Gudstjenester på You Tube

GUDSTJENESTER VIL FEIRES I PÅSKEN OG DU KAN FØLGE DEM YOU TUBE (søk på Centralkirken i Bergen):
Palmesøndag kl.11.00
Skjærtorsdag kl. 11.00
Langfredag kl. 11.00
1.Påskedag kl.11.00
Menigheten vil ellers i respekt følge de råd som kommer fra våre lokale myndigheter og Folkehelseinstituttet.

"Møtested for metodister" - gudstjeneste på nett - sendes følgende datoer

Link formidles på Facebook-siden til Metodistkirken i Norge, og på Metodistkirken.no

  • 05.04 kl 11.00 Kjølberg
  • 09.04 kl 18.00 Finnsnes 
  • 10.04 kl 11.00 Bergen Centralkirken
  • 12.04 kl 11.00 Arendal
  • 19.04 kl 11.00 Larvik
  • 26.04 kl 11.00 Oslo Centralkirken

 

Bruk  faste-og påskehøytiden til å la Guds ord få tale til deg.
Joh.14,1. 1.Tim.2,1ff.

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! 

For deg som er i sorg og behøver trøst. 

For deg som er trett og behøver hvile. 

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap. 

For deg som er glad og vil lovsynge Gud. 

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus. 

For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap. 

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be. 

For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv. 

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!