Møt en modig kirkeleder fra Zanzibar. Ekumenisk møte onsdag 10.august kl.19.00 i Centralkirken

Møt en modig kirkeleder fra Zanzibar. Ekumenisk møte onsdag 10.august kl.19.00 i Centralkirken

Hvordan overleve som kristen minoritet i en fiendslig kultur?
Hvordan bevare troen når du er truet på livet?

Hvordan overleve som kristen minoritet i en fiendslig kultur?

Hvordan bevare troen når du er truet på livet?

Møt en modig kirkeleder fra det muslimske Zanzibar.

Michael Henry Hafidh

biskop i Zanzibar anglikanske bispedømme

Biskop Michael har i årevis levd i den kristne minoritet

i det muslimsk-dominerte Zanzibar.

Med trusler over sitt hode, har han vært talsmann for fred.

Hans erfaringer som minoritetskristen kan bli verdifulle oss

som lever i en post-kristen kultur der både Gud og tradisjonell kristen tro

i stadig større grad marginaliseres.

STED: Centralkirken, Bergen, onsdag 10. august kl 19.00

INNBYDERE:

Den nordisk-katolske kirke                Åpne Dører               

 Metodistkirken, Centralkirken menighet