HVA BETYR DET FOR OSS AT JESUS VAR JØDE?

 

Sett av disse to datoene, 22.-23.APRIL 2022 I KRISTKIRKEN for ekumeniske kveldsmøter om et spennende tema! 

Eitan Bar er en av de fremste lederne i den messianske bevegelsen i Israel, og som bl.a. leder video-satsningen "I met Messiah"