Velkommen til sommerens gudstjenester i Centralkirken!

Velkommen til sommerens gudstjenester i Centralkirken!

Hver søndag kl 11.
23.6: Bjarte Haugland taler
30.6: Bjarte Notnæs taler
7.7: Pastor Dag Martin Østevold taler. Nattverd.
14.7: Pastor Dag Martin Østevold taler. Nattverd
21.7: Pastor Per Braaten taler
28.7: Bjarte Notnæs taler
4.8: Arne Edvard Meling taler
11.8: Diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen taler

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

For deg som er i sorg og behøver trøst.

For deg som er trett og behøver hvile.

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap.

For deg som er glad og vil lovsynge Gud.

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus.

For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap.

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be.

For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv.

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!