Konfirmanter 2018-19

Konfirmanter 2018-19
våre flotte konfirmanter på konfirmantgudstjenesten i mai 2018: fra venstre: pastor Dag Martin, Anna Fredrikke, Lukas Olai, Frida Seselje Rasmussen, pastor Dag Martin, Lukas Olai Hammerstad, diakon Anne-Linda


I KIRKEN - ANNEN HVER FREDAG fra kl 1730-1900

Konfirmasjonssøndagen er satt til 6. mai. 2018

/file/konfirmantbrosyre-centralkirken-2018-19.pdf

Her kan du se når vi har konfirmantundervisning og tema for undervisning, 2018-2019: Undervisningsplan

Her kan du se brosyren for konfirmantleiren høsten 2018: Konfirmantleir2018

Har du tenkt å stå konfirmant i 2019?

Vi vil gjerne få ønske deg velkommen til konfirmantundervisning her i Centralkirken ! 

Du og dine foresatte er velkommen til informasjonmøte mandag 28.mai kl. 20.00 - 21.30 om konfirmasjonstiden

Opplegget vil inkludere ca. 25 undervisningstimer fra fredag 24.august 2018, konfirmantleir i oktober sammen med andre metodist-ungdommer fra rundt omkring i Norge, 25.-28.oktober, samt en tur til London våren, 2019. (dato ikke klar). Selve konfirmasjonsgudstjenesten i 2019 er satt til søndag 5. mai kl. 11.00

Undervisningen vil være annen hver fredag fra kl. 1730 - 1900 i Centralkirken. Det gir mulighet til å delta på ungdomsklubben Centralen etterpå.

Målet med konfirmant-undervisningen er å gi en god innføring i kristen tro, liv og lære, og å gjøre deg bedre kjent med Jesus, menigheten og det Metodistkirken står for. Vi håper også at du vil møte nye venner i kirken og i kirkens ungdomsarbeid gjennom dette!

Man må ikke nødvendigvis være menighetsbarn (døpt) i Centralkirken for å bli konfirmert hos oss! Har du en venn som kan tenke seg å konfirmere seg sammen med deg i Centralkirken - er det også bare flott!

Kanskje er du usikker på hvor du skal konfirmeres? Vi vil benytte anledningen til å fortelle deg at du og dine venner er velkommen hos oss. Vi er ikke så mange konfirmanter som i Den norske kirke. Dette har også noen fordeler. Spesielt merker vi at samværet, samtalene og den avsluttende høytid får et mer personlig preg. Dette har tidligere konfirmanter satt stor pris på.

Vil du vite mer?

Velkommen også til å ta kontakt med pastor Dag Martin,

dagmartin(@)centralkirken.no
eller på tlf. 912 44 063

 


konfirmantpresentasjon-2015-16
tre-konf.-2016-hvit-og-leende