Ektepar

Ektepar

“Å ha et sted å være, kalles HJEMME. Å ha noen å tilhøre, kalles FAMILIE. Å ha begge deler, kalles VELSIGNELSE”

 

I Centralkirken har vi tro på ekteskapet som Guds gode forordning mellom èn mann og èn kvinne som ønsker å dele hele livet sammen. Vi vil derfor også gjøre det vi kan for å hjelpe ektepar til å bygge styrke inn samlivet. 

Her kan du lese mer om Ekteskapsweekenden som skjer på vårt distrikt høsten 2018:

Eksteskapsweekend