Velkommen til pasjonsgudstjeneste på Langfredag, 19. april!

Velkommen til pasjonsgudstjeneste på Langfredag, 19. april!

Gudstjeneste med nattverd kl 11. Pastor Dag Martin Østevold taler. Lesing av påsketekstene. NB! Ingen barnekirke.

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

For deg som er i sorg og behøver trøst.

For deg som er trett og behøver hvile.

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap.

For deg som er glad og vil lovsynge Gud.

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus.

For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap.

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be.

For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv.

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!