Samtale

Har du behov for noen å samtale fortrolig med?
Kontakt diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen på  tlf. 916 31 261
eller pastor Dag Martin Østevold, 912 44 063, dersom du ønsker å gjøre en avtale om samtale eller skriftemål.
Også de andre pensjonerte pastorene er tilgjengelig, dersom du ønsker dette.