Våre konfirmanter

Våre konfirmanter
fra venstre: Frida Seselje Rasmussen, pastor Dag Martin, Lukas Olai Hammerstad, Anne Fredrikke Østevold

Våre tre gode konfirmanter ble presentert i gudstjenesten 10.september og fikk utdelt bibel! Husk på dem i dine bønner og oppmuntringer!

konfirmanter-2017-18-2