1.pinsedagsgudstjeneste kl.11.00


Vi feirer nattverd. Sangkoret leder sangen. Ikke barnekirke denne søndagen.