Bønnesamlinger

Bønnesamlinger

"Mitt hus skal være et bønnens hus."

  • MORGENBØNN I KIRKESALEN hver tirsdag og torsdag mellom kl. 07.00 - 0830. Kirken er åpen for bønn. Du er velkommen når som helst innenfor dette tidsrommet. Siste samling før ferien er 5.juli. Vi starter opp igjen 2.august.
  • BØNNEMØTE I KAPELLET hver onsdag fra kl. 13.00 - 14.00. 11.juli er siste samling før ferien. Vi starter opp igjen 15.august.
  • TIDEBØNN PÅ TORSDAGER. månedlige samlinger fra kl. 20.00 - 21.00. Starter opp igjen i august. mer info kommer om oppstart høsten 2018