Gudstjenesteplan

Gudstjenesteplan

Gudstjenesteplan


Her finner du oppsettet for planlagte gudstjenester i Centralkirken.
  • Kom svært gjerne til bønnemøtet før gudstjenesten kl.10.40 på møterommet!

  • Alle gudstjenester i Centralkirken begynner kl. 11.00 i kirkesalen, hvis ikke annet er notert under den enkelte gudstjeneste i høytidene. 
  • Vi vil positivt oppfordre til stillhet i kirkesalen, så langt det er mulig -10 minutter før gudstjenesten begynner, slik at sinn og hjerter kan forberede seg.
  • Velkommen til å bli igjen i kirken etter gudstjenesten for "kirkekaffe" og fellesskap! (unntatt er sommermånedene og enkelte høytidsgudstjenester)
  • Eventuelle endringer, spørsmål eller kommentarer til gudstjenesteplanen bes sendes til: pastor Dag Martin Østevold, dagmartin(@)centralkirken.no


Sist oppdatert: 6.11.2018

juli
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna

Kirkeverter/

Tellere

Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
Søndag 1.juli            Aposteldagen.                   dåp og nattverd annelinda dagmartin Inge/Svein Åsta lager PP     Harald møteleder ansvar utgår /Svein og Steinar dagmartin   Steinar/ Svein F
søndag 8.juli Karen Kristine dagmartin  

Åsta lager PP

Bjarte H/Frida Seselje

    Harald møteleder ansvar utgår /Harald dagmartin   Guri/Harald
Søndag 15.juli.                   Nattverd dagmartin dagmartin dagmartin ansvarlig dag martin lager/ Hilde-Kristin/Hilde-Kristin/Jonas M     Trond Ytrøy Olsen dagmartin utgår /Jofrid og Astrid dagmartin   Jofrid/Astrid H
Søndag 22.juli Karin A Nilsen Per Braaten   Ove B - lyd/  Rune N - PP     Trond Ytrøy Olsen møteleder ansvar utgår /Karin, Rune, Sølvi Karin   Karin/Rune/Sølvi
Søndag 29.juli                         Olsok Bjørn M. Østevold Per Braaten   Salmebok/ark     Solfrid Aasen møteleder ansvar utgår /Steinar og Svein F Steinar J   Steinar/ Svein F
august
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
Søndag 5.august Per Braaten Per Braaten   Salmebok/ark     Solfrid Aasen møteleder ansvar utgår /Guri og Harald Solfrid Aasen   Guri/Harald
Søndag 12.august annelinda anne-linda   PP lager: Anne-Linda     Harald møteleder ansvar utgår /Jofrid og Astrid Anne-Linda   Jofrid/Astrid H
Søndag 19.august Samlingssøndag. Nattverd. forbønn for det nye menighetsrådet.  annelinda dagmartin Svein/Inge +  Karen Kr. og Bjarte H Jo/Cecilie Team Trude

Sangkoret

team Knut blåserekke

Harald Bjørn Arne Solfrid Hans Kristian og Solveig/Karin, Rune og Sølvi dagmartin Vigdis/Else-Marie Karin/Rune/Sølvi
Søndag 26.august                 pres. av konfirmantene.             Pres av ungdomsarbeid.  Lav-terskel Bjørn Olav og Anna Fredrikke Daniel Sæbjørnsen   Kjell-Morten/Jan Team Lars     Matilde Ø dagmartin

Team Ungdom/

Steinar  og Svein

dagmartin Kirsten/Silje Steinar/ Svein F
September                        
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
Søndag 2.september.       Pres. Av sangkoret annelinda dagmartin   Bjarte H/ Frida Seselje Team Solfrid Sangkoret Harald Else-Marie Mirjam Guri og Harald Jostein Solveig R/Birgit Guri/Harald

Søndag 9.september.

      dåp og nattverd               Pres. av Formiddagstreffeet

dagmartin dagmartin Hildur/Else-Marie/Sølvi + Bjørn M, Jan, Åsta Kjell-Morten/Jan Team Trude Team Knut - blåsere Harald Inge F ugår Hans Kristian og Solveig/ Jofrid og Astrid Hans-Kristian Gunvor Ø/ Kari Jofrid/ Astrid H

Søndag 16.september.   Alle sammen gudstjeneste?

Korgfest. Åstas husfellesskap rydder til

Silje Myntevik/barne

arbeidet

Bjørn Olav   Jo/Elias Team Lars   Harald Ungdommer utgår Karen Kristine/Karin, Rune og Sølvi Rune N Randi J/Else-Marie Karin/Rune/Sølvi
Søndag 23.september.      Pres av Vokse. Offer til misjonen Karen Kristine dagmartin   Bjarte H /Cecilie Team Leo Sangkoret Harald Bjarte H dagmartin

Kjellaug og Jostein/

Steinar og Svein

dagmartin Berit/Silje Steinar/ Svein F
Søndag 30.september. Nattverd.                                        Pres. av Inkludere.                 Lav-terskel Bjørn Olav og Silje L pastor Sandra Elen bjørnø Jan L + Karen Kr.  Åsta, Silje Lillevik Jo/Jan Team Lars     team ungdom utgår ungdommer og Guri og Harald/ Jan Hildur/Birgit Guri/Harald
Oktober
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser/ tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
Søndag 7.oktober - diakoniens dag.  "Solidaritet med hele skaperverket."              Pres. Av Tjene.              Medlemsopptakelse annelinda Åsta   Kjell-Morten/Frida Seselje Team Solfrid

Sangkoret

Team Knut - blåsere

Harald Kari F dagmartin Karen Kristine /Jofrid og Astrid Knut Solveig H/Else-Marie Jofrid/ Astrid H
Søndag 14.oktober.        stud.teol. Silje M Halvorsen  Bjarte Notnæs   Kjell-Morten/ Jarle Team Trude   Harald Karen Kristine Anne-Linda Kjellaug og Jostein/ Karin, Rune og Sølvi Anne-Linda Solveig R /Kari Karin/Rune/Sølvi
Søndag 21.oktober - Høstofferdag.              Nattverd dagmartin Sverre Bjørnhaug Svein og Inge + Bjørn M, Jan, Åsta Jo/Elias Team Solfrid Sangkoret/  team knut - blåsere Harald Matilde Ø Hans-Kristian Hans Kristian og Solveig/ Steinar og Svein Hans-Kristian Vigdis/Silje Steinar/ Svein F
Søndag 28.oktober.            Tema: "Rikdommen i Jesus"                         Lavterskel                                 Bjørn Olav+ dagmartin   Jo/Cecilie Team Lars     team ungdom Silje Hammer-stad ungdommer/ Guri og Harald dagmartin Gerd/Birgit Guri/Harald
November                          
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna

Kirkeverter/

Tellere

Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
Søndag 4.november Allehelgensdag annelinda dagmartin   Bjarte H/Jarle Team Trude

Sangkoret

Hans Jørgen Holtet

Hilde Linnsund - solo

Harald Kari F/Jessica Mirjam Karen Kristine/Jofrid og Astrid Jan Berit/Else-Marie Jofrid/ Astrid H
Søndag 11.november.           dåp og nattverd Karen Kristine dagmartin Hildur, Else-Marie (dåp) /Sølvi + Per Ø, Bryna, Bjarte H Jo/Frida Seselje Team Solfrid   Harald Inge F utgår Karen kristine og Trude/Karin, Rune og Sølvi dagmartin Randi/? Karin/Rune/Sølvi

Søndag 18.november.      "Alle sammen gudstjeneste."

Pres. av Inkludere. Kurvfest.

Gunnars husfellesskap rydder til

dagmartin   Silje Marie Halvorsen   Kjell-Morten/ Jarle Team Lars   Harald barn  

Karen Kristine og Marianne/

Steinar og Svein

dagmartin Hildur/Kari Steinar/ Svein F
Søndag 25.november  dagmartin dagmartin   Bjarte H/Elias Team Trude blåsere - Team Frida Harald Bjarte H dagmartin / dagmartin Solveig R/Birgit Guri/Harald
                           
Desember
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/Power P Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna

Kirkeverter/

Tellere

Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
Søndag 2.desember.  1.sønd i advent.                         julekonsert       Jo/Cecilie     Harald    

/Jofrid og

Astrid

Jan /Silje med flere Jofrid/ Astrid H
Søndag 9.desember. 2.søn. I advent. Pres av Alpha i januar                                Silje Myntevik dagmartin Bryna og Per Øystein + Bjørn M, Jan og  Åsta Kjell Morten/Jarle Team Leo Sangkoret Harald Kari F utgår Karen Kristine/ Karin, Rune og Sølvi Jostein Gunvor/Else-Marie Karin/Rune/Sølvi

Søndag 16.desember. 3.søndag i advent kl. 11.00: Gudstjeneste. Gave til misjonsarbeidet. pres av Alpha i januar

           "Vi synger julen inn" kl. 19.00 med sangkoret

annelinda   dagmartin   Bjarte/ Frida Seselje Team Solfrid   Harald Barn Anne-Linda

/

Steinar og Svein

  /Kari Steinar /Svein
Søndag 23.desember. Nattverd Karen Kristine dagmartin   Jo/ Jan Team Lars   Harald

Bjarte/

Jessica

utgår. ingen barnekirke denne søndagen Guri og Harald dagmartin Kirsten/Birgit Guri/Harald

Mandag 24.desember                 Julaften NB! Kl. 15.00     

Pres. av Alpha i januar             Offer til Kirkens SOS        

annelinda dagmartin   Bjarte/ Elias     Harald

Matilde/

Jessica

utgår Hans Kristian og Solveig/ Hans Kristian utgår/ utgår
Tirsdag 25.desember             1.juledag - NB Kl. 12.00 annelinda dagmartin   Kjell Morten/ Jonas M utgår Sangkoret Harald Else-Marie. (Nicenum)/ Jessica utgår Karen Kristine/ dagmartin Vigdis/ utgår
Søndag 30.desember . Paktsgudstjenesten dagmartin dagmartin Svein/Inge + Per Ø, Bryna og Karen Kristine,  Bjarte H/Utgår ?   Harald /Jessica utgår ? ?/Jofrid og Astrid   utgår/Silje Jofrid/ Astrid H