Misjonsarbeidet

Misjonsarbeidet
Kirkebygging Omegakirken Liberia

Les og se mer om barnas misjonsprosjekt i Centralkirken for 2017: Her

Se Metodistkirkens Misjonsselskaps video for norske partnere: https://drive.google.com/file/d/0B3nr2ZA3A5dbTVJVZGhoSkdTd28/view?ts=589329c5

De voksnes misjonsprosjekt i Centralkirken for 2017:

4 søndager i året har vi fokus på vårt misjonsarbeid og offeret som kommer inn disse dagene går til vårt misjonsprosjekt i Liberia i Afrika. Og prosjektet består av;

  • Bygging av Omegakirken i Liberia     
  • Evangelisering ut fra Omega- menigheten
  • Presteutdanning for arikaneren George Gboyee og støtte til livsopphold for hans familie i studietiden.

Vi har sterk tilhørighet til vårt misjonsprosjekt i Liberia. Vi har hyppig e-post kontakt med pastoren i Omegakirken, Alexander Kanwie. George Gboyee sender oss stadig hyggelige meldinger om livet og progresjonen som teologistudent. Og tilsynsmann Samuel Brown gir uttrykk for stor takknemlighet til Centralkirken i Bergen.

Barna i kirken vår har sitt eget misjonsprosjekt som de samler inn penger til hver søndag. Barneskolen i landsbyen Rocken Kamadao er ferdig bygget og innviet. Og barna har i 2017 fått et nytt misjonsprosjekt; Bygging av en vannpumpe tilknyttet skolen i den lille landsbyen Sayllu i Sierra Leone.

Våre venner i Afrika er avhengig av vår hjelp. De er dypt takknemlige, sterke i troen og ber for oss i Centralkirken i Bergen. La oss huske på våre afrikanske venner i våre bønner, og støtte dem med våre offergaver - Vi som selv er så rikt velsignet, vi kan få være med og dele og velsigne tilbake.

Målet for innsamlingen av misjonsofferet per søndag er 25.000 kroner. Dersom vi alle er med og bidrar med det vi kan, klarer vi fint målet!

1kirkebygging-omegakirken-liberia