Medlemsopptakelse

Medlemsopptakelse
fra ventre: pastor dagmartin, Frida Seselje Rasmussen, Christel Hegdal, Harriet Elise og Arne Edvard Meling

Det var en stor dag for vår menighet da vi på 1.pinsedag kunne legge fire nye bekjennende medlemmer til menigheten. Vi er så takknemlige til Gud for våre venner!

medlemsopptakelse-1.pinsedag-20192