En stor dag i menigheten

En stor dag i menigheten

.. var det for oss alle da Simeon Skrunes, Noah Østevold, Daniel Aasen, Isak Andreas Østevold og Vigdis Holtet ble tatt opp som bekjennende medlemmer i Centralkirken på gudstjenesten vår 13.juni.
Må Gud velsigne våre venner, RIKT!