Besøkstjeneste

Centralkirkens menighet ønsker å ta godt vare på alle sine medlemmer.
Dette prøver vi å gjøre gjennom menighetens besøkstjeneste, særskilt overfor dem som behøver det mest.

Kjenner du eldre eller noen som er syke, som du vet ønsker besøk av menigheten? Vi hører gjerne fra deg om dette.

Ta kontakt med Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen, 916 31 261, anne.linda(@)centralkirken.no  

eller:

pastor Dag Martin Østevold, 912 44 063, dagmartin (@) centralkirken.no