Gudstjenesteplan

Gudstjenesteplan
Gudstjenesteplan

Her finner du oppsettet for planlagte gudstjenester i Centralkirken.
  • Kom svært gjerne til bønnemøtet før gudstjenesten kl.10.40 på møterommet!

  • Alle gudstjenester i Centralkirken begynner kl. 11.00 i kirkesalen, hvis ikke annet er notert under den enkelte gudstjeneste.
  • Vi vil positivt oppfordre til stillhet i kirkesalen, så langt det er mulig -10 minutter før gudstjenesten begynner, slik at sinn og hjerter kan forberede seg.
  • Velkommen til å bli igjen i kirken etter gudstjenesten for "kirkekaffe" og fellesskap! (unntatt er sommermånedene og høytidsgudstjenestene)
  • Eventuelle endringer, spørsmål eller kommentarer til gudstjenesteplanen bes sendes til: pastor Dag Martin Østevold, dagmartin(@)centralkirken.no


Sist oppdatert: 11.desember 2017

desember
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
10.12.2017                                 2.søndag i advent Fokus på forfulgte og fremmede Anne-Linda  dagmartin  Karen K, Jostein + ?Hildur/Else-Marie/Sølvi  Kjell Morten/Jan  Team Trude     harald  Bjarte Notnæs  utgår  Truls, KK og Knut  Knut  Vigdis/Aud  Karin/Rune + Sølvi
17.12.2017                               3.søndag i advent.       Gudstjeneste kl.11.00        "Vi synger julen inn med venner og menighet" kl. 19.00 Karen- Kristine  Bjørn Olav     Bjarte/ Elias  team Solfrid     harald  Silje M  Torunn  Kjellaug og Jostein  Jostein  Randi/Birgit KV   Svein
24.12.2017 Julaften -       merk tidspunkt: kl. 15.30 4.søndag i advent Silje M  dagmartin     Jo/Jarle L     kor?  harald  Konfir-mantene  utgår  Guri og Harald  Hans Kristian  /Silje  Guri/Harald
25.12.2017 Juledagsgudstjeneste                           merk tidspunkt: kl.12.00                         dagmartin  dagmartin     Bjarte/Jonas Ø  ad hoc?  Sangkoret  harald  Karen Kristine  utgår  Hans Kristian og Solveig  Hans Kristian  Solveig R/   
31. desember 2017 Paktsgudstjeneste dagmartin  dagmartin     Kjell Morten/Cecilie  Team Lars?     harald  Herborg R  Silje H  Hans Kristian og Solveig  Dag  /Aud  Jolfrid H/Astrid Helen
januar
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
søndag 7.januar.               Kristi åpenbaringsdag          Nattverd. Pres. Av barnearbeid Silje M dagmartin Jostein, Jan L, Karen k + Svein og Inge Jo/Cecilie team Trude   Harald Bjarte N utgår Solveig og Hans-Kristian Hans-Kristian Vigdis/ Karin, Rune og Sølvi
søndag 14.januar.        Pres.av sangkoret anne-linda dagmartin   Kjell-Morten/Jan Team Solfrid sangkoret Harald Karen Kristine Birgit Knut og Karen Kristine Knut Solveig H Steinar J og Svein F
søndag 21.januar                   Pres.av ungdomsarbeid         Karen kristne dagmartin   Bjarte H/Elias B Team Leo   Solfrid Barn/ Ungdom utgår Guri og Harald   Korgfest.  Konfir- mantene - vaffelsteking/  Guri J og Harald M
søndag 28.januar.             Silje H dagmartin   Jo/Cecilie     Harald Kari F Bjørn Olav Guri og Harald Dag Hildur/ Jofrid og Astrid H
februar
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
søndag 4.februar    Misjonsdag.                       Nattverd dagmartin Ivar Granum Bjørn M, Per Øystein og Åsta + Hildur og Sølvi Kjell-Morten/Frida Team Lars   Harald Bjarte H Torunn Kjellaug og Jostein Jostein Randi/ Karin, Rune og Sølvi
søndag 11.februar.                                     Pres. av TJENE anne-linda Bjarte Notnæs   Bjarte H/Jarle Team Solfrid   Harald Inge F utgår Hans-Kristin og Solveig Hans-Kristian Kirsten/ Steinar J og Svein F
søndag 18.februar.             "Alle sammen gudstjeneste" med utdeling av barnas 4 års bok.                                             Pres. Av VINNE Silje M dagmartin   Jo/Cecilie Team Trude     Silje M Silje H Guri og Harald dagmartin

Berit, Konfir- mantene - vaffelsteking/

Husfelles-skap Bjørn Martin rydder 

Guri J og Harald M
søndag 25.februar                      Pres. Av INKLUDERE Karen kristine dagmartin   Kjell-Morten/Jan Team Lars   Harald Herborg dagmartin Knut og Karen Kristine Knut Gunvor Ø Jofrid og Astrid H
mars        
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
søndag 4.mars.                        Nattverd.           Evangeliseringens dag Silje H dagmartin Åsta M, Jan, Karen K +      Svein og Inge Bjarte H/Elias  ?   Harald Bjarte N utgår     Solveig R/ Karin, Rune og Sølvi
søndag 11.mars dagmartin anne-linda   Jo/Cecilie Team Trude   Harald Karen Kristine Birgit   dagmartin  Vigdis, Konfir- mantene - vaffelsteking/ Steinar J og Svein F
søndag 18.mars.               Maria Budskapsdag  Festgudstjeneste med nattverd.                        Biskop Alsted dagmartin/  Anne-Linda

Biskop Alsted/Tilsyns

prest Grefslie

dm, Grefslie, Anne-Linda +    Hildur, Sølvi  Kjell-Morten/Jarle Team Lars   Harald Kari F Bjørn Olav Guri og Harald dagmartin Solveig H, Guri J og Harald M
søndag 25.mars. Palmesøndag           Karen Kristine ?   Bjarte H/Jan Team Solfrid     Bjarte H utgår Kjellaug og Jostein Jan   Jofrid og Astrid H
Fredag 30.mars                     Langfredag              Pajonsgudstjeneste.                Nattverd Hildur? dagmartin Jan, Bjørn m, karen k + Else-Marie, Svein og Inge Kjell-Morten/Elias ad hoc Bjørn Arne, Maja Harald Inge F utgår Solveig og Hans-Kristian Hans-Kristian utgår utgår
 
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser/ tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
søndag 1.april. Påskedagsgudstjenste.  dagmartin dagmartin   Jo/Cecilie ad hoc   Harald dagmartin utgår Knut og Karen Kristine Knut Hildur/ Karin, Rune og Sølvi
Mandag 2.april              2.påskedag          Gudstjeneste kl. 12.00 på Tranevågen/Ågotnes med        MetSo (5 års jub.)                          
søndag 8.april Silje M dagmartin   Bjarte H/Frida Team Trude   Harald Silje M torunn     Randi/ Steinar J og Svein F
søndag 15.april.                   "Alle sammen gudstjeneste" teens ansvarlig Anne-Linda Bjørn Olav   Kjell Morten/Jarle Team Lars     Herborg silje H Guri og Harald Dag Kirsten/   Bjørn Olavs husgruppe rydder til og av Guri J og Harald M
søndag 22.april      Vårofferdag dagmartin Kjell-Morten  Per Øystein, Bjørn M, Åsta M + Sølvi, Else-Marie, Hildur Jo/Cecilie Team Solfrid   Harald Bjarte N dagmartin Kjellaug og Jostein Jostein Berit/ Jofrid og Astrid
søndag 29.april Silje H Åsta Marie    Bjarte H/Jan ?   Harald Else-Marie Birgit   Jan Gunvor/ Karin, Rune og Sølvi
mai      
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
søndag 6.mai. Konfirmasjonsgudstjeneste                  Anne-Linda dagmartin   Kjell Morten/Elias team Solfrid   Harald Konfir-manter Bjørn Olav Solveig og Hans-Kristian Hans-Kristian Solveig R/ Steinar J og Svein F
Torsdag 10.mai                      Kristi Himmelfartsdag. Felles med MetSo kl.12.00 på Tranevågen/Ågotnes                          
søndag 13.mai.                Nattverd Anne-Linda Bjarte Notnæs Jan L, Karen Kristine, Åsta M + Svein og Inge Jo/Cecilie Team Lars   Harald Karen Kristine torunn Guri og Harald Knut Vigdis/ Guri J og Harald M
søndag 20.mai.          Pinsedag Karen Kristine dagmartin   Bjarte H/Frida ad hoc   Harald Bjarte H utgår Knut R   Solveig H/ Jofrid og Astrid
søndag 27.mai  Silje M Kjell-Morten   Kjell Morten/Jarle Team Trude   Harald Inge silje H   Dag Hildur/ Karin, Rune og Sølvi
juni
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/Power P Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
søndag 3.juni.   Menighetstur Strandebarm. Ingen gudstjeneste i CK                Inkluder dagmartin     Team Lars+ung?                
søndag 10.juni                  Nattverd Silje H Bjørn Olav    Bjarte H/Jan Team Solfrid   Harald Herborg dagmartin Guri og Harald Jan Kirsten/ Guri J og Harald M
søndag 17.juni           Takkedag                         Fokus på misjon Medlemsopptakelse dagmartin Øyvind Aske?/ dagmartin Per Øystein, Bjørn M, Åsta M + Sølvi, Else-Marie, Hildur Kjell Morten/Elias Team Trude   Harald Bjarte N Birgit Solveig og Hans-Kristian Hans-Kristian Berit/ Jofrid og Astrid
søndag 24.juni  Årskonferanse Arendal Karen Kristine Bjarte Haugland   Jo/Cecilie ad hoc Bjørn Arne/Maja Harald Else-Marie Bjørn Olav Knut og Karen Kristine Knut Gunvor/ Karin, Rune og Sølvi