2 spennende og viktige bøker

2 spennende og viktige bøker

Bok med 52 prekener av John Wesley er nå oversatt til norsk av vår egen pastor Per Braaten! Wesley er et kjent navn for metodister, og langt utenfor Metodistkirkens grenser. Men hvor godt kjenner vi til ham egentlig?

John Wesley er et velkjent navn for de fleste i Metodistkirken. Også langt utenfor den kirken vi tilhører. Hyppig sitert. Både forstått, misforstått, elsket og kritisert. Og det er vel ikke til å unngå hos en mann som sies å ha holdt 40.000 prekener i løpet av sitt liv.  Men vi har dessverre hatt svært lite eller ingenting fra Wesleys rikholdige litterære produksjon lett tilgjengelig på norsk. Fortvil ikke lenger! Nå er det hjelp å få! Wesley er blitt tilgjengelig på norsk. Og det på en meget rikholdig måte!  

Per Braaten, som har vært en ivrig student av Wesley gjennom et langt forkynnerliv - og som må sies å være en av Metodistkirken i Norges beste Wesley-kjennere – har fritt oversatt John Wesley 52 standardprekener til norsk. Disse utgjør en del av Metodistkirkens læregrunnlag.  Her får du del i det som er grunntonen i opprinnelig metodistisk forkynnelse. Forordet gir en informativ bakgrunnen for boken og lar oss bli litt kjent med Wesley. Her er prekener om de grunnleggende sannheter i Guds ord om troen på Jesus Kristus, om kristelig fullkommenhet, om økumenikk og om mange forhold som har med dagligdags, kristen livsstil å gjøre. Disse 52 prekenene som nå er tilgjengelig, vil stadig strekke din tanke og fortsette å utvide hjertet og lede til Jesus og til et hellig liv.  
 
Wesleys skriftlige prekener er meget systematisk oppbygget og lesningen av disse egner seg godt til den personlige andakten. Dersom man er godt forberedt, kan boken også egne seg for den oppbyggelige samtalen i husfellesskaps-grupper/bibelgrupper.

Boken har en tilleggsdel som inneholder vår ”moderkirke;” Den anglikanske kirkes 39 trosartikler. Disse er tatt med og er interessante spesielt med tanke på at Wesley selv var ordinert og forpliktet på denne kirkes læregrunnlag. I tillegg inneholder boken til slutt en mindre kjent artikkel fra Wesley om råd til predikanter som kjenner seg kallet til å preke. Tankvekkende, ransakende og spennende! At denne boken bør være obligatorisk for alle Metodistkirkens ordinerte pastorer og diakoner er unødvendig å si. Men også alle i vår kirke og i Norges land som interesserer seg for metodistisk teologi og kristen tro og vil vite mer om mannen som til de grader har preget Kirkehistorien de siste århundrer - på tvers av konfesjoner - og som fortsatt inspirerer mange kristne med sitt tidløse eksempel – har nå en glimrende mulighet. Boken er på 338 sider og koster kr 300 + porto. Den kan bestilles på www.aldersgate.no 
 
En annen anbefalt bok fra Per Braaten er:
 

Hva sier Bibelen om seg selv?

 

Det finnes mange meninger om Bibelen – sterke meninger – både i og utenfor Kirken. Og den gamle Boken reiser mange spørsmål! Hvordan ble den til? Hvem skrev den? Kan alle forstå den, eller er dette forbeholdt ”de lærde”? Er alt i Bibelen like sant? Kan vi fullt og fast stole på den? Men hvorfor gjør vi da det?

 

Dette er spørsmål som berører oss alle. Og de spørsmål som reises i dag er ikke av ny dato. Bibelen har vært i storm i mange år, ja faktisk gjennom hele kikens historie. Kampen om Bibelsynet har gitt gjenklang på teologiske universiteter og i store og små menigheter. Ingen har kunnet forholde seg nøytrale. Hvor står vi?

 

Kun kr 100- + porto etter Postens satser (kr 30 for inntil 2 bøker)

Du kan bestille:

 
Anbefales på det varmeste!”
Forsidepåboken