Ektepar

Ektepar

“Å ha et sted å være, kalles HJEMME. Å ha noen å tilhøre, kalles FAMILIE. Å ha begge deler, kalles VELSIGNELSE”

I Centralkirken har vi tro på ekteskapet som Guds gode forordning mellom en mann og en kvinne som ønsker å dele livet sammen.

Vi vil derfor også gjøre det vi kan for å hjelpe ektepar til å bygge styrke inn samlivet. I løpet av året vil vi derfor invitere til en temakveld hvor dette er temaet. Noen ganger har vi weekend for ektepar.