Søndagsklubben

"Søndagsklubben er for barn fra 0-8 år, og er en del av søndagsskoletilbudet.

 

Vi ønsker at barna skal få erfare Guds kjærlighet i en trygg og morsom atmosfære.

 

Her lærer vi om hvilke tanker Gud har for oss, og hva bibelen sier til oss i dag.

 

På Søndagsklubben har vi mye gøy; blant annet drama, sang, konkurranser, hopp og sprett i gymsalen og kino.

 

Vi har gode lokaler. Barna deles inn i grupper og får alderstilpasset undervisning. Barn under 3 år trenger følge av omsorgsperson."