Nyhetsarkiv


"NÅDE TIL TJENESTE" - BIBELSEMINAR

Lørdag 17.oktober fra kl.10.00-15.00 har vi den store gleden å være sammen om Guds ord -med vår kjære pastor Leif S.Jacobsen -som vil undervise om "Nåde til tjeneste." Vi har dette året forkynt med utgangspunkt i Paulus`1.brev til korinterne - Nå vil kap.12+14 om "nådegaver, tjenester, kraftige gjerninger" stå i fokus. Vi håper å kunne skape bedre forståelse for nådegavene og hjelpe hverandre til meningsfull tjeneste. DU er hjertelig velkommen! (ps! ta gjerne med deg en venn og en matpakke.) Det vil bli god tid til spørsmål og svar og samtale.


Centralkirken menighet er 130 år

Lørdag 29.august 2020 er det 130 år siden lokalmenigheten vår ble stiftet.


One pair of hands

En sang om storhet og håp. Noen delte den med meg. Jeg deler den med deg!


Du kan ha håp!

Mange har opplevd at livet har gitt dem mange brutte forhåpninger. Men det finnes et sikkert håp. Som ikke vil feile. Som har løst mange fra håpløshet. Uten håp kan vi ikke leve gode liv. Der det er liv er det håp, sies det. Og - der det er håp er det liv. Her kan du finne noen enkle, gode budskap om nettopp dette!