Nyhetsarkiv


One pair of hands

En sang om storhet og håp. Noen delte den med meg. Jeg deler den med deg!


Noen å snakke med?

Innesperret. Inneklemt. Isolasjon. Sammen. Samtidig. Hele dagen. Hele natten. Det er unntakstilstanden i Norges land. Rytmene vi en gang hadde som familie er krøllet sammen og kastet i bosset. Nye rytmer må formes. Nye balanser dannes. Det er ikke gjort på en dag, sannsynligvis heller ikke på en uke. Familiesenteret har mange rådgivere som gjerne vil snakke med deg om du har behov for råd, eller bare ønsker noen å prate med i denne tiden. Søk opp https:// www.familiesenteret.no for mer informasjon


"Evangeliet tilbake til jødene"

Hvorfor skal kristne, og ikke minst menigheter, bry seg om evangeliet og det jødiske folk? Dette spørsmålet ønsker vi å belyse, og inviterer derfor til en spennende og aktuell mini-konferanse i Bergen, Tidspunkt: 17. - 18. april 2020. Sted: Bergen - Betlehem (Bergen Indremisjon).


Medlemsopptakelse søndag 15. desember!

Vi ønsker familien Skrunes velkommen som nye medlemmer av Centralkirken! Vi er glade og takknemlige for å ta imot dere og ønsker dere Guds velsignelse over liv, fremtid og tjeneste i Centralkirken! Fra venstre: Pastor Dag Martin Østevold, Simeon og Miriam, Sara, Silje og Samuel Skrunes. Ytterst: Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen.


Du kan ha håp!

Mange har opplevd at livet har gitt dem mange brutte forhåpninger. Men det finnes et sikkert håp. Som ikke vil feile. Som har løst mange fra håpløshet. Uten håp kan vi ikke leve gode liv. Der det er liv er det håp, sies det. Og - der det er håp er det liv. Her kan du finne noen enkle, gode budskap om nettopp dette!