Stab og menighetsråd

Pastor Tom G Johnsen   

Eldste.

Mobil: 970 78 911

Epost: tom.g.johnsen @ metodistkirken.no

 

CENTRALKIRKENS TILSYNSPREST: Tilsynsprest Ingull Grefslie,

ingull.grefslie@metodistkirken.no

 

Menighetsrådet i Centralkirken består i konferanseåret 2023-24, av:

Karen Kristine Rasmussen, Menighetsrådsleder

Bjørn Arne Østevold, Husfellesskapenes leder

Kari Fjørtoft, SangOgMusikkleder

Solfrid Keilegavlen Aasen, Barnearbeidets leder

Siv Bøe

Malin Bøe

pastor Tom Gottfred Johnsen

Steinar Jacobsen, Rep. fra diakonal profil 

Leder for misjonsarbeid - å tilsette

Jan Lillevik, Personalutvalgsmedlem

Hans-Kristian Rygg, Forvaltningsutvalgsleder