Veien gjennom Romerbrevet - hver torsdag kl.19.00 - 20.15

Veien gjennom Romerbrevet - hver torsdag kl.19.00 - 20.15

Velkommen til bibelundervisning, samtale og refleksjoner omkring Guds ord! Vi fortsetter vår serie denne vinteren fra og med kap. 8. Hver torsdag fra og med torsdag 4.januar og frem til torsdag 12.april fra kl. 19.00 - 20.15 Vår bønn er at den sakte, jevne vandringen gjennom Guds Ord i dette brevet vil vise vårt indre menneske hvilken rikdom Gud har gitt oss i sin Sønn, Jesus Kristus - og hvilken forandring Jesus gjør i våre liv, når Han får prege hjerte, sinn og tanke - og hvilket stort fremtidshåp vi eier i Ham!

HER KAN DU LESE HVILKE KAPITLER SOM TAS OPP DE ULIKE TORSDAGER:

http://www.centralkirken.no/voksne/bibelundervisning

Romerbrevet er et læremessig hovedskrift i Det nye testamentet. Gjennom hele kirkehistorien har dette brevet gitt både tro og tanke næring. Her finner vi de grunnleggende og mest dyrebare sannhetene i den kristne tro - og det som er et helt sentralt tema i Guds Ord og som hele reformasjonen løfter frem: Guds rettferdighet og rettferdiggjørelsen ved tro på Kristus.

Romerbrevets første kapitler er nokså oppsikttvekkende og vil sikkert irritere en del mennesker i vår tid. For det moderne, selvstendige menneske vil hevde at det ikke finnes noen objektiv sannhet og at mennesket selv kan selv bestemme hva som er rett og galt. Paulus hevder derimot i romerbrevet at sannheten er objektiv og at Gud har åpenbart denne sannheten. Dessuten hevder Paulus at mennesket holder denne sannheten nede mot bedre vitende. All kulturkamp handler dypest sett om hva som skal være den avgjørende autoritet for menneskeslekt, Gud eller mennesket selv. Det er nettopp dette som gjør Romerbrevet så aktuelt i dag. Mennesket - slik det er i seg selv - tenker kanskje om seg selv at det er alle tings mål, mens Romerbrevets budskap er at Gud er endemålet for alle ting. Spesielt fra kap. 8 og utover vil vi også se at Gud har en herlig fremtidsplan for sitt folk. Det er spesielt oppmuntrende når livet er vanskelig. 

Romerbrevet rommer altså langt mer enn en teologisk teori. Romerbrevet gir oss også hjelp til å forstå oss selv bedre, hjelp til å leve det livet i samfunnet som Gud har kalt oss til - med den kraft Han selv vil gi. Forhåpentligvis vil den sakte vandringen gjennom brevet vise hvlken rikdom Gud har gitt oss i sin Sønn, Jesus Kristus - og hvilken forandring Jesus gjør i våre liv, når Han får prege hjerte, sinn og tanke - og hvilket store fremtidshåp vi eier i Ham!

Vi vil vinteren 2018 fortsette vår gjennomgang av Romerbrevet og sette av to kvelder per kapittel. Vi møtes i kapellet i kirken rundt langbordet for undervisning, samtale og refleksjon. Er det ikke stort å få anledning til "det ene nødvendige?"

Du er aller hjerteligst velkommen til å vandre med oss – fra og med torsdag 4.januar – torsdag 12.april! kl. 19.00 - 20.15 i kirkens kapell.

En torsdag i måneden vil vi etter undervisningen ha bønnemøte fra kl.20.00 - 21.15.