"Var Paulus kristen?" Velkommen til Først-seminar med den norske israelsmisjon, onsdag 18.oktober kl.19.00 i Centralkirken

'Var Paulus kristen?' Velkommen til Først-seminar med den norske israelsmisjon, onsdag 18.oktober kl.19.00 i Centralkirken


Kristoffer Eknes fra Den norske Israelsmisjonen besøker oss.
«Paulus frigjorde kristendommen fra jødedommen.»
Dette sitatet fra teologen Adolf von Harnack har i stor grad preget kirkens teologi og relasjon til jøder og rabbinsk jødedom. Stemmer det?

Var Paulus kristen?

Er kristendommen en ny religion, formet av Paulus?

Ble Paulus omvendt på reisen til Damaskus? Hva er det i tilfelle han har vendt seg bort fra, og hva er det han har vendt om til?

Hvordan forholder Paulus seg til sin jødiske arv?

Hva tenker «hedningenes apostel» om sitt eget folk, jødene?

Dette er noen av de spørsmålene vi vil belyse i årets Først-seminar.

Velkommen til en kveld med dypere kunnskap om vår tro

Utvidet perspektiv på relasjonen mellom jødedom og kristendom

Fornyet engasjement for evangeliet og det jødiske folk.

 

Innhold:

Seminarets varighet: ca 2,5 timer, fordelt på 2 økter:

a) Undervisning over hovedtemaet: «Var Paulus kristen?»

b) Spørsmål og samtale i plenum eller grupper, samt presentasjon av Den Norske Israelsmisjon sitt arbeid og den messianske bevegelse.