Velkommen til oldkirkelig forum, lørdag 22.april kl. 10.30 - 13.30

Velkommen til oldkirkelig forum, lørdag 22.april kl. 10.30 - 13.30
Fr. John Behr

SCRIPTURE - GOSPEL - CREED FROM JOHN THE EVANGELIST TO ST. IRENAEUS
Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St. Vladimir's Orthodox
Theological Seminary. Foredraget vil ta for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca 200 e.Kr) og de tidligste kirkefedre som var involvert.
Dette er et veldig viktig tema! Fr. Behr er en av de av de fremste med kunnskap om dette emnet. Foredraget vil foregå på engelsk.
Det vil være en pause i foredraget med enkel bevertning.