Du er som alltid velkommen til gudstjeneste søndag 29.januar kl.11.00!

Du er som alltid velkommen til gudstjeneste søndag 29.januar kl.11.00!

Sangkoret leder lovprisningen til Herren. Forkynnelse fra vår serie fra Jakobs brev; denne søndag fra kap.2: "Vær som Gud - gjør ikke forskjell på folk." Stans gjerne igjen til kirkekaffe med godt felleskap etter gudstjenesten.

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

For deg som er i sorg og behøver trøst.

For deg som er trett og behøver hvile.

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap.

For deg som er glad og vil lovsynge Gud.

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus.

For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap.

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be.

For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv.

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!