Veien gjennom Romerbrevet.

Veien gjennom Romerbrevet.

Velkommen til bibelundervisning, samtale og refleksjoner omkring Guds ord! Vi fortsetter vår serie denne vinteren fra og med kap. 8. Hver torsdag fra og med torsdag 4.januar og frem til torsdag 12.april fra kl. 20.00 - 21.15 Vår bønn er at den sakte, jevne vandringen gjennom Guds Ord i dette brevet vil vise vårt indre menneske hvilken rikdom Gud har gitt oss i sin Sønn, Jesus Kristus - og hvilken forandring Jesus gjør i våre liv, når Han får prege hjerte, sinn og tanke - og hvilket stort fremtidshåp vi eier i Ham!

http://www.centralkirken.no/voksne/bibelundervisning

Romerbrevet er et hovedskrift i Det nye testamentet. Gjennom hele kirkehistorien har dette brevet gitt både tro og tanke næring. Her finner vi de grunnleggende og mest dyrebare sannhetene i den kristne tro - og det som er et helt sentralt tema i Guds Ord og som hele reformasjonen løfter frem: Guds rettferdighet og rettferdiggjørelsen ved tro på Kristus.

Spesielt romerbrevets første kapitler irriterer nok mange mennesker i vår tid. For det moderne, selvstendige menneske vil hevde at det ikke finnes noen objektiv sannhet og at mennesket selv kan selv bestemme hva som er rett og galt. Paulus hevder derimot i romerbrevet at Gud har åpenbart sin sannhet. Dessuten at mennesket holder denne sannheten nede mot bedre vitende. Mennesket - slik det er i seg selv - tenker om seg selv at det er alle tings mål, mens Romerbrevets budskap er at Gud er endemålet for alle ting. En menneskesentrert virkelighetsforståelse kolliderer med en Guds-sentrert virkelighetsforståelse.

All kulturkamp handler dypest sett om hva som skal være den avgjørende autoritet for menneskeslekt, Gud eller mennesket selv. Det er nettopp dette som gjør Romerbrevet så aktuelt i dag.

Men Romerbrevet rommer langt mer enn en teologisk teori. Romerbrevet gir oss også hjelp til å forstå oss selv bedre, hjelp til å leve det livet i samfunnet som Gud har kalt oss til - med den kraft Han selv vil gi. Forhåpentligvis vil den sakte vandringen gjennom brevet vise hvlken rikdom Gud har gitt oss i sin Sønn, Jesus Kristus - og hvilken forandring Jesus gjør i våre liv, når Han får prege hjerte, sinn og tanke - og hvilket store fremtidshåp vi eier i Ham!

Vi vil vinteren 2018 fortsette vår gjennomgang av Romerbrevet og sette av to kvelder per kapittel. Vi møtes i kapellet i kirken rundt langbordet for undervisning, samtale og refleksjon. Er det ikke stort å få anledning til "det ene nødvendige?"

Du er aller hjerteligst velkommen til å vandre med oss – fra og med torsdag 4.januar – torsdag 12.april!