Gudstjenesteplan

Gudstjenesteplan
Gudstjenesteplan 2017

Her finner du oppsettet for planlagte gudstjenester i Centralkirken.
  • Kom svært gjerne til bønnemøtet før gudstjenesten kl.10.40 på møterommet!

  • Alle gudstjenester i Centralkirken begynner kl. 11.00 i kirkesalen, hvis ikke annet er notert under den enkelte gudstjeneste.
  • Vi vil positivt oppfordre til stillhet i kirkesalen, så langt det er mulig -10 minutter før gudstjenesten begynner, slik at sinn og hjerter kan forberede seg.
  • Velkommen til å bli igjen i kirken etter gudstjenesten for "kirkekaffe" og fellesskap! (unntatt er sommermånedene og høytidsgudstjenestene)
  • Eventuelle endringer, spørsmål eller kommentarer til gudstjenesteplanen bes sendes til: pastor Dag Martin Østevold, dagmartin(@)centralkirken.no


Sist oppdatert: 11.oktober 2017

JUNI
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
04.06. 1.Pinsedag Medlemsopptakelse Anne-Linda dagmartin   Kjell Morten/Jan Team Leo Sangkoret/ Team Frida harald Else-Marie Dag Martin Truls + Jan

Vigdis/

Else-Marie

Jofrid H/ Svein
11.06. Ingen gudstjeneste. Menighetstur til Strandebarm. Nattverd VOKSE Bjørn Olav     Team ungdom               Guri og Harald
18.06.  Takkedags-gudstjeneste. Fokus på misjon.   Nattverd Karen kristine dagmartin Jan, Karen Kristine, Magne +   Sølvi/Else-Marie Bjarte/Jarle L Team Lars Sangkoret/ Team Frida harald Bjarte Notnæs   Hans Kristian og Solveig   /Kari Jofrid og Astrid
25.06. Årskonferansen i Bergen. Felles gudstjeneste i Fyllingsdalen metodistkirke                 utgår     /Ann Katrin Karin, Rune og Sølvi
JULI
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
02.07.2017                     4.søndag i treenighetstiden dagmartin dagmartin

 Roald

Sølvi M/ Svein F

      Harald     Guri J/ Harald møteleder         Svein F
9. juli 2017 Per Braaten Per Braaten   Bjarte H/     Solfrid Aasen     Bjørn Østevold møteleder   Astrid Helen
16.07.2017          Aposteldagen Karin A Nilsen Per Braaten         Harald     Bjørn Østevold møteleder   Jofrid H/Guri J
23. juli 2017 Karin A Nilsen Bjarte Haugland   Bjarte H/     Kari F     Rune Nilsen møteleder   Karin/Rune +Sølvi
30. juli 2017 Bjørn Martin Østevold Bjørn Martin Østevold         Harald     Gunvor Østevold møteleder       
AUGUST
Dato Leder Predikant Dåp/Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
6. august 2017 Anne-Linda Kjell-Morten Roald/ Hildur/Else-Marie/Sølvi       harald     Guri og Harald møteleder   Guri/Harald/

13. august 2017

Anne-Linda Anne-Linda         harald /Jessica M   møteleder ordner møteleder   Jofrid H/Astrid Helen

20.08.2017                           Dåp.                             Forbønn for det nye MR.

"Reformasjonens fem grunnsannheter" - Skriften alene

 Anne-Linda dagmartin Else-Marie Jo/ Jan team Trude Sangkoret harald Silje M/ Jessica Torunn Karen Kristine og Knut Dag T Vigdis/Aud Karin/Rune + Sølvi

27.08.2017                                6 års bok deles ut til skolebarna. Barnearbeidet presenteres.

Reformasjonens fem grunnsannheter:" - Kristus alene

Karen-Kristine dagmartin   Kjell Morten/Jarle  team Lars Sangkoret harald Else-Marie/ Jessica Bjørn Olav Kjellaug og Jostein Jostein Gerd/Else-Marie Svein
SEPTEMBER        
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere

03.09.2017                        Ungdomsarbeidet presenteres.

"Refomasjonens fem grunnsannheter:" - Nåden alene 

Silje Halvorsen dagmartin  Roald,Åsta, Per Øystein Svein/Inge Bjarte/Elias B team Solfrid   Harald Herborg R utgår Guri og Harald Dag Martin  Solveig H/Silje H Guri/ Harald

10.09.2017                    Familiegudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene.

"Reformasjonens fem grunnsannheter:" - Troen alene

Silje M dagmartin   Jo/Cecilie team ungdom     Konfir-mantene   Hans Kristian og Solveig Hans Kristian Monas husfelles-skap ordner og rydder/ Kari F Jolfrid H/Astrid Helen

17.09.2017                                      Tjene presenteres.

"Reformasjonens fem grunnsannheter:" - Æren til Gud alene

Fokus på misjon. Misjonsoffer

 

Anne-Linda bjørnolav   Kjell Morten/Cecilie team Trude Sangkoret Harald Inge/Silje -Therese Birgit Truls, KK og Knut Knut  Vigdis/Kari F Karin/ Rune + Sølvi

24.09.2017         

MERK TIDSPUNKTET: KL.10.00                   INKLUDERE presenteres.                

 

Karen-Kristine dagmartin   Bjarte/ Jan  team Lars   harald Kari F Dag Martin Dag og Marianne Jan Ingen kirkekaffe/ Aud Svein
OKTOBER
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser/ tolking Ord til barna Kirkeverter /Tellere Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere

01.10.2017                           Diakoniens dag.

"TJENE"

Nattverd

dagmartin Åsta Marie dmø, Roald, Karen K, Jostein + Hildur/Else-Marie/Sølvi Kjell-Morten/ Jarle team Solfrid Sangkoret harald Bjarte Haugland/ Dagmartin utgår Solveig og Hans Kristian Hans Kristian Kirsten/Silje H Guri/Harald/

8. oktober 2017 

"VINNE"

"Min troshistorie"

Silje M dagmartin   Jo/ Cecilie Team Lars   harald Bjarte Notnæs/  Dag Martin Guri og Harald dagmartin

Konfirmanter/

+Aud M R/Kari

Jolfrid H/Astrid Helen

15. oktober 2017

"INKLUDERE"

Anne-Linda Kjell-Morten.    Bjarte H/ Elias Team Leo   Kari F Silje Myntevik/Silje M Halvorsen Torunn Truls, KK og Knut Knut

Randi/

Solveig R

Karin/Rune + Sølvi

22.10.2017                         Høstofferdag. 

"VOKSE"

Samtalepreken: "Hvorfor og hvordan lese Bibelen?"

    

dagmartin Bjarte   Notnæs/Lars Enarson/ Dag Martin+menighet   Jo/ Cecilie team Solfrid Sangkoret harald Karen Kristine/ Jessica Silje H Kjellaug og Jostein Jostein Hildur/Silje H  Hans Kr/Sølvi HM
29.10.2017                                      Bots- og bønnedag Karen-Kristine dagmartin   Bjarte/Jan Team Lars   harald Herborg R/ Jessica Bjørn Olav Hans Kristian og Solveig Jan Vigdis/Kari Jofrid H og Astrid Helen H
NOVEMBER      
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/PowerP Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
05.11.2017                     Allehelgensdag dagmartin dagmartin  Roald, Åsta, Per Øystein Svein/Inge Kjell-Morten/Jarle L Team Trude Sangkoret harald Inge utgår Dag og Marianne Dag Konfirmanter +Berit/Kari Jolfrid H/Astrid Helen
12.11.2017                 Familiegudstjeneste. Silje Halvorsen Anne-Linda   Jo/ Cecilie team ungdom     Konfir-mantene/   Hans Kristian og Solveig Hans Kristian Husfelles-skapene ordner og rydder/ Birgit KV Karin/Rune + Sølvi

19.11.2017                                       MBU dag/                                     Global uke mot moderne slaveri.

Medlemsopptakelse?

Karen-Kristine dagmartin   Kjell Morten/Elias team Solfrid Sangkoret Harald Kari F Birgit Kjellaug og Jostein Jostein Gunvor/Aud Svein
26.11.2017                        Domssøndag/ Kristi kongedag dagmartin dagmartin   Bjarte/Cecilie Team Lars   Harald Bjarte Haugland Dag Martin Guri og Harald dagmartin Solveig H/Kari Guri/Harald
DESEMBER
Dato Leder Predikant Nattv medhj + tillagere Lyd/Power P Lovsang Sang/Instr Orgel/Flygel Skriftleser /Tolking Ord til barna Kirkeverter Brann-ansvarlig kirkekaffe /pynt Tellere
03.12.2017                                1.søndag i advent            Julekonsert               /Jessica          
10.12.2017                                 2.søndag i advent Anne-Linda dagmartin Roald, Karen K, Jostein + Hildur/Else-Marie/Sølvi Kjell Morten/Jan Team Trude   harald Bjarte Notnæs utgår Truls, KK og Knut Knut Gerd/Aud Karin/Rune + Sølvi

17.12.2017                               3.søndag i advent.

Julens sanger

Karen- Kristine Bjørn Olav   Bjarte/ Elias team Solfrid Sangkoret harald Silje M Torunn Kjellaug og Jostein Jostein Randi/Birgit KV  Svein
24.12.2017                                4.søndag i advent/                   Julaften Silje M dagmartin   Jo/Jarle L   kor? harald Konfir-mantene utgår Guri og Harald Hans Kristian /Silje Guri/Harald
25.12.2017                             1.juledag dagmartin dagmartin   Bjarte/Jonas Ø ad hoc? Sangkoret harald Karen Kristine utgår Hans Kristian og Solveig Hans Kristian Solveig R/  
31. desember 2017 dagmartin dagmartin   Kjell Morten/Cecilie Team Lars   harald Herborg R Silje H Hans Kristian og Solveig Dag /Aud Jolfrid H/Astrid Helen