Menighetsbladet

Menighetsbladet er et informasjonsblad som utkommer sånn cirka 4 ganger i året. Der ligger det for det meste informasjon om det som skjer i menigheten, samt kalender over møter og gudstjenester. Helst vil vi sende ut bladet på epost. Dersom du insisterer får du det tilsendt i papirutgave:)


Du er alltid velkommen til Centralkirken!

Registrer deg her for å motta vårt menighetsblad:

Motta menighetsbladet

Takk for din registrering!

Du vil motta neste menighetsblad!

Vis skjema igjen

Fullt navn
Adresse
Postnr/sted
e-post
Felt merket med dette tegnet må fylles ut