Nyhetsarkiv


"Evangeliet tilbake til jødene"

Hvorfor skal kristne, og ikke minst menigheter, bry seg om evangeliet og det jødiske folk? Dette spørsmålet ønsker vi å belyse, og inviterer derfor til en spennende og aktuell mini-konferanse i Bergen, Tidspunkt: 17. - 18. april 2020. Sted: Bergen - Betlehem (Bergen Indremisjon).


Du kan ha håp!

Mange har opplevd at livet har gitt dem mange brutte forhåpninger. Men det finnes et sikkert håp. Som ikke vil feile. Som har løst mange fra håpløshet. Uten håp kan vi ikke leve gode liv. Der det er liv er det håp, sies det. Og - der det er håp er det liv. Her kan du finne noen enkle, gode budskap om nettopp dette!


En stor dag med medlemsopptakelse

Det var en stor dag for hele vår menighet da vi kunne ønske velkommen nye medlemmer i gudstjenesten 19.november