Konfirmanter 2017-18

Konfirmanter 2017-18
Fra presentasjonen av våre flotte konfirmanter på gudstjenesten 10.september 2017: fra venstre: Frida Seselje Rasmussen, pastor Dag Martin, Lukas Olai Hammerstad, Anne Fredrikke Østevold


ANNEN HVER ONSDAG fra kl 1800-1930; GJELDENDE FRA OG MED FEBRUAR 2018.

Konfirmasjonssøndagen er satt til 6. mai. 2018

/file/konfirmant-centralkirken-brosyre-2017-2018.pdf

Her kan du se når vi har konfirmantundervisning og tema for undervisning:

KONFIRMANTUNDERVISNINGEN

 

Har du tenkt å stå konfirmant i 2018?
Vi vil gjerne få ønske deg velkommen til konfirmantundervisning her i Centralkirken ! Opplegget vil inkludere ca. 25 undervisningstimer fra fredag 25.august 2017, konfirmantleir i oktober sammen med andre metodist-ungdommer fra rundt omkring i Norge, samt en tur til London 13.-16.april, 2018.

Selve konfirmasjonsdagen i 2018, er satt til søndag 6. mai.

Undervisningen vil være annen hver fredag fra kl. 1730 - 1900 i Centralkirken.

Målet med konfirmant-undervisningen er å gi en god innføring i kristen tro, liv og lære, og å gjøre deg bedre kjent med Jesus og det Metodistkirken står for. Vi håper også at du vil møte nye venner i kirken og i kirkens ungdomsarbeid gjennom dette!

Man må ikke nødvendigvis være menighetsbarn (døpt) i Centralkirken for å bli konfirmert hos oss! Har du en venn som kan tenke seg å konfirmere seg sammen med deg i Centralkirken - er det også bare flott!

Kanskje er du usikker på hvor du skal konfirmeres? Vi vil benytte anledningen til å fortelle deg at du og dine venner er velkommen hos oss. Vi er ikke så mange konfirmanter som i Den norske kirke. Dette har også noen fordeler. Spesielt merker vi at samværet, samtalene og den avsluttende høytid får et mer personlig preg. Dette har tidligere konfirmanter satt stor pris på.

Øverst på siden finner du brosyren for konfirmantåret 2017/18 og undervisningsplan.

Vil du vite mer?

Velkommen til Informasjonsmøte mandag 12.juni kl.18.00 i Centralkirken

Velkommen ogsp til å ta kontakt med pastor Dag Martin,

dagmartin(@)centralkirken.no
på tlf. 912 44 063

 


konfirmantpresentasjon-2015-16
tre-konf.-2016-hvit-og-leende