkonto; 8220.02.83747. Hver måned oversendes pengene deretter uavkortet tilbake til Centralkirkens konto, fra Hovedkontoret.

Kontakt telefon 23 33 27 00 eller send en mail til hovedkontoret@metodistkirken.no

De vil også kunne endre fast trekkbeløp i autogi, hvis du etterspør dette. Send forespørsel om dette til: hovedkontoret@metodistkirken.no

  1. Man kan fylle ut skjemaet om avtalegiro (spør pastor/Hans Kristian Rygg om å få dette skjemaet i kirken), så foretar banken automatiske månedstrekk. Skjemaet sendes til Metodistkirkens hovedkontor.

Adressen er Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO.

KID nummeret fra Hovedkontoret sikrer korrekt registrering og ordningen med skattefradrag. Ved årets slutt blir hver giver elektronisk registrert med gavestørrelse hos Skattekontoret. Den gode nyheten er at beløpsgrensen for gaver med skattefritak er øket til kr 40.000 per år! Det er fullt mulig å gi større gaver, men det er maks 40.000 kr man kan få fratrekk i skatt for.  Slik beregnes skattefordelen opplyst av Skatteetaten januar 2018:

Fradrag for gaver gis i inntekt, ikke direkte i skatt. Endring skatt vil derfor være avhengig av givers inntekt. Maksimal skattemessig effekt vil dermed bli: gavebeløp x skattesats (for 2017 satt til 24 prosent.) Er inntekten så lav at giver ikke får fastsatt skatt, blir effekten null.

 

 På forhånd tusen takk for din gave!