Nyhetsarkiv


"Først-seminar"- vår jødiske Bibel, onsdag 21.september kl.19.00 - 21.30

Jesus utla for Emmaus-vandrerne alt som var skrevet om Ham hos Moses og profetene. Den undervisningen skulle vi ha hørt! Hvordan ser jødene Jesus i dag, når de leser Moses (GT)? Noe av dette skal vi få vite mer om på først-seminaret onsdag 21. september!


Møt en modig kirkeleder fra Zanzibar. Ekumenisk møte onsdag 10.august kl.19.00 i Centralkirken

Hvordan overleve som kristen minoritet i en fiendslig kultur? Hvordan bevare troen når du er truet på livet?