Nyhetsarkiv


"Kristen i en seksualisert verden." Lørdag 22.oktober kl.14.30 -18.00 i Betlehem.

Målgruppen for arrangementet er konfirmanter og konfirmantforeldre, tenåringer, ungdom og foreldre av disse og kristne ledere. Men arrangementet er selvsagt også åpent for andre interesserte.