Konfirmanter 2020-2021

Konfirmanter 2020-2021
Våre flotte konfirmanter 2020-2021: fra venstre: pastor Dag Martin, Tobias og Adam. Konfirmantene ble presentert for menigheten og fikk sin Bibel på gudstjenesten 30.august. Foto: Ove Braaten

I KIRKEN - ANNEN HVER FREDAG fra kl 1730-1900
Konfirmasjonssøndagen er foreløpig satt til 9. mai. 2021

konfirmant 2020-2021

Vi vil gjerne få ønske deg velkommen til konfirmantundervisning her i Centralkirken !

HER ER UNDERVISNINGSPLANEN:

21.08.2020 1 OM KONFIRMASJONSTIDEN, BLI KJENT, FORVENTNINGER, "DETTE VIL JEG GJERNE VITE MER OM" DINE SPØRSMÅL. METODISTKIRKEN; HVA ER DET?
30.08.2020   UNG-Gudstjenesten. Presentasjon av konfirmantene i Centralkirken. Utdeling av Bibel. Bli kjent med din forbeder
04.09.2020 2  "GUD OG KRISTENDOM = KJEDELIG, USANN OG IRRELLEVANT!?               Hva vitenskapen kan svare på - og ikke svare på. 3 ARGUMENTER FOR GUDS EKSISTENS. Utdeling av Katekisme: Om Gud
18.09.2020 3 " HAN SOM VÅR TIDSALDER ER OPPKALT ETTER"  Jesus-filmen - samtale. Katekisme: Skapelsen 
02.10.2020 4 HVEM ER JESUS? HVA VAR HANS BUDSKAP OG HVA VILLE HAN?                         Katekisme: om Jesus Kristus
16.10.2020 5 HVORFOR DØDE JESUS - OG HVA SÅ?          Kateisme: om Den Hellige Ånd.                                                               
30.10.2020 7 HVORDAN KAN JEG VÆRE SIKKER PÅ GUDS KJÆRLIGHET TIL MEG? Katekisme: om Våre plikter mot Gud og mennesker
13.11.2020 8 MITT SELVBILDE, MOBBING, JEG - ET FORBILDE?                                       Katekisme: om Frelsens vei og det kristne livet
27.11.2020 9 HVORFOR OG HVORDAN SKAL JEG LESE BIBELEN?                            
11.12.2019 10 HVORFOR OG HVORDAN KAN JEG BE? Julens høytid.                          Katekisme: om nådemidlene
15.01.2021 11 OPPSTANDELSEN - FLEIP ELLER FAKTA? Påskens høytid.                    Katekisme: De siste ting
29.01.2021 12 HVEM ER DEN HELLIGE ÅND OG HVA GJØR HAN?     Pinsens høytid.                                Katekisme:  Bønner
12.02.2021 14 KONFLIKTER OG KOMMUNIKASJON FOR SØREN
26.02.2021 13 OM SAKRAMENTENE OG Kirkerommets teologi.                                              Den apostoliske Trosbesbekjennelsen
12.03.2021 15 KJÆRESTER, DET EKTE SKAPET, SEX OG SÅNT
26.03.2021 16 UNGDOM OG RUSMIDLER 
09.04.2021 18 KIRKEN - HVEM ER DET? ER DET NOE FOR MEG?
23.04.2021 19 "DISIPPEL MED EGEN S.T.I.L"
07.05.2021 20 Oppsummering, kapper, forberedelse/øvelse til konfirmasjonsdagen 
09.05.2021 21 Konfirmasjonssøndag kl.11.00.Oppmøte i kirken 10.15

 - Selve konfirmasjonsgudstjenesten i 2021 er satt til søndag 9. mai kl. 11.00

- Undervisningen vil være annen hver fredag fra kl. 1730 - 1900 i Centralkirken. Det gir mulighet til å delta på ungdomsklubben Centralen etterpå. (1900 - 2200)

 

Konfirmantundervisningen inkluderer:

- ca. 25 undervisningstimer annehver fredag fra 21.august 2020,

- konfirmantleir 22-25.oktober, sammen med andre metodist-ungdommer fra rundt omkring i Norge (KANSELLERT 2020 grunnet Korona)

- en tur til London våren, 2021 (ennå usikkert)

Målet med konfirmant-undervisningen er å gi en god innføring i kristen tro, liv og lære, og å gjøre deg bedre kjent med Jesus, menigheten og det Metodistkirken står for. Vi håper også at du vil møte nye venner i kirken og i kirkens ungdomsarbeid gjennom dette!

Man må ikke nødvendigvis være menighetsbarn (døpt) i Centralkirken for å bli konfirmert hos oss! Har du en venn som kan tenke seg å konfirmere seg sammen med deg i Centralkirken - er det også bare flott!

Kanskje er du usikker på hvor du skal konfirmeres? Vi vil benytte anledningen til å fortelle deg at du og dine venner er velkommen hos oss. Vi er ikke så mange konfirmanter som i Den norske kirke. Dette har også noen fordeler. Spesielt merker vi at samværet, samtalene og den avsluttende høytid får et mer personlig preg. Dette har tidligere konfirmanter satt stor pris på.

Vil du vite mer? Velkommen på info-møte eller til å ta kontakt med pastor Dag Martin,

dagmartin(@)centralkirken.no
mob. 912 44 063

 


konfirmantpresentasjon-2015-16
tre-konf.-2016-hvit-og-leende