Våre konfirmanter

Våre konfirmanter
fra v: pastor Dag Martin, Amalie Dalland Valaker, Thea Thomassen, Eivind N. Haugland, Tuva Marie Østevold, Vilde Myntevik, Simeon Skrunes, Noa Østevold, Daniel Aasen, Ismael Leknes, Emil Bøe, Emma Bøe, Isak Østevold. Vebjørn Myntevik var ikke tilstede. Fotograf: Ove Braaten

Det var en stor glede og et privilegium å få presentere 13 konfirmanter på gudstjenesten 25.august. De fikk med seg hver sin bibel med en hilsen fra salme 119,105: "Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys for min sti."
Vi ser frem til et spesielt år sammen!
Husk på konfirmantene i dine bønner og oppmuntringer!